• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 3012727439 nákup potravín 19,74 s DPH 19.04.2024 Pekáreň Penam Slovakia, a.s 19.04.2024
  Objednávka 3012718296 nákup potravín 9,14 s DPH 18.04.2024 Pekáreň Penam Slovakia, a.s 19.04.2024
  Objednávka 83244 nákup potravín 153,36 s DPH 17.04.2024 Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. 17.04.2024
  Objednávka 3012709308 nákup potravín 39,88 s DPH 17.04.2024 Pekáreň Penam Slovakia, a.s 17.04.2024
  Objednávka 2400455 nákup potravín 570,16 s DPH 17.04.2024 Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. 17.04.2024
  Objednávka 202404171198 nákup potravín 341,11 s DPH 17.04.2024 Qualited s.r.o. 17.04.2024
  Objednávka 2024002240 nákup potravín 471,40 s DPH 16.04.2024 Bohuš Šesták s.r.o. 16.04.2024
  Objednávka 202404161173 nákup potravín 630,28 s DPH 16.04.2024 Qualited s.r.o. 16.04.2024
  Objednávka 3012699304 nákup potravín 23,00 s DPH 16.04.2024 Pekáreň Penam Slovakia, a.s 16.04.2024
  Objednávka 83127 nákup potravín 112,17 s DPH 16.04.2024 Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. 16.04.2024
  Faktúra 2403857 nákup potravín 630,28 s DPH 16.04.2024 Qualited s.r.o. 16.04.2024 17.04.2024
  Faktúra 2024002240 nákup potravín 471,40 s DPH 16.04.2024 Bohuš Šesták s.r.o. 16.04.2024 17.04.2024
  Objednávka 2400433 nákup potravín 215,00 s DPH 15.04.2024 Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. 15.04.2024
  Objednávka 006720 nákup potravín 0,00 s DPH 15.04.2024 BONI FRUCTI s.r.o. 15.04.2024
  Objednávka 3012685970 nákup potravín 29,65 s DPH 15.04.2024 Pekáreň Penam Slovakia, a.s 15.04.2024
  Objednávka 83073 nákup potravín 168,02 s DPH 15.04.2024 Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. 15.04.2024
  Faktúra 015441 nákup potravín 546,45 s DPH 13.04.2024 Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. 16.04.2024 17.04.2024
  Objednávka 28 Plošinový vozík 96,72 s DPH 12.04.2024 MANUTAN Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ 22.04.2024
  Faktúra 5003787489 nákup potravín 178,08 s DPH 12.04.2024 Pekáreň Penam Slovakia, a.s 16.04.2024 17.04.2024
  Objednávka 202404121138 nákup potravín 154,14 s DPH 12.04.2024 Qualited s.r.o. 12.04.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5890
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie