Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2016099 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 136,00 s DPH 12016 30.12.2016 Allforhouse s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Faktúra 802200232 učebnice Literárna výchova 6. roč. ZŠ 50 ks vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 30.09.2020 Združenie EDUCO v zastúpení Patria I. spol. s r.o. 21.09.2020
Faktúra 2020081 účtovné služby 08 2020 300,00 s DPH 21.09.2020 Aktiv Consulting s.r.o. 21.09.2020
Faktúra 202008 vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti 08 2020 400,00 s DPH 10.09.2020 Ing. Mária Gašperová LOGISTES 21.09.2020
Faktúra 6822869706 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb poistné 29092020 - 28032021 450,79 s DPH 04.09.2020 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 25.09.2020
Faktúra 202019752 výchovný program pre ŠVVZ č. 28 43,06 s DPH 14.09.2020 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. 25.09.2020
Faktúra 20200257 učebnice Literárna výchova 6. roč. ZŠ 50 ks zálohová faktúra 247,50 s DPH 25.09.2020 Patria I. spol. s r.o. 25.09.2020
Faktúra 1212007797 Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ 58 ks, Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov 58 ks, Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ PZ 58 ks 631,62 s DPH 25.09.2020 AITEC, s.r.o. 25.09.2020
Faktúra 20202513 MAT 5 PZ 1,2 42 ks, MAT 6 PZ 1,2 45 ks, MAT 7 PZ 1,2 25 ks, MAT 8 PZ 30 ks, MAT 9 PZ 30 ks 1 391,70 s DPH 25.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. 25.09.2020
Faktúra 28112019 refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č. 950.00/mesiac s DPH 28112019 28.11.2019 Mestská časť Bratislava - Rusovce 09.09.2020
Faktúra 20202513 MAT 5 PZ 1,2 42 ks, MAT 6 PZ 1,2 45 ks, MAT 7 PZ 1,2 25 ks, MAT 8 PZ 30 ks, MAT 9 PZ 30 ks vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 29.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. 25.09.2020
Faktúra 201038 Účastnícky poplatok za kurz "Informatika s Emilom 4 online Mgr. Pravdová vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 16.09.2020 Indícia n.o. 08.09.2020
Faktúra 2092428 prenájom a pranie rohoží 36,83 s DPH 14.09.2020 Lindstrom s.r.o 21.09.2020
Faktúra 9200879 PZ Informatika s Emilom 3 - 63 ks, PZ Informatika s Emilom 4 - 48 ks 0,00 s DPH 08.09.2020 Indícia n.o. 10.07.2020
Faktúra 5022011533 Verejná správa SR - ročný prístup vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 10.09.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 03.09.2020
Faktúra 20201144 učebnice Matematika 6 30 ks vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 25.08.2020 LiberaTerra, s.r.o. 26.08.2020
Faktúra 20201076 učebnice Matematika 9 32 ks vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 25.08.2020 LiberaTerra, s.r.o. 26.08.2020
Faktúra 2200052859 preplatok elektrická energa ZŠ 08 2020 1 893.63 s DPH 14.09.2020 Energie 2, a.s. 28.09.2020
Faktúra 2200052860 preplatok elektrická energia MŠ 08 2020 873,54 s DPH 14.09.2020 Energie2, a.s. 28.09.2020
Faktúra 2000054105 vodné stočné ZŠ 12008020-11092020 98,62 s DPH 25.09.2020 BVS,a.s. 01.10.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3634
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie