• Členovia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

  •  

   Predseda rady: Ing. Slavomír Heister, clenradyskolyms@gmail.com, 0905 224 445

   Podpredseda rady školy: Iveta Neštráková, iveta.nestrakova@zsrusovce.sk, 0911 229 130

    

   Členovia:

   • Ing. Martin Hlubocký, martin.hlubocky@zsrusovce.sk, 0911 229 127
   • Zuzana Majka Čajkovičová, z.cajkovicova@gmail.com, 0918 244 227
   • Zuzana Vámošová Miščíková, vamos.miscik@gmail.com, 0904 834 171
   • Martin Hentek, hentek.martin@gmail.com, 0917 909 150
   • Mgr. Katarína Michaliaková, katarina.michaliakova@gmail.com, 0905 662 496
   • Mgr. Judita Trnovcová, trnovcova@bratislava-rusovce.sk, 0948 229 719

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie