Navigácia

Navigácia

  • Vianočné tvorivé dielne

   Vianočné tvorivé dielne

   Pomaly, ale isto sa blíži čas najkrajších sviatkov v roku – Vianoc, preto Vás srdečne pozývame na Vianočné tvorivé dielne v piatok 7.12.2018, ktoré sa budú konať v priestoroch našej školy od 15.00 - 18.00 hod.,( prízemie, prvé poschodie, telocvičňa ).

   Program:

   Divadielko

   Zážitkové čítanie

   Maľovanie na tvár

   Tvorivé dielne s rodičmi

   Občerstvenie

                                                                            Tešíme sa na Vás - Vedenie školy a Vaše deti

  • iBobor informatická online súťaž

   Do galérie iBobor boli pridané fotografie.

   iBobor + výsledky

   12.-16. november 2018

   Žiaci 3. až 8. ročníka sa aj tento rok zapojili do informatickej online súťaže, v ktorej si overili najmä svoje logické myslenie, schopnosť čítania s porozumením a mali možnosť porovnať sa v tejto oblasti so svojimi spolužiakmi v triede a aj so žiakmi z celého Slovenska.

   Náročnosť úloh je rozdelená podľa veku súťažiacich do nasledujúcich kategórii:

   • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
   • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
   • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
   • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
   • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
   • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
   • Nevidiaci ZŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti druhého stupňa
   • Nevidiaci SŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl

    

   Viac o súťaži na http://ibobor.sk/  Na tejto stránke nájdete aj archív úloh, kde si môžete overiť svoje schopnosti v tejto oblasti.

   Úspešní riešitelia z našej školy:

   Kategória - Drobec

   súťažilo 13 629 súťažiacich

   Celkové poradie

   Meno a priezvisko

   Trieda

   882. - 1723.

   Adam Stančík

   3. B

   882. - 1723.

   Nina Mitošinková

   3. B

   Kategória - Bobrík

   súťažilo 18 460 súťažiacich

   Celkové poradie

   Meno a priezvisko

   Trieda

   1. - 543.

   Hana Kotláriková

   5.

   1310. - 1996.

   Vladimír Lakatoš

   4. A

   1310. - 1996.

   Michaela Kacvinská

   5.

   1310. - 1996.

   Matej Krška

   4. A

   2026. - 2418.

   Vivien Balogová

   5.

   2026. - 2418.

   Dávid Fülöp

   4. A

   2026. - 2418.

   Patrícia Recká

   4. B

   2465. - 3252.

   Ľuboš Baran

   5.

   2465. - 3252.

   Matúš Ret

   4. B

   2465. - 3252.

   Maximilian Ciklamini

   5.

   3312. - 4023.

   Alžbeta Žáčková

   4. A

   4847. - 5791.

   Oliver Hlasný

   4. A

   4847. - 5791.

   Sofia Bíróová

   5.

   4847. - 5791.

   Marko Potzner

   5.

   4847. - 5791.

   Terézia Šoltysová

   5.

   4847. - 5791.

   Tomáš Polák

   4. A

   4847. - 5791.

   Hugo Klepoch

   4. A

   5905. - 6683.

   Nicolas Sagan

   5.

   5905. - 6683.

   Tadeáš Šoltys

   5.

   Kategória - Benjamín

   súťažilo 18 329 súťažiacich

   Celkové poradie

   Meno a priezvisko

   Trieda

   1. - 508.

   Jakub Vaculík

   7. A

   710. - 1125.

   Šimon Ebský

   7. A

   710. - 1125.

   Bibiana Bohunická

   7. A

   710. - 1125.

   Juraj Balog

   7. A

   710. - 1125.

   Matúš Lukáš Mekota

   7. B

   1126. - 1455.

   Martin Hlavatý

   6.

   1126. - 1455.

   Alex Yatsenyak

   6.

   1126. - 1455.

   Samuel Stejskal

   6.

   1460. - 1491.

   Martin Dibúz

   7. B

   1523. - 1746.

   Peter Žáček

   6.

   1767. - 2160.

   Ján Grieš

   6.

   2171. - 2619.

   Nina Hanusová

   6.

   3587. - 3997.

   Milan Kacvinský

   6.

   3587. - 3997.

   Sergej Kucharenko

   6.

   3587. - 3997.

   Adam Recký

   7. B

   3587. - 3997.

   Michal Trávnik

   7. B

   4720. - 5162.

   Marek Hauser

   6.

   4720. - 5162.

   Jozef Löffler

   7. A

   4720. - 5162.

   Alexander Zwickl

   6.

   5227. - 5678.

   Milan Eliáš

   7. B

   5733. - 6093.

   Nina Dudíková

   7. A

   5733. - 6093.

   Patrik Hentek

   6.

   6582. - 6982.

   Jakub Kostolný

   6.

   6582. - 6982.

   Leo Krist

   6.

   6582. - 6982.

   Simon Pásti

   7. B

   7060. - 7607.

   Sofia Sošková

   7. B

   7663. - 8047.

   Nelly Blahovcová

   6.

   Kategória - Kadet

   súťažilo 16 209 súťažiacich

   Celkové poradie

   Meno a priezvisko

   Trieda

   1981. - 2379.

   Laura Baranová

   8. B

   5156. - 5186.

   Beata Hátasová

   8. A

   5400. - 5727.

   Lucia Klementsitsová

   8. A

   6366. - 6894.

   Miroslava Revayová

   8. A

   6366. - 6894.

   Marko Róbert Varga

   8. A

   6366. - 6894.

   Peter Martin Klein

   8. A

   6895. - 6922.

   Daniel Kubica

   8. A

   7199. - 7284.

   Kryštof Okres

   8. B

    

  • Plavecký kurz

   Plavecký kurz

   Plavecký kurz opäť na škole

   Plavecký kurz detí organizujeme na našej škole už druhým rokom. Jeho cieľom je nielen to, aby sa deti naučili plávať, ale aj aby sa zdokonalili v tomto vodnom športe pod vedením kvalifikovaných trénerov. Pobyt vo vode pomáha deťom odbúrať stres z vyučovania, podporuje zdravý fyzický i duševný vývoj mladého organizmu, zlepšuje fyzickú kondíciu, je aj súčasťou otužovania organizmu a zdravia. Plavecký kurz žiakov sa konal od 6. novembra do 12. novembra 2018 v Petržalskej plavárni na Jiráskovej ulici. Tento rok prebiehal v popoludňajších hodinách. Zúčastnilo sa ho 77 našich detí z prvého stupňa a sedem vychovávateliek, ktoré ich sprevádzali ako pedagogický dozor. Deti boli posledný deň plaveckého kurzu za svoj celotýždenný výkon a odvahu odmenené medailou a veľkou pochvalou.

    

    

    

                                                                        

  • Testovanie piatakov

   Testovanie piatakov

   Vážení rodičia, žiaci 5.ročníka sa dostavia  21. 11. (streda) do školy o 7:45.

   Prinesú pero píšúce namodro + ďalšie pero do rezervy.

   Okrem toho si prinesú  desiatu, nápoj a zošity na posledné 2 hodiny.

   Zvyšok času  do riadneho skončenia vyučovacieho dňa zostanú deti v škole podľa rozvrhu.

  • TESTOVANIE 5 2018

    TESTOVANIE 5 2018

   TERMÍN TESTOVANIA - 21. november 2018 (streda) TESTOVANIE JE URČENÉ  žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami TESTOVANÉ PREDMETY - matematika + slovenský jazyk a literatúra TESTOVANÉ UČIVO  - obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

   ČAS RIEŠENIA TESTOV:

   • 60 minút – matematika – 30 úloh,  z toho  20 úloh s  
   • krátkou číselnou odpoveďou  a 10 úloh s výberom  
   • odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je  
   • vždy iba jedna správna
   • 60 minút – vyučovací jazyk – 30 úloh z toho  10 úloh s  
   • krátkou odpoveďou a 20 úloh s výberom odpovede z  
   • možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna

   povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk nepovolené: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika  výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk

   Výsledky: elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2018                výsledkové listy žiakov a škôl - január 2019

   - žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) sa do testovania zapájajú- žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú- žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

   Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  • Zo školských lavíc do atletickej haly ELÁN

   Do galérie Zo školských lavíc do atletickej haly ELÁN boli pridané fotografie.

   Atleticky klub pri Zš s Mš Vývojová 228 Bratislava - Rusovce 

   24.10.2018 naši žiaci úspešne reprezentovali školu na atletických pretekoch v hale Elán, kde sa zúčastnilo okolo 300 pretekárov . Medzi najlepších  patril Marco Krčmár 3. miesto skok do výšky  starší žiaci . Simona Štefakova 7. miesto 500 m beh mladšie žiačky . Tomáš Ševčík 500 m beh mladší ziaci . 4. miesto Martin Silva skok do diaľky starší žiaci.

  • Exkurzia Brezová pod Bradlom - 100. výročie vzniku ČSR

   Do galérie Exkurzia - 100. výročie vzniku ČSR boli pridané fotografie.

   Dňa 23. 10. 2018 sa žiaci IX. A, VIII. A, VIII. B zúčastnili exkurzie pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR, ktorá bola venovaná M. R. Štefánikovi. Žiaci navštívili Múzeum M. R. Štefánika na Košariskách, Pamätnú izbu D. Jurkoviča, projektanta Mohyly na Bradle a vzdali úctu nášmu velikánovi na bradlianskej mohyle. Kvalitný výklad pracovníkov múzea a pamätnej izby príťažlivým spôsobom rozšíril a obohatil vedomosti z dejepisu, literatúry a občianskej náuky.

  • Národná banka Slovenska

   Národná banka Slovenska

   Do galérie Nakupovanie s rozumom, alebo ako hospodáriť s peniazmi boli pridané fotografie.

   Nakupovanie s rozumom

   V dňoch 22.10. a 26.10.2018  žiaci 2.A a 2.B triedy absolvovali zážitkové vzdelávanie v priestoroch Národnej banky Slovenska pod názvom "Nakupovanie s rozumom alebo ako hospodáriť s peniazmi"

   Poučný workshop  naučil našich žiakov prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním rôznych alternatív, osvojiť si schopnosť zoradiť osobné želania a potreby podľa ich dôležitosti a vedieť stanoviť, čo si môžu dovoliť kúpiť a čo nie.

    

  • OZNAM

   OZNAM

   Triedne aktívy

   Vážení rodičia, v stredu 7.11.2018 o 17.00 hod., sa uskutočnia triedne aktívy.

  • Halloween v škole

   Halloween v škole

   Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

   V piatok 26.10.2018, posledný deň pred jesennými prázdninami, využili žiaci našej školy možnosť prísť do školy v halloweenskej maske a trocha si obzvláštniť vyučovanie pred sviatkami. Počas druhej hodiny sa žiaci v hojnom počte v rôznych prevlekoch a maskách zišli v telocvični, v ktorej členovia školského parlamentu vybrali tri najzaujímavejšie masky z prvého a rovnako aj druhého stupňa.  Bolo z čoho vyberať! Z množstva čarodejníc, princezien, upírov, zombie príšer a iných kostýmov získali sladkú odmenu tie najkreatívnejšie masky. Tešíme sa na budúci rok!

  • OZNAM

   OZNAM

   HALLOWEEN v ŠKOLE

   V piatok 26.10.2018 organizuje náš Žiacky parlament "HALLOWEEN v ŠKOLE".

   Všetci žiaci sú vítaní v kostýmoch a maskách.

   História tohto sviatku, ako aj vyrezávaná tekvica či koledovanie má korene v Európe u Keltov a Slovanov, ktorí takto oslavovali koniec leta a príchod zimy. Vyrábali si svetlonosov. Svetlonosom nazývali naši rodičia i starí rodičia vyrezanú tekvicu s vloženou sviečkou. Dnes

   tento sviatok poznáme v podobe ozdobených domov, vyrezávaných tekvíc a v maskách oblečených detí, tie chodia od domu k domu a dostávajú za koledy sladkosti.

   Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých.

    

  • Dary a plody jesene

   Dary a plody jesene

   Do galérie Dary a plody jesene boli pridané fotografie.

   Pani jeseň núka svoje bohaté plody z polí, lesov i sadov. Lahodí tým nielen našim chuťovým pohárikom, ale podporuje u ľudí kreativitu a umelecké cítenie. Školský klub detí už dobrých pár rokov pravidelne v mesiaci októbri usporadúva výstavu Plody a dary jesene. Tento školský rok sa konala v týždni od 8.10. do 11.10.2018. Šikovné ruky detí, pod vedením pani vychovávateliek, ale aj mamičiek, tatkov či starkých, vytvorili z jesenných plodov rôzne postavičky, zvieratká, strašidielka a iné, priam umelecké dielka. Ďakujeme rodičom a starým rodičom, ktorí nám prispeli vypestovanou zeleninou a ovocím zo svojich záhrad.

   Vychovávateľky ŠKD

  • Oprava povrchu komunikácie - výluka premávky MHD

   Oprava povrchu komunikácie - výluka premávky MHD

   Školský spoj 18

   Od 23. októbra 2018 (utorok) od začiatku dennej premávky do 12. novembra 2018 (pondelok) do začiatku dennej premávky bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Ovocná v úseku od železničného priecestia v Rusovciach po zastávku MHD „Sady“.

   V danom úseku bude vylúčená premávka MHD. Linky 90, 91 a 191 a školský spoj 18 nebudú premávať cez Jarovce. Medzi Jarovcami a zastávkou „Jasovská“ bude premávať linka náhradnej autobusovej dopravy X91 (nástupište a výstupište bude mať

   na zastávke liniek 91, 191 v smere do mesta).

                              

   Žiaci z Čunova a Rusoviec dochádzajúci do ZŠ Jarovce môžu využiť prestup od liniek 90, 91 na linku X91 bez prechádzania cez cestu na zastávke „Jasovská“. Spoj linky X91 s odchodom o 7:40 h z tejto zastávky umožní žiakom v Jarovciach výstup na Mandľovej ul.

    

   Žiaci z Jaroviec dochádzajúci do škôl v Petržalke majú možnosť prestupu od linky X91 na školský spoj 12 na zastávke „Jasovská“ (školský spoj 12 má odchod zo zastávky „Jasovská“ o 7:37 h).

   Ing. Anna Solničková
   Odbor dopravného inžinierstva

   Tel.: +421 (0)2 5950 1138
   E-mail: solnickova.anna@dpb.sk

            Dopravný podnik Bratislava, a.s.
            Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
            Tel.:  +421 2 5950 1111
            Web: www.dpb.sk

  • CHKO Kopáč

   CHKO Kopáč

   Do galérie CHKO Kopáč prírodovedno-vlastivedná exkurzia boli pridané fotografie.

   Prírodovedno-vlastivedná exkurzia.

                   Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli pokračovať v poznávaní chránených území v okolí Bratislavy. V stredu 17. 10. 2018 sme so žiakmi 8.A a 8.B absolvovali túru chráneným územím, na hranici ktorého sa stretá príroda a technika v podobe vyrastajúceho mosta diaľnice D4 .Naším cieľom sa stala prírodná rezervácia Ostrov Kopáč. Chránené sú tu najmä lesostepné porasty, ktoré pripomínajú africkú savanu. Len niektorí Bratislavčania, najmä tí, ktorí bývajú v oblasti Podunajských Biskupíc vedia, že Bratislava skrýva za nevábnymi fabrickými komínmi krajinu podobnú africkej savane. Treba len prejsť niekoľko kilometrov po vlastných a otvorí sa pred Vami chránené územie ostrova Kopáč, ohraničeného Biskupickým ramenom a Dunajom.

   Naša trasa sa začala vo Vlčom hrdle. Prešli sme okolo odstaveného vodného zdroja, ktorý uzavreli v roku 1971 pre úniky škodlivých látok do podzemných vôd z rafinérie Slovnaft. Následne sme prešli pri mestskej spaľovni odpadu a cestou sme sa museli vyhýbať nákladným autám, ktoré sa podieľajú na výstavbe diaľničného obchvatu Bratislavy.

   Po približne 5 km sme sa dostali k odstavenému Biskupickému ramenu, ktoré kedysi bolo súčasťou hlavného toku Dunaja a vytvorilo ostrov Kopáč.

   Konečne prišla na rad prestávka na desiatu. Dlho sme neoddychovali, lebo sme mali pred sebou ešte dosť kilometrov a africkú, teda bratislavskú, savanu. Prírodná rezervácia je skutočne pekná a najmä teraz na jeseň, keď sú všetky stromy nádherne sfarbené. Dojem kazili len chýbajúce a poničené informačné tabule. Postupne sme dorazili k druhému koncu biskupického ramena a na cyklistický chodník vedúci po hrádzi Dunaja. Presne v tomto mieste bude prechádzať diaľnica a vyústi tu nový most cez Dunaj, ktorého výstavbu často vidíme práve z druhej strany, pri ceste z Rusoviec do Petržalky. Pre nový obchvat sa muselo v týchto miestach vyrúbať veľa stromov a krajina sa tu úplne zmení. Verme, že obchvat Bratislave pomôže a príroda sa s novým zásahom človeka nejako vysporiada.

   Následne nás čakala dlhá cesta späť po cyklotrase až do lodenice a na autobus. Celkovo sme prešli viac ako 12,5 km a niektorí sme boli už aj dosť unavení. Napriek tomu sa tešíme na jarnú exkurziu v okolí nášho hlavného mesta.

    

  • ŠKOLA ide na SLOVAN

   ŠKOLA ide na SLOVAN

   Do galérie ŠKOLA ide na SLOVAN boli pridané fotografie.

   Škola ide na Slovan

   Naša škola ako mnoho ďalších škôl na Slovensku  sa zapojila do  komunitného projektu "Škola ide na Slovan" v aktuálnej sezóne 2018/19 : kde témou je "Jubilejných 40 rokov od zisku federálneho titulu majstrov Československa pre Slovan Bratislava". Vopred sme museli splniť zadanú úlohu a získať možnosť zažiť naživo atmosféru domácich zápasov HC SLOVAN v KHL. A toto sa nám podarilo a naša škola bola úspešná. Naši vybraní žiaci sa dostali na zápas KHL, ktorý sa uskutočnil v utorok 16.10.2018.

  • Oznam

   Oznam

   Riaditeľské voľno, jesenné prázdniny

   Vážení rodičia, oznamujem Vám, že dňa 29.10.2018 udeľujem v zmysle § 150 ods. 5 zák.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : žiakom 1. - 9. ročníka Základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň bude prerušená prevádzka ŠKD pri ZŠ s MŠ. Prevádzka ŠKD v bežnom režime bude obnovená 05.11.2018 v pondelok po jesenných prázdninách ( 31.10.2018 - 2.11.2018 ) Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ

  • OZNAM

   OZNAM

   Prerušenie prevádzky MŠ

   Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 02.11.2018 v piatok bude prerušená prevádzka Materskej školy Kovácsova 102 Bratislava - Rusovce z prevádzkových dôvodov.

  • Vedecký veľtrh 2018

   Do galérie Vedecký veľtrh 2018 boli pridané fotografie.

   VEDECKÝ VEĽTRH 2018

   Dňa 14. septembra sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili Vedeckého veľtrhu 2018 v NC Eurovea, kde si hravou formou priblížili vedu, zaujali ich interaktívne experimenty, inšpirovali ich práce študentov stredných a vysokých škôl s ktorými získali ocenenia doma i v zahraničí, pozornosť upútala možnosť otestovať sa pre voľbu budúceho povolania.

  • Európska noc výskumníkov

   Do galérie Európska noc výskumníkov boli pridané fotografie.

   Európska noc výskumníkov 2018

   V Starej tržnici na Námestí SNP našli návštevníci, medzi ktorými boli aj naši žiaci vedecké stánky a prezentácie na hlavnom pódiu. Pri stánkoch videli chémiu hrou, prezentáciu od športu k zdraviu, laserovú harfu, krátko sa stretli s kultúrou Mayov, vyskúšali si fyzikálne experimenty, videli červy likvidujúce polystyrén a mnohé iné zaujímavosti.

   Zúčastňujeme sa každý rok a už sa tešíme na ďalšiu Noc výskumníkov.

  • Minihádzaná

   Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

   Dňa 10.10.2018 naši žiaci obsadili 1. miesto na turnaji v Minihádzanej, ktory sa konal v rámci projektu  Športom  za duševne zdravie . 

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria