• Prázdniny

    • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     29. október 2019

     (utorok)

     30. október –

     31. október 2019

     4. november 2019

     (pondelok)

     vianoč

     20. december 2019

     (piatok)

     23. december 2019

     – 7. január 2020

     8. január 2020

     (streda)

     polročné

     31. január 2020

     (piatok)

     3. február 2020

     (pondelok)

     4. február 2020

     utorok)

     jar

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

      

     14. február 2020

     (piatok)

     17. február –

     21. február 2020

     24. február 2020

     (pondelok)

     Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     21. február 2020

     (piatok)

     24. február –

     28. február 2020

     2. marec 2020

     (pondelok)

     Košický kraj, Prešovský kraj

     28. február 2020 (piatok)

     2. marec –

     6. marec 2020

     9. marec 2020

     (pondelok)

     veľkonoč

     8. apríl 2020

     (streda)

     9. apríl –

     14. apríl 2020

     15. apríl 2020

     (streda)

     letné

     30. jún 2020

     (utorok)

     1. júl –

     31. august 2020

     2. september 2020

     (streda)

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie