• Ponuka krúžkov prostredníctvom vzdelávacích poukazov na školský rok 2022/2023

   Mgr. Tomáš Kecskés

   Minihádzaná (3. ročník)                                                    pondelok      14.00 – 15.00

   Minihádzaná (4. ročník)                                                     štvrtok           14.00 – 15.00

   Futbal, futsal (5.- 9.ročník)                                               utorok              14.00 – 15.00

    

   Mgr. Mária Kuzmová

   Čítanie pre druhákov  (2. roč.)                                          štvrtok           14.00 – 15.00

    

   Mgr. Tatiana Pravdová

   Knihomoľ  (1. – 9. roč.)                                                      utorok             14.00 – 15.00

    

   Mgr. Miroslava Szelešová

   Písmenkovo (1. roč.)                                                            streda           14.00 – 15.00

    

   Mgr. Simona Štofková

   Žiacky parlament (5. – 9.roč.)                                           utorok             13.45 – 15.15

    

   Ing. Martin Hlubocký

   Robotika, Microbit (5. – 9. roč.)                                        pondelok      13.45 – 15.15

    

   Mgr. Eva Habalová

   Cvičenia z matematiky (7. roč.)                                        pondelok      14.00 – 15.00

   Cvičenia z matematiky (9. roč.)                                        štvrtok           14.00 – 15.00

    

   Mgr. Amália Kittlerová

   Naša planéta Zem (5. – 9. roč.)                                         pondelok      14.00 – 15.00

   Petra Žiaranová

   Ekológia hrou  (2. - 4.roč.)                                               štvrtok            14.00 – 15.00

    

   Mgr. Šárka Drobná

   Hravá komunikácia (3. - 4. roč.)                                       piatok            14.00 – 15.00

   Hravá komunikácia (5. - 6. roč.)                                       streda            14.00 – 15.00

    

   Mgr. Branislav Ruman

   Angličtina inak (7. - 8.roč.)                                                 štvrtok           14.00 – 15.00

    

   International House Bratislava – Start Right - bez vzdelávacích poukazov

   START RIGHT angličtina (1. - 4. roč.)                                     pondelok      13.30 – 16.55

   START RIGHT angličtina (1. - 4. roč.)                                     streda             13.30 – 16.55

    

   Ponuka krúžkov sa môže aktualizovať, najneskôr do 23. septembra 2022 podľa záujmu a obsadenosti jednotlivých krúžkov. Každý žiak má možnosť zapísať sa na jeden krúžok v rámci vzdelávacieho poukazu. Ak má žiak záujem a zapíše sa na ďalší krúžok ten už je potrebné uhradiť ročným poplatkom.

    

   Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava - Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce – bez vzdelávacích poukazov

    

   Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, - Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce – bez vzdelávacích poukazov

    

   Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava – Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce – bez vzdelávacích poukazov

    

   BENITIM - zážitkové kurzy pre deti – bez vzdelávacích poukazov

    

   Gymnathlon – športový program pre deti – bez vzdelávacích poukazov


    


   Angličtina na ZŠ Vývojová - Start Right

   zápis na školský rok 2022/2023

   ZŠ Vývojová v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka našim žiakom a budúcim prvákom poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti. Výučba v priestoroch ZŠ v rámci školského klubu. Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov. International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom školy ZŠ Vývojová.

    

   ROZVRH:

   1. ročník:  pondelok/ streda: 15:15-16:00
   2. ročník:  pondelok /streda: 13:30-14:15
   3. ročník:  pondelok /streda: 16:10-16:55
   4. ročník:  pondelok /streda: 14:25-15:10

    

   Rodičia môžu zapísať svoje deti  už teraz vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.  

   Výhody angličtiny START RIGHT:

   • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe v rámci školského klubu, 2x 45 min týždenne,
   • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
   • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,  učebnica a cvičebnica je v cene ,
   • cena za 1 semester je 220 EUR, ( vyučujeme v dvoch semestroch od 26.9.2022 – 5.2.2023 a 6.2.2023– 18.6.2023)
   • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku
   • v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (napr. z dôvodu pandémie) hodiny prebiehajú formou dištančne vo virtuálnych triedach

    

   International House Bratislava, s.r.o.

   Námestie SNP 14

   www.ihbratislava.sk

    

    


   Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava - Rusovce

    

   Ponuka školských krúžkov pre školský rok 2022/23

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie