• TESTOVANIE 9  v školskom roku 2023/2024

    RIADNY TERMÍN

    • 20. marec 2024 (streda) z predmetov matematika (MAT), slovenský jazyk a literatúra (SJL),

    NÁHRADNÝ TERMÍN

    • 4. a 5. apríl 2024 (štvrtok, piatok) v školách, ktoré určí príslušný regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v spolupráci s NIVaM,

    • pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

    Žiaci sa dostavia do školy najneskôr o 7:45, prinesú si desiatu a povolené pomôcky, (rezervné perá, rezervné zastrúhané ceruzky)

     

    POVOLENÉ POMÔCKY kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

    NEPOVOLENÉ POMÔCKY mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

    ELEKTRONICKÉ ZASLANIE VÝSLEDKOV

    • CVTI SR-ŠVS cez Proforient – 19. apríl 2024,

    • NIVaM cez škol. inf. systémy a elektronickou poštou (výsledkové listy žiakov a škôl) – 10. máj 2024

     

    Všetky informácie týkajúce sa externých testovaní na základných školách sú zverejnené na stránke NIVaM v časti Merania: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124
    0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
    riaditeľ školy
    zsrusovce@zsrusovce.sk
    +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská
    02/62859124
    0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová
    diana.petrovicova@zsrusovce.sk
    tel.: 02/62 859 301
    +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová
    e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
    mobil:+421 0911 236 681
    Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
    Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková
    Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová
    jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk
    02/62859124
    +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová
    predsedníčka ZO OZ
    e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie