Navigácia

Navigácia

  • KARNEVAL v ŠKD

   Fašiangy sú tradične obdobím karnevalov a plesov. Masky a kostýmy si deti svedomito pripravovali a tešili sa na karneval, ktorý sa konal v telocvični ZŠ 08. 02. 2018.

   Rozprávkové bytosti, zvieratká a ďalšie krásne masky privítal o 14,00 hod. Šašo Jaro, ktorý rozprúdil zábavu s ďalším bohatým programom. Deti si so Šašom Jarom  zatancovali a samozrejme nechýbali aj rôzne zábavné súťaže. Po takej dobrej zábave ich Šašo Jaro odmenil sladkým prekvapením.

   K fašiangom patria aj tradičné fašiangové šišky, ktoré s teplým čajíkom deťom ponúkli pani vychovávateľky.

   Spokojné detičky odchádzali z karnevalu s úsmevom na tvári .

  • Školské spoje č. 12 a 18 nepremávajú!

   Z dôvodu vysokej chorobnosti vodičov autobusov a tým nemožnosti zabezpečiť výpravu všetkých spojov na jednotlivých linkách, je Dopravný podnik Bratislava, a. s. nútený v dňoch 19. 2. 2018 až 2. 3. 2018 pristúpiť k obmedzeniu premávky MHD. Na niektorých linkách budú autobusy premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Toto obmedzenie sa týka aj linky č. 99, ktorej autobus zabezpečuje školské spoje č. 12 a 18. Keďže v prázdninovom grafikone tejto linky nie je zapracovaná prevádzka školských spojov, nie sme, bohužiaľ, schopní v uvedených dňoch zabezpečiť prevádzku týchto školských spojov. V uvedených dňoch školské spoje č. 12 a 18 nebudú premávať. 

   Školské spoje č. 12 a 18  budú opäť premávať po ukončení jarných prázdnin od 12. 3. 2018.

  • TESTOVANIE 9

   CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE  ŽIAKOV  9. ROČNÍKA21.3. 2018 /STREDA/

   Základné informácie k TESTOVANIU - 9 2018

  • Exkurzia dejiny Slovenska

   Dňa 1.2 žiaci 6 ročníka absolvovali exkurziu Dejiny Slovenska na Bratislavskom hrade.

   Do galérie Exkurzia dejiny Slovenska boli pridané fotografie.

  • Minihádzaná

   Dňa 14.2.2018 sme sa zúčastnili turnaja v minihádzanej (5-6 ročník)kde sme obsadili 5 miesto

   Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

  • Bold Rabbit

   Dňa 25.1. 2018 sa žiaci 5. a 4. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení „Bold Rabbit“ - Smelý zajko, v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke. Predstavenie bolo v anglickom i v slovenskom jazyku a splnilo naše očakávania. Deťom sa príbeh páčil a nemali problém s porozumením jednotlivých replík v angličtine.

  • O Z N A M

   Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že deti na Lyžiarsky výcvik v Tatranskej Lomnici docestovali v poriadku.

  • KARNEVAL ŠKD 2018

  • Oficiálne výsledky testovania žiakov 5. ročníka organizáciou NÚCEM:

   Matematika:

   Škola: 76,0 %

   celoštátny priemer: 64,7% (škola: +11,3%)


   Slovenský jazyk a literatúra:

   Škola: 76,9%

   celoštátny priemer: 62,8% (škola: +14,1%)

  • Lyžiarsky výcvik

   Stretnutie rodičov

   Vážení rodičia, v stredu dňa 24. 01. 2018 o 17.00 hod., v 8. A triede sa uskutoční stretnutie rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia Lyžiarskeho výcviku. Účasť nutná !

    

  • Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole?

   Výber užitočných informácií:

   1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium, a to na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihlášku, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole vybavuje v základnej škole výchovný poradca .
   2. Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie.
   3. Zákonný zástupca požiada výchovnú poradkyňu o vytlačenie prihlášky s údajmi.
   4. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad (kópiu) o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži (max.2 doklady). Dôležité je zvážiť, ktorý doklad je pre zvolené štúdium najhodnotnejší.
   5. Zákonný zástupca skontroluje správnosť údajov na vytlačených prihláškach a nechá ich potvrdiť lekárovi, ktorého žiak navštevuje.
   6. Prihlášky podpíše aj žiak a jeho zákonný zástupca.
   7. Žiak prinesie podpísané prihlášky späť do základnej školy, ktorá ich spracuje a odošle na príslušné SŠ.
   8. Po úspešnom prijímacom konaní, základná škola vydá zákonnému zástupcovi na základe písomného oznámenia o prijatí na SŠ Zápisný lístok. Zák.zástupca musí Zápisný lístok odovzdať riaditeľovi SŠ v stanovenom termíne, inak prijatie stratí platnosť.
   9. Zápisný lístok možno preniesť neskôr  na preferovanú SŠ, pokiaľ z nej príde neskôr výsledok prijímacieho konania.

    

   Akékoľvek nejasnosti možno osobne konzultovať s výchovnou poradkyňou po dohode na dole uvedenej e-mailovej adrese.

    

   Harmonogram prijímacieho pokračovania je zverejnený na https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

    

   Najdôležitejšie termíny z uvedeného harmonogramu:

   Do 1.2.2018  riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

   Do 20.2.2018 zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

   21.3.2018 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

   25.3. - 15.4.2018 - Talentové skúšky

   Do 31.3.2018  riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory.

   5.4.2018 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

   Do 10.4.2018  zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). (Týka sa aj osemročných gymnázií).

   14.5.2018 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

   17.5.2018 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     1. - 2. kolo prijímacích skúšok.

    

   Konzultácie:  

   V utorok dopoludnia po dohodnutí konkrétneho času prostredníctvom e-mailu: andrea.sucha@zsrusovce.sk,

  • MO vo florbale

   Dňa 7 Decembra naši žiaci zúčastnili na MO vo florbale na Zš Černyševského.Kde vo velmi ťažkej skupine bojovali ale aj napriek tomu sa im nepodarilo postúpiť. 

   Do galérie MO vo florbale boli pridané fotografie.

  • Mikulášske derby

   Dňa 5 decembra sa konalo legendárne mikulášske derby proti Jarovciam. V kategórii  4-5 ročník zvíťazili Rusovce 4:1, v kategórii  6-7 ročník zvíťazili Jarovce 14:1, v kategórii 8-9 ročník zvíťazili Rusovce 5:4 a v kategórii dievčat sa zrodila remíza 0:0. Po dobrom turnaji dostali deti odmenu v podobe mikulášskych balíčkov . 

   Do galérie Mikulášske derby boli pridané fotografie.

  • Detská atletika

   Dňa 13.12 sa naši ziaci zúčastnili na pretekoch Bavme deti športom v hale Elán kde podali viacerí z nich fantastické výkony.

   Do galérie Detská atletika boli pridané fotografie.

  • Hokejbal

   Dňa 15.12 sa odhral v poradí uz druhý turnaj tipsport hokejbalovej. Starší ziaci (3-4roč) prehrali oba zápasy 2:0, a mladší ziaci (1-2 roč.) po prehre 1:4 zabojovali a druhý zápas vyhrali 7:0.

   Do galérie Hokejbal boli pridané fotografie.

  • Výlet Viedeň 6A

   Dňa 14.12 sme sa vydali na výlet do hlavného mesta Rakúska kde sme navštívili klenotnicu, prírodovedné múzeum a vianočné trhy.

    

   Do galérie Výlet Viedeň 6A boli pridané fotografie.

  • Triedny aktív

   Dňa 10.1.2018 v stredu sa uskutočnia triedne aktívy pre I. a II. stupeň ZŠ o 17.00 hod.

  • Vianočné prázdniny

   Vážení rodičia - oznamujeme Vám že v dňoch 23.12.2017 - 5.1.2018 počas vianočných prázdnin nebude Základná škola, Materská škola, Školský klub detí, Školská kuchyňa s jedálňou Vývojová 228 v Bratislave - Rusovciach v prevádzke. Začiatok prevádzky po prázdninách je 8.1.2018 v pondelok.

  • Riaditeľské voľno

   Dňa 22.12.2017 poskytujem v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z., žiakom 1. - 9. ročníka Základnej školy Vývojová 228 Bratislava - Rusovce riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň nebude v prevádzke ŠKD a ŠJK pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava -Rusovce. Žiaci budú odhlásení zo stravy.

   Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ

  • POZVÁNKA NA VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

   Kedy?         8. decembra 2017 o 15:00 hodine

   Kde?           vo vestibule školy a v triedach

   Srdečne Vás pozývame medzi nás. Máme pre Vás pripravený  bohatý kultúrny program. Môžete si spolu s vlastným dieťaťom vyrobiť rôzne pekné vianočné ozdoby, osviežiť sa punčom a sladkými dobrotami.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria