• Členovia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

  •  

   Predseda rady: Mgr. Katarína Michaliaková, katarina.michaliakova@gmail.com, 0905 662 496

   Podpredseda rady školy: Iveta Neštráková, iveta.nestrakova@zsrusovce.sk, 0911 229 130

    

   Členovia:

   • Ing. Martin Hlubocký, martin.hlubocky@zsrusovce.sk, 0911 229 127
   • Zuzana Majka Čajkovičová, z.cajkovicova@gmail.com, 0918 244 227
   • Zuzana Vámošová Miščíková, vamos.miscik@gmail.com, 0904 834 171
   • Martin Hentek, hentek.martin@gmail.com, 0917 909 150
   • Mgr.Stanislava Bruncviková,
   • Jarka Gajdosechová, jarka.gajdosechova@gmail.com, 0907 053 328
   • František Lošonský , f.losonsky@gmail.com, 0903 209 666
   • Juraj Glazer-Opitz, jurajglazeropitz@gmail.com, 0905478025
   • Natália Buranová ,

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie