• INFORMÁCIE

    • Výška stanovenej stravnej jednotky a príspevok na úhradu režijných nákladov ŠJ

     Vážení rodičia.

      

     V zmysle VZN č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach, sa od 1. apríla 2023 mení výška stanovenej stravnej jednotky a príspevok na úhradu režijných nákladov ŠJ nasledovne:

      

     Mesačná zálohová platba za poskytnutie stravy je určená v sume:

     • MŠ: dieťa s dotáciou –  32,- €
      dieťa bez dotácie – 63,- €
     • ZŠ : žiak s dotáciou –    17,- €
      žiak I. stupňa bez dotácie –  54,- €
      žiak II. stupňa bez dotácie – 58,- €

     Mesačná zálohová platba musí byť pripísaná na účet školskej jedálne SK04 5600 0000 0094 0267 6004 najneskôr vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, na najbližší mesiac (platba sa platí vopred).

     Rodičia, ktorí si zadávajú trvalý príkaz, zadávajú desať platieb. Prvá platba je AUGUST 2023 – posledná (10.) platba je MÁJ 2024.

     V prípade, ak zákonný zástupca neuhradí mesačnú zálohovú platbu, dieťa/žiak sa nemôže stravovať a strava mu nebude vydaná!

     Zúčtovanie preplatkov stravného bude vykonané na konci školského roka 2023/2024 v mesiacoch júl – august.

     Rodič/zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný odhlásiť obed počas neprítomnosti v škole. Odhlásiť, alebo prihlásiť sa na stravu je možné vopred do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa alebo v daný deň do 8.00 hod., cez EDUPAGE alebo výnimočne cez tel. číslo 0911236681 (SMS).  ( nie mailom)                                        

     Žiadame rodičov, aby prioritne zadávali prihlášky a odhlášky obedov cez EDUPAGE (z dôvodu presnej evidencii obedov). Neodhlásené obedy je povinný zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradiť v plnej výške.

      

     Ak je dieťa/žiak chorý a v prvý deň choroby ho nestihne zákonný zástupca odhlásiť, tak si môže odobrať obed do obedára v časovom rozmedzí od 11.30 hod. – 12.00 hod., na to určenom mieste.

      

     Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú prihlášku na stravovanie v novom školskom roku 2023/2024. Na základe záväznej prihlášky sú dieťa/žiak automaticky denne prihlásení dovtedy, pokiaľ zákonný zástupca neodhlási dieťa/žiaka zo stravovania.

     Prihlášku je nutné odovzdať  do 04. septembera 2023 osobne vedúcej školskej jedálne, alebo mailom na adresu jedalen@zsrusovce.sk.

      

     -----

      

     Školská jedáleň:

     Vedúca jedálne: Helena Sekaninová
     e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
     mobil: 0911 236 681

     Úradné hodiny :

     Pondelok - Štvrtok

     od 08:00 hod. do 14:00 hod.

     Piatok

     od 08:00 hod. do 12:00 hod.


     Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
      

      

     Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022

     Informacia_k_poskytovaniu_dotacii_na_stravu.pdf

     Formular_na_posudenie_prijmu.pdf

     Formular_na_posudenie_prijmu_domacnosti_Ukrajina.pdf

     Cestne_vyhlasenie_v_slovencine.pdf

     Cestne_vyhlasenie_-_Ukrajina.pdf

     Ďalšie informácie na stránke: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01.07.2022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01.09.2022-do-31.12.2022.html?page_id=1196755

      

     MANUÁL:

     EDUPAGE (webová stránka)

     EDUPAGE (mobilná aplikácia)

     Informácia o posúdení príjmu a formulár na posúdenie príjmu Formular.pdf

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie