Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12021 učebnice, pracovné zošity I. stupeň ZŠ prieskumtrhuPHZ bez DPH 07.05.2021 13.05.2021 jún - august 2021 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Faktúra 1068201017 poplatok za odb.seminár Mgr. Iglarčíková 35,00 s DPH 11.10.2017 11.10.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zabezpečenie stravovania pre deti, žiakov a zamestnancov Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce s DPH 10.08.2021 16.8.2021 do 11.00 hod. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Faktúra 03 2021 energie prevádzka školskej jedálne v priestoroch MÚ m.č. Bratislava - Rusovce 800,00 s DPH Dodatok č. 2 12.10.2020 10.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12020 učebnice prieskumtrhuPHZ bez DPH 26.06.2020 30.06.2020 31.08.2020 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
VO: Súhrnná správa 012020 dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ 01012021-3112022 67 612,16 s DPH 03.11.2020 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
VO: Súhrnná správa 022017 dodávka elektrickej energie pre ZŠ s MŠ 01.01.2018-31.12.2019 87 723.11 s DPH 29.12.2017 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Faktúra 03 2021 energie prevádzka školskej jedálne v priestoroch MÚ m.č. Bratislava - Rusovce 800,00 s DPH Dodatok č. 2 12.10.2020 10.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22020 učebnice, pracovné zošity prieskumtrhuPHZ bez DPH 15.09.2020 19.09.2020 september-október 2020 ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Zmluva Zmluva č. 3/2021 o nájme nebytových priestorov Prenájom telocvične s DPH 17.09.2021 3NT Triatlon Team ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. poverený riadením školy
Objednávka 2109230049 učebné pomôcky - spoločenské hry pre špecial.pedagogiku 60,96 s DPH 23.09.2021 3via, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. poverený riadením školy
Objednávka 2012010163 V kocke! Moje prvé obrázky, Cortex Challenge CZ/SK didaktické pomôcky 28,27 s DPH 01.12.2020 3via, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 202117760 učebné pomôcky - spoločenské hry pre špecial.pedagogiku 60,96 s DPH 27.09.2021 3via, s.r.o. 27.09.2021
Faktúra 202010085 didaktické učebné pomôcky V kocke! Moje prvé obrázky, Cortex Challenge 28,27 s DPH 03.12.2020 3via, s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 170050 školenie - prezentačné programy 400,00 s DPH 21.12.2017 4school s.r.o. 21.12.2017
Faktúra 2111000142 dodávka elektrickej energie ZŠ záloha 01 2021 2 000.00 s DPH 05.01.2021 A.En. Slovensko s.r.o. 15.01.2021
Faktúra 2111000142 Dodávka elektrickej energie 11/2021 - záloha ZŠ 2 000,00 s DPH 27.12.2021 A.En. Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 2101002140 Dodávka elektrickej energie 10/2021 - nedoplatok MŠ 297,80 s DPH 04.11.2021 A.En. Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 2111000143 dodávka elektrickej energie MŠ záloha 01 2021 1 000.00 s DPH 05.01.2021 A.En. Slovensko s.r.o. 15.01.2021
Faktúra 2111000142 dodávka el.energie ZŠ 07 2021 záloha 2 000,00 s DPH 05.01.2021 A.En. Slovensko s.r.o. 12.07.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3634
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie