• Informácie potrebné pre zápis do 1. ročníka ZŠ

  • školského roku 2019/2020, ktorý bude prebiehať v priestoroch školy:

   5. apríla 2019 od 15:00 do 18:00 hodiny

   6. apríla 2019 od 08:00 do 12:00 hodiny

   Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca.

   Pri zápise je potrebné predložiť:

   - občiansky preukaz zákonného zástupcu,

   - rodný list dieťaťa,

   - v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

   - ak malo dieťa odklad školskej dochádzky doklad o odklade z minulého roku.

    

   Sprevádzať Vás budú rozprávkové postavičky, psíček a mačička. Už teraz sa na Vás tešíme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie