Navigácia

Navigácia

  • ĎAKUJEME ZA POMOC DOMINIKOVI!

   V dňoch 16. až 26. októbra. 2017 sa v zbierke na pomoc Dominikovi vyzbieralo 440 € a veľa vecných darov.

   Suma bude vedeniu školy odovzdaná budúci týždeň.

   Účel využitia vyzbieranej sumy uverejníme na stránke školy.

   Ešte raz ďakujeme.

   Výpis z účtu SLSP

  • Chránené územia v našom okolí

   Žiaci 7.A triedy aj v tomto školskom roku pokračujú v návštevách chránených území v blízkom okolí.

   Tentokrát prešli časťou chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia. K vzácnym obyvateľom tohto územia patrí náš najťažší lietajúci vták, Drop veľký a aj vzácny Sokol kobcovitý.

   Cieľom tejto jesennej prechádzky bolo chránený areál, Jarovská bažantnica, ktorý je vyhlásený z dôvodu významnosti ekologického a ako jediný kompaktne zachovaný barokový krajinný útvar s rozlohou 782 579 m2. Bažantnica bola založená v 17. storočí a chodieval do nej poľovať Jozef II., syn Márie Terézie. Najzaujímavejším barokovým prvkom bol určite zachovalý kamenný most.

   Žiaci strávili prekrásny slnečný deň opäť v prírode a v spoločnosti vtákov, sŕn, zajacov, ale aj rôznych rastlín. Prešli viac ako 16 km a navštívili územie kde nikdy ešte neboli. Už teraz sa určite tešia na ďalšie zaujímavé chránené územia.

   Do galérie Chránené územia v našom okolí boli pridané fotografie.

  • Workshopy v DIGIPOINT a základne princípy programovania.

   Žiaci 7.A triedy sa 19.10.2017 zúčastnili netradičnej výučby v programovaní. Absolvovali dva workshopy, z ktorých prvý bol zameraný na prácu s mini robotom Ozobotom. V druhom workshope, GalaxyCodr, sa učili algoritmickému mysleniu a základným princípom programovania s využitím interaktívnej vzdelávacej hry. Počas tohto workshopu si vyskúšali aj niektoré nové postupy v programovacom prostredí Scratch, s ktorým pracujú aj na hodinách informatiky.

   Tento druh vzdelávania hodnotili žiaci veľmi pozitívne a chceli by sa v budúcnosti zúčastniť aj ďalších ponúkaných workshopov so zameraním na základy programovania mobilných aplikácii a hier v jazyku JavaScript .

    

   Do galérie Workshopy v DIGIPOINT a základne princípy programovania. boli pridané fotografie.

  • DAJ SI ČAS

   5.10.2017

   Žiaci 7. ročníka súťažili v televíznej zábavno-vedomostnej relácii DAJ SI ČAS. Súťažná téma - Ján Amos Komenský, súper - skúsený tím zo ZŠ Vištuk.

   Žiaci mali možnosť vidieť, ako sa pripravuje relácia v televíznom štúdiu a stať sa na chvíľu „televíznymi hviezdami“. Napriek veľkému povzbudzovaniu spolužiakmi a snahe súťažného tímu našej školy, súper bol lepší a zaslúžene zvíťazil. Napriek tom naši žiaci dostali krásne a hodnotné encyklopédie.

    

   Do galérie DAJ SI ČAS boli pridané fotografie.

  • Navštívili sme Dominika

   Minulý týždeň v piatok spolužiaci z II.A navštívili Dominika Diana, ktorý sa vrátil z nemocnice po ťažkej nehode. Dominik sa návšteve veľmi potešil a poďakoval sa všetkým za darčeky, ktoré mu deti priniesli.

   Prajeme mu skoré uzdravenie, aby sa čoskoro vrátil medzi spolužiakov.

  • O Z N A M

   Vážení rodičia, v 3.A triede sa 8.11.2017 z dôvodu PN triednej učiteľky p. Mgr. Grucovej ruší triedny aktív. Náhradný termín  bude včas oznámený.

  • 23. 10. 2017

   Do galérie ŠKD - Plody a dary jesene boli pridané fotografie.

  • OZNAM

   Dňa 27.10.2017 (piatok) sa uskutoční výchovný koncert pre prvý stupeň od 10.00 - 11.00h a pre druhý stupeň od 11.00 – 12.00h. Vyučovanie pre prvý stupeň končí 4.vyučovacou hodinou a pre druhý stupeň 5.vyučovacou hodinou. V tento deň bude skrátená činnosť ŠKD do 15.00h.
   Žiadame rodičov, aby si deti vyzdvihli načas.

   Ďakujeme za pochopenie.

    

  • Beseda s primátorom

   NÁVŠTEVA A BESEDA S PRIMÁTOROM HL. MESTA BRATISLAVY

                   Dňa 13.10.2017  nás v škole navštívil primátor hlavného mesta Bratislavy, ktorý spoločne s p. riaditeľom a so zástupcom starostu prešiel areál našej materskej a základnej školy. Počas oboznámenia sa s areálmi sa zaujímal o celkové dianie v našej škole ako fungujeme, s čím máme problémy a ako by nám vedel z jeho pozície pomôcť. Počas týchto rozhovorov  sa ôsmaci a deviataci zúčastnili panelovej diskusie, ktorá začala  prezentáciou  Bratislava – smart city a po nej  mali možnosť deti  diskutovať s p. Ivom Nesrovnalom,  primátorom hlavného mesta Bratislavy. Diskutovali o zeleni, doprave, odpadoch, poškodzovaní objektov sprejermi,  zaujímali sa o cyklotrasy a požičovne bicyklov, budovanie priestorov na voľnočasové aktivity.  Primátor upriamil pozornosť žiakov na znečisťovanie chodníkov žuvačkami.  Každý žiak dostal  miniblok s papierikmi na  zabalenie  použitých žuvačiek , ktoré si  môže pokojne dať do vrecka a vyhodiť  do najbližšieho koša. Žiaci kultivovane kládli otázky a troch najaktívnejších  primátor odmenil.  Diskusie sa zúčastnil aj p. Radovan Jenčík, zástupca starostu Rusoviec a mestský poslanec ,  ktorý potešil  deti informáciou o budovaní priestorov na športové aktivity v Rusovciach.  Hostia, p. riaditeľ Kunst i obidve triedne učiteľky   sa presvedčili, že našim žiakom nie je ľahostajná kvalita života v hlavnom meste.  

  • 18. 10. 2017

   Do galérie Beseda s primátorom boli pridané fotografie.

  • 17. 10. 2017

   Do galérie Sokoliari boli pridané fotografie.

  • 17. 10. 2017

   Do galérie Deń jabĺk boli pridané fotografie.

  • Deň jablka

   Štvrtok, 12. októbra 2017, bol pre nás všetkých v základnej škole plný zaujímavostí od samého rána. Už pri vstupe do školy privítali siedmaci, Lenka Strapcová a Marcel Michaliak, všetkých žiakov a učiteľov.   Každý vstupoval do školy s jabĺčkom. Vyučovanie sme začali rozhlasovým okienkom, v ktorom účinkovali, Erika Mekotová, Daniela Stejskalová, Ninka Mitošinková a Wiliam Štefan Vokálik. Pokračovali sme   tematickým vyučovaním. Celé vyučovanie bolo zamerané na jablká, zdravú výživu a šport. Počas dvoch prestávok sme tradične spoločne stolovali, žiaci aj učitelia.  Vo vestibule školy boli pripravené bohato prestreté stoly, vďaka rodičom našich žiakov, ktorí pripravili veľmi veľa dobrôt z jabĺk. Žiaci z I. stupňa počas veľkej prestávky súťažili a za odmenu dostali jabĺčko. A nielen to! Víťazom v súťažiach a vyžrebovaným žiakom, ktorí správne uhádli odpoveď na hádanku z rozhlasového okienka, boli udelené knihy a diplomy, ktoré slávnostne odovzdal pán riaditeľ, Mgr. Rastislav Kunst.

   Aj v školskom klube detí pani vychovávateľky pokračovali vo výchovno-vzdelávacom procese zábavnými aktivitami pre deti. Nešetrili odmenami.

   Bol to nádherný a plnohodnotný deň, ktorí pripravili koordinátorky projektu, PaedDr. Beáta Valkovičová a pani Alena Jurčová.

   Už teraz sa všetci tešíme na Deň jablka 2018.      

  • Minihádzaná

   Naši ziaci sa 9.10 .  2017 zúčastnili na turnaji v minihadzanej pre 5/6 ročník , kde obsadili 7miesto .

    

   Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

  • POMOC DOMINIKOVI

   RODIČIA A PRIATELIA ZŠ s MŠ v Rusovciach

   vyhlasujú zbierku na pomoc žiakovi druhého ročníka Dominikovi Dianovi, ktorý pred pár dňami utrpel ťažké zranenie.

   Radi by sme Dominikovi pomohli vecne, ale aj finančne. Zbierka bude prebiehať v dňoch 16. - 26. októbra 2017.

   Vecnú pomoc ako oblečenie, knižky môžu deti spolu s Vami nosiť do vestibulu školy.

   Finančnú pomoc nezabudnite označiť menom DOMINIK.

   Zbierku je možné finančne podporiť ľubovoľným príspevkom na číslo účtu:
   IBAN: SK05 0900 0000 0050 7672 2766

   Variabilný symbol: 102017
   Informácia: DOMINIK

    

   Výšku aj účel využitia vyzbieranej sumy uverejníme na stránke školy a jej správcom bude škola. Budeme veľmi radi, ak sa zbierky zúčastnia aj naše deti a spoločne ich vedieme k solidarite a pomoci tým, ktorí to potrebujú.

                                                Ď  A  K  U  J  E  M  E  !

  • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

   9. 10. 2017

   Dňa 9.10.2017 v DK Zrkadlový háj sme sa zúčastnili so žiakmi 8. a 9. ročníka, divadelného predstavenia v anglickom jazyku (cca 75% ANJ a 25% SJ). Učinkujúci – Divadelné centrum Martin.  

   Predstavenie malo názov The heroes. Predstavenie využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnom živote. Aj téma bola reálna a tiež aktuálna, keďže potreba mať svojho hrdinu, identifikovať sa s niekým výnimočným, nám nie cudzia, skôr naopak, je nám vlastná. Najmä dospievajúci a mládež sa potrebujú identifikovať s niekým lepším, napodobňovať, no niekedy, na škodu veci zabúdajú na tých, ktorí žijú na dosah. A práve o nich bolo predstavenie.

  • 10. 10. 2017

   Dňa 10.10.2017 sa žiaci VIII.A triedy zúčastnili exkurzie v RTVS. So záujmom si prezreli priestory, v ktorých sa natáčajú programy, napr.:
   Dámsky klub, Zlaté časy, Športové spravodajstvo... Počas exkurzie nás sprevádzala p. Barbora Ružová. Exkurziu sme ukončili rozhovorom s p.
   Ivetou Tahy, ktorá nám ukázala priestory sekretariátu generálneho riaditeľa RTVS. Obidvom dámam ďakujeme, že nás  obohatili o nové zážitky.

   Do galérie Exkurzia v RTVS boli pridané fotografie.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria