Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2217300 prenájom rohoží 189,95 s DPH 19.10.2021 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Dodatok č. 2 k Dohode o refakturácii nákladov refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK 800.00/mesiac s DPH 12.10.2020 Mestská časť Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Objednávka 63a 2020 učebnice CHÉMIA pre 9. roč. ZŠ 10 ks 126,00 s DPH 27.10.2020 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 1212008738 "Abeceda z vreca von" 24 ks, Zbierka úloh z matematiky pre prvákov 1 ks predfaktúra 77,99 s DPH 09.11.2020 AITEC, s.r.o. 10.11.2020
Faktúra 1202003666 "Abeceda z vreca von" 24 ks, Zbierka úloh z matematiky pre prvákov 1 ks vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 10.11.2020 AITEC, s.r.o. 11.11.2020
Objednávka 92 2 ks PC HP Compaq 8300 Elite CMT 538,00 s DPH 05.12.2018 ATECH.NET s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Objednávka 72 2ks toner black Canon iR2525,1 ks toner black Canon iR2520 125,00 s DPH 26.11.2018 Kontura Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 1058300317 2x účast.poplatok odb.seminár "Kyberšikanovanie a jeho úskalia" 70,00 s DPH prihláška 17.03.2017 Centrum účelových zariadení ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Faktúra 1058300317 2x účast.poplatok odb.seminár "Kyberšikanovanie a jeho úskalia" vyúčtovanie 0,00 s DPH prihláška 05.04.2017 Centrum účelových zariadení ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Objednávka 108 2020 3D tlačiareň 724,80 s DPH 22.12.2020 LUNETA, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 202090373 3D tlačiareň ANYCUBIC Mega Pro grav.laser/modul+1x okuliare, Creality ENDEER 3 V2, 4x ochranné okuliare, 4x cievka PLA filamentu 724,80 s DPH 22.12.2020 LUNETA, s.r.o. 22.12.2020
Objednávka 25 AJ - kalendár,dátum,čas UP 125,00 s DPH 30.05.2018 MediaDIA s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 800178 AJ - kalendár,dátum,čas UP 125,00 s DPH 03.09.2018 MediaDIDA s.r.o. 04.09.2018
Faktúra 200100003 ALL IN ONE počítač DELL 1 ks 499,20 s DPH 12.10.2020 Audio services s.r.o. 13.10.2020
Faktúra 20170327 ASUS VivoBook myš taška 584,50 s DPH 21.12.2017 IZOCOM s.r.o. 21.12.2017
Objednávka 93/2021 ASUS ZenBook, Rádiomagnetofón 1 506,75 s DPH 22.12.2021 MIMONI, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 20370423 ASUS ZenBook, Rádiomagnetofón 1 506,00 s DPH 21.12.2021 MIMONI, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 5102015354 AVer Media - vizualizér 2 ks 532,00 s DPH 22.12.2020 AB COM CZECH, s.r.o. 22.12.2020
Objednávka 1608646058 AVer Media - vizualizér 2 ks 532,00 s DPH 22.12.2020 AB COM CZECH, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 7182003919 AVerMedia U50 2 ks vyúčtovanie 0,00 s DPH 23.12.2020 AB COM CZECH, s.r.o. 22.12.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3634
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie