Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 31781845 zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie s DPH 29.04.2022 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva PZ00103628_001 dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd s DPH 25.08.2017 BVS,a.s. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva 031/2022-5/02-UP Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Šaliansky Maťko ŠM 2022 s DPH 04.04.2022 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku a Partnerstva s DPH 10.03.2022 Sportinstitute OZ ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva 21/01/010/21 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi s DPH 21.03.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva 1/2022 Dohoda o poskytovaní energií a refundácii nákladov v objekte jedálne ZŠ s MŠ s DPH 11.03.2022 PS Stavby, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva darovacia zmluva s DPH 10.01.2022 Schenker, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Objednávka 3/2022 prehliadka a oprava horáka APH 04PZ s DPH 12.01.2022 František Rác - GAS servis, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva 21052021 Dohoda o spolupráci užívanie a údržba Multifunkčné ihrisko s DPH 21.05.2021 Mestská časť Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve č. 11/2017 úprava čas.rozvrhu hodín v prenajatých priestoroch bez DPH 02.11.2017 SZUŠ Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zabezpečenie stravovania pre deti, žiakov a zamestnancov Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce s DPH 10.08.2021 16.8.2021 do 11.00 hod. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Zmluva uzatvorená podľa par. 51 Občianskeho zákonníka Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" s DPH 25.10.2021 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Objednávka 36/2022 Kyocera tonery s DPH 22.04.2022 Z+M servis, a.s. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Dodatok č.1 projekt "Dajme spolu gól" s DPH 25.10.2021 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2021 o nájme nebytových priestorov pohybové štúdio v objekte MŠ s DPH 15.11.2021 OZ BENI Klub ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva č. 10/2021 o nájme nebytových priestorov Prenájom telocvične s DPH 05.11.2021 AMIPO, s.r.o., Bosákova 5/A, 851 04 Bratislava ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva č. 11/2021 o nájme nebytových priestorov Prenájom telocvične s DPH 15.11.2021 Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva č. 3/2021 o nájme nebytových priestorov Prenájom telocvične s DPH 17.09.2021 3NT Triatlon Team ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. poverený riadením školy
Zmluva Zmluva č. 2/2021 o nájme nebytových priestorov Prenájom telocvične s DPH 10.09.2021 Tomáš Szarka ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. poverený riadením školy
Zmluva Zmluva č. 1/2021 o nájme nebytových priestorov Prenájom telocvične s DPH 13.09.2021 Andrej Striha ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. poverený riadením školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3634
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie