• Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava - Rusovce

    

   Ponuka školských krúžkov pre školský rok 2020/2021

    

   Robotika / Micro:bit

   PO

   14:00 – 15:15

   6.-9. roč.

   Hlubocký

   Angličtina hrou

   PO

   14:00 – 15:00

    2. roč

   Poprocká

   Angličtina „LEVEL UP“

   ŠT

   14:00 – 15:00

   8.-9. roč.  

   Salkovičová

   Atletika, minihádzaná

   PO

   13:45 – 15:00

   3.-6. roč.  

   Kecskés

   Futbal, futsal

   UT

   13:45 – 15:00

   5.-9. roč.  

   Kecskés

   Volejbal

   PO

   15:00 – 16:00

    4.-5. roč.  

   Mazúr

   Volejbal

   ST

   14:00 – 15:00

   6.-9. roč.

   Mazúr

   Športové hry

   PI

   14:00 – 15:00

   2. roč.

   Fuseková

   Čítaj s radosťou

   PO

   14:00 – 15:00

   4. roč.

   Pravdová

   Matematika hrou

   UT

   14:00 – 15:00

   4. roč.

   Vargová

   Angličtina hrou UT    14:00 – 15:00 1. roč. Poprocká
   Športové hry   ŠT   14:00 – 15:00 1. roč. Fuseková

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie