Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2016099 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 136,00 s DPH 12016 30.12.2016 Allforhouse s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
Faktúra 0012872020 Doplnkový balík Profesional - reklamné služby predfaktúra 240,00 s DPH 01.12.2020 Profesionálny register s.r.o. 01.12.2020
Faktúra 102001412 Fyzika pre 9. roč. ZŠ učebnica 2 ks, Chémia pre 9 roč. ZŠ učebnica 10 ks 154,80 s DPH 27.10.2020 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 27.10.2020
Faktúra 8412100943 navýšenie os.č. na 70 109,20 s DPH 19.10.2020 Vema s.r.o. 28.10.2020
Faktúra 20200292 Literárna výchova pre 7. roč. ZŠ učebnica 20 ks 118,80 s DPH 28.10.2020 Združenie EDUCO v zastúpení Patria I. spol. s r.o. 28.10.2020
Faktúra 9202083 Informatika s Emilom 3+4 softvér 162,00 s DPH 29.10.2020 Indícia n.o. 29.10.2020
Faktúra 3120202422 Občianska náuka pre 6 roč. ZŠ učebnica 25 ks 151,50 s DPH 27.10.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 29.10.2020
Faktúra 2000054108 vodné stočné MŠ 12092020-11102020 188,32 s DPH 23.10.2020 BVS,a.s. 30.10.2020
Faktúra 2000054105 vodné stočné ZŠ 12009020-11102020 219,71 s DPH 26.10.2020 BVS,a.s. 30.10.2020
Objednávka 100008433 nábytková úchytka 120 ks, skrutky 2 bal. 79,90 s DPH 22.12.2020 JF nábytok.sk, Jozef Jedinák ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 20201201 montážne práce spojené s riešením havarijného stavu UK v MŠ 82,26 s DPH 01.12.2020 C.F.MUKSAP spol. s r.o. 01.12.2020
Faktúra 1020200153 služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software databáz 11 2020 200,00 s DPH 30.11.2020 Easy Tech, s.r.o. 01.12.2020
Faktúra 1020120018 Výkon zodpovednej osoby 12/2020 54,00 s DPH 01.12.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence 01.12.2020
Faktúra 202010085 didaktické učebné pomôcky V kocke! Moje prvé obrázky, Cortex Challenge 28,27 s DPH 03.12.2020 3via, s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 70598443 certifikácia COD iv Zborovňa 42,00 s DPH 27.10.2020 KOMENSKY, s.r.o. 27.10.2020
Faktúra 2013454 sada motivačných a hodnotiacich pečiatok na I. stupeň ZŠ 23,50 s DPH 03.12.2020 Pečiatky-Vizitky, s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 210078518 Motorola TLKR T60 vysielačka 4 ks so základňou 134,79 s DPH 03.12.2020 Antalon s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 20105444 učebná pomôcky LOGICO Piccolo - Priestorové vnímanie - Pravo-ľavá orientácia 14,40 s DPH 03.12.2020 Pro Solutions, s.r.o. Vnímavé deti.sk 03.12.2020
Faktúra 1164478441 učebná pomôcka "Ako sa naučiť čítať s porozumením, Čitateľská gramotnosť pre 5.-6. ročník ZŠ 13,49 s DPH 02.12.2020 Martinus, s.r.o. 03.12.2020
Faktúra 20120011 vianočná laminovaná taška bavlnené ušká 80 ks 76,80 s DPH 01.12.2020 Vorto, s.r.o. 03.12.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3634
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie