• Tenisový camp

     

     

     

    Tak ako každý rok i v tomto roku sa konal  v dňoch 02.07. – 09.07. 2021 Letný klubový denný tábor pre deti, ktoré navštevujú školský klub  detí počas školského roka. Odmenou za náročný školský rok bol rôznorodý, bohatý program, ktorý si deti náramne užili. Venovali sme sa environmentálnemu zameraniu, kde si deti pripomenuli dôležitosť ochrany našej planéty Zem. Separovanie odpadu, recykláciu, ochranu prírody a pod. K danej téme si deti z plastových fliaš vytvorili krásne kvetináče, do ktorých si sami nasadili kvietok. Navštívili sme Malkia Park, kde za sprievodu pani ošetrovateľky zvierat deti spoznávali rôzne druhy zvierat. Deti mali možnosť zvieratká nakŕmiť, pohladkať kone, oslíka či zebru z čoho pramenila ich obrovská radosť z tohto blízkeho kontaktu. V ďalších dňoch naša výprava smerovala k vodnému dielu Gabčíkovo, kde sme spoločne sledovali plavbu lodí, prejazd lodí cez plavebné komory a napokon sme si pochutili na výbornej zmrzline. Popoludní nás čakala zábava v podobe vodnej šmykľavky, pri ktorej bolo vidieť pravú nefalšovanú detskú radosť. Deti sa v teplom počasí osviežili a zároveň si  oddýchli pri občerstvení, ktoré deťom pripravili pani vychovávateľky. Uskutočnila sa návšteva hradu Devín, kde sa deti od pani sprievodkyne dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o histórii hradu. Deti mali možnosť nazrieť do najvyššej časti zrúcaniny, z ktorej bol nádherný výhľad na široké okolie. V posledný deň deti navštívili Oázu Sibírskeho tigra. Za sprievodu ošetrovateľov sa dozvedeli rôzne informácie o tigroch. Videli ako prebieha kŕmenie šeliem a vďaka svojej disciplinovanosti deti nazreli na miesta, ktoré sú bežne pre verejnosť nedostupné. Po návrate do školy sa uskutočnilo vyhodnotenie tábora. Deti boli odmenené pamiatkovým listom i drobnými darčekmi, z ktorých mali veľkú radosť.  K táboru bola zaslaná pozitívna spätná väzba od rodičov i detí, čo nás nesmierne teší a tešíme sa na ďalší rok opäť na nové dobrodružstvá.

    Radi by sme sa poďakovali za vytvorenie priaznivých podmienok a pomoc pri realizácii tábora pánovi riaditeľovi Rastislavovi Kunstovi, ktorý bol nápomocný a vždy pozitívne naklonený ku všetkým aktivitám. Rovnako k navýšeniu počtu detí v tábore pre veľký záujem. V nepriaznivých epidemiologických podmienkach sa nám spoločne podarilo vytvoriť bohatý, pútavý program pre deti, ktoré mali náročný školský rok tak ako každý z nás. Ďalej patrí vďaka všetkým pani vychovávateľkám, ktoré sa na všetky aktivity svedomito pripravovali, deťom zhotovili táborové tričká a vytvorili skvelú nezabudnuteľnú atmosféru. Rovnako patrí vďaka aj pani kuchárkam a pani Anger zo školskej jedálne, ktoré sa postarali o pestrú stravu pre deti počas tábora. Sme radi, že sa môžeme aj v tejto neľahkej dobe spoľahnúť na zodpovedných a prístupných ľudí v každej situácii, ktorým záleží na spokojnosti detí i rodičov počas celého školského roka. Želáme Vám pekný zvyšok prázdnin.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124
    0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
    riaditeľ školy
    zsrusovce@zsrusovce.sk
    +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská
    02/62859124
    0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová
    diana.petrovicova@zsrusovce.sk
    tel.: 02/62 859 301
    +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová
    e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
    mobil:+421 0911 236 681
    Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
    Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková
    Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová
    jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk
    02/62859124
    +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová
    predsedníčka ZO OZ
    e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie