Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 04 2021 refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č. 800,00 s DPH Dodatok č. 2 12.10.2020 Mestská časť Bratislava - Rusovce 12.04.2021
Zmluva Dohoda o refakturácii nákladov na stavebné práce v telocvični ZŠ 12 143,71 s DPH 26.11.2019 Mestská časť Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Dohoda o refakturácii nákladov rozdiel medzi oprávnenými výdavkami a obstarávacou cenou zariadení - jazyková učebňa na výučbu cudzích jazykov 4 563,02 s DPH 30.09.2020 Mestská časť Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku a Partnerstva s DPH 10.03.2022 Sportinstitute OZ ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Dohoda o refakturácii nákladov - energie 9-12/2019 3 800,00 s DPH 28.11.2019 Mestská časť Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zabezpečenie stravovania pre deti, žiakov a zamestnancov Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce s DPH 10.08.2021 16.8.2021 do 11.00 hod. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Zmluva Dohoda o započítaní vzájomnýh pohľadávok -204,51 s DPH 01.04.2022 A.En. Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra čistiace prostriedky do ŠJaK a ZŠ 166,00 s DPH 11.05.2017 15.05.2017 BRISTON s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Zmluva darovacia zmluva s DPH 10.01.2022 Schenker, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 1 murárske a obkladačské práce v MŠ 2 100,00 s DPH 180 28.02.2017 Zalka Štefan ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Zmluva 1 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania odbornápraxštudenta s DPH 31.05.2021 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Objednávka 1 postrekovač Hecht ručný 5 lit. s prísluš. 18,69 s DPH 22.01.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva 01 poskytovanie stravy 3.10/obed(1.50stravnájednotka+1.60režijnénáklady) s DPH 27.05.2019 DM Centrum s.r.o. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Objednávka 1 servis a oprava škrabky ŠKBZ 12, el. rúry Domenica, XV 603 128,00 s DPH 12.01.2017 GastroRex, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ
Faktúra 01 absolventské tričká 9. ročník 195,50 s DPH 25.02.2019 Jonáš Proser 26.02.2019
Objednávka 1 hygienické a čistiace prostriedky 573,59 s DPH 11.01.2018 Tripsy s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Objednávka 2 webhosting a obnova domény www.zsrusovce.sk 102,00 s DPH 16.01.2017 IZOCOM s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ
Objednávka 2 spevník SLAVIK SLOVENSKA 2018 2,50 s DPH 11.01.2018 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva 02 poskytovanie stravy 3.10/obed(1.50stravnájednotka+1.60režijnénáklady) s DPH 27.05.2019 TRALALA - suk.op.centrum BONOM s.r.o. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva 2 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania odbornápraxštudenta s DPH 09.06.2021 Stredná odborná škola pedagogická Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3634
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie