• Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava - Rusovce

    

   Ponuka školských krúžkov pre školský rok 2021/22

    

   Mgr. Tomáš Kecskés

   Atletika (1.-2.roč.)                                                             utorok            14.00 – 15.00

    

   Minihádzaná (3. ročník)                                                     utorok            15.00 – 16.00

    

   Minihádzaná (4. ročník)                                                     štvrtok           14.00 – 15.00

    

   Futbal, futsal (5.-9.ročník)                                                 pondelok       14.00 – 15.00

    

   Ing. Mgr. Elenóra Sabelová

   Športové hry (1. - 2. roč.)                                                   piatok             14.00 – 15.00

    

   Moja slovenčina (4. roč.)                                                   utorok            13.30 – 14.30

    

   Mgr. Ingid Voráčová

   Malý matematik (4. roč.)                                                   utorok            13.30 – 14.30

    

   Mgr. Tatiana Pravdová

   Hravé čítanie (1. roč.)                                                         pondelok       14.00 – 15.00

    

   Mgr. Miroslava Szelešová

   Hravé čítanie (1. roč.)                                                         pondelok       14.00 – 15.00

    

   Mgr. Simona Štofková

   Žiacky parlament (5. – 9.roč.)                                           streda            13.45 – 15.15

    

   Ing. Martin Hlubocký

   Robotika, Microbit (5. – 9. roč.)                                       pondelok       13.45 – 15.15

    

   Mgr. Eva Habalová

   Cvičenia z matematiky (7. roč.)                                        utorok            14.00 – 15.00

    

   Mgr. Branislav Ruman

   Konverzácia z AJ (8. – 9. roč.)                                           utorok            14.00 – 15.00

    

   Angličtina inak (5. - 6.roč.)                                                 pondelok       14.00 – 15.00

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie