• O Z N A M
   • Vážení rodičia, funkcia zobrazovania e-mailových adries učiteľov bola momentálne zmenená - adresy učiteľov sa nezobrazujú kvôli GDPR, zvažujeme čo najlepšie technické riešenie.
    Prosíme o trpezlivosť.
    asc Applied Software Consultants, s.r.o.. Námestie Slobody 11,. 811 06 Bratislava,

   • OZNAM - Jarné prázdniny
   • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas Jarných prázdnin v dňoch 17. februára - 21. februára 2020 nebude Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v prevádzke. Začiatok prevádzky ŠKD v bežnom režime je v pondelok 24. februára 2020.
    Vedenie ZŠ s MŠ
 • OZNAM

  Vážení rodičia

  oznamujeme Vám že počas Jarných prázdnin 17.2.- 21.2.2020 vrátane, nebude v prevádzke Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce. Začiatok prevádzky ŠKD v bežnom režime je v pondelok 24. 02. 2020 od 06:30 hod.

  Vedenie školy

 • Vianočný príhovor riaditeľa ZŠ s MŠ

  Rastislav KUNSTVážení priatelia!

  Prvé mesiace školského roka sú za nami. Pracovný vír nás už celkom stiahol do svojej moci a my máme za sebou množstvo podujatí, na ktoré sme sa spolu so žiakmi veľmi zodpovedne pripravovali.

  Ctení rodičia!

  Pre Vás, rodičov, je prvoradé, aby Vaše deti dostali v našej škole kvalitné vzdelanie. Všetci pedagógovia sa snažia o to, aby sa žiaci v priestoroch školy cítili komfortne a bezpečne. Chcem Vás ubezpečiť, že v škole máme vynikajúcich pedagógov, skvelých odborníkov, ľudí, ktorí milujú svoje povolanie, vedia sa pre svoju prácu nadchnúť a takto zanietení dokážu získať aj svojich žiakov – Vaše deti.

  Chcem sa Vám, milí rodičia, zároveň poďakovať. Vy ste neoddeliteľnou súčasťou úspechov našej školy. Pre Vaše deti ste prístavom istoty, bezpečia a prameňom citového bohatstva. Som hlboko presvedčený, že v spolupráci s Vami sme schopní vyriešiť všetky problémy. Je dôležité, aby ste nám dôverovali a v opatreniach školy videli našu snahu pomôcť Vášmu dieťaťu. Som rád, že sme mohli privítať v novom školskom roku štyridsaťdeväť prvákov. Ďakujem rodičom za prejavenú dôveru a v mene všetkých kolegov Vás ubezpečujem, že všetkým deťom zabezpečíme kvalitné a dlhodobé vzdelávanie. Dvere našej školy sú pre Vás vždy otvorené.

  Všetkým žiakom prajem v štúdiu veľa úspechov, vynikajúce známky. Som presvedčený, že i žiaci, ktorí prestúpili z iných škôl si rýchlo zvykli v novom kolektíve a chodia do školy s radosťou a elánom.

  Milí žiaci! Navštevujete školu, ktorá patrí medzi neustále sa modernizujúce. Množstvo aktivít, ktoré pre Vás učitelia pripravujú, sú dôkazom toho, že sa snažíme  z Vás vychovať mladých rozhľadených, vedomosťami a zručnosťami oplývajúcich mladých ľudí, ktorí sa v budúcnosti budú vedieť popasovať s nejedným problémom.

  V kalendárnom roku 2020 želám všetkým žiakom veľa zdravia, vynikajúcich úspechov v škole a množstvo zaujímavých a kvalitných školských podujatí.


  Mgr. Rastislav KUNST
  riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Workshop Hour of Code

      Do galérie Workshop Hour of Code boli pridané fotografie.

      27. januára sa žiaci 6.A triedy zúčastnili workshopu v programovaní, ktorý sa uskutočnil v spoločnosti Accenture Campus Lab, na FEI STU. Žiaci sa na workshope zoznámili s blokovým programovaním. Ich úlohou bolo v rôznych misiách pomocou vlastného programu priviesť postavičku na stanovené miesto, respektíve splniť rôzne úlohy.

     • KURZ KORČUĽOVANIA pre I. stupeň ZŠ

      Termín : 04.02.2020 - 10.02.2020

      Vážení rodičia, deťom ktoré sú prihlásené na kurz korčuľovania a nemajú vlastné korčule prípadne prilbu, môžete tieto športové potreby zarezervovať na e-mailovej adrese : info@happykids.sk

      Platba korčule na celý kurz 15,- EUR

      Platba prilba na celý kurz 15,- EUR

     • Druháci navštívili divadlo Nová scéna

      Žiaci 2. A a 2. B triedy boli 22. 1. 2020 v divadle Nová scéna v Bratislave. Pozreli si muzikálové predstavenie Šľahačková princezná. Sledovali boj dobra so zlom, rozprávkové víťazstvo dobra, prelínanie sa fantázie so súčasnou realitou. V ich zaujatosti a tvárach bolo vidieť napätie, ako sa bude dej vyvíjať, očarenie farebnosťou scény, spevom a tanečným majstrovstvom postáv. Tento krásny zážitok bude dlho doznievať v ich srdciach.

     • Etiketa

      Do galérie Etiketa boli pridané fotografie.

      Pravidlá slušného správania. Ovládame ich?

      Každý verejný alebo súkromný priestor si vyžaduje ovládanie základov slušného správania, ktorým preukazujeme svojmu okoliu úctu.mn

      Po zimných prázdninách sa naše učenie začalo netradične – zážitkovou výučbou etikety.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Jedálny lístok

   • Štvrtok20. 02.
   • Desiata
    Pečivo vodové (3.012) (50/70/80/100)
    Maslo (2.006) (15/20/25/30)
    Zeleninová obloha - paprika (2.088) (15/19/22/30)
    Mlieko kakaové (1.0121)* (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka sedliacka (5.081) (180/200/220/250)
    Omáčka rajčiaková (19.003) (110/120/130/150)
    Mäsové placky zapekané (13.037) (60/80/95/110)
    Zemiaky varené II. (17.035) (120/150/200/250)
    Pitná voda
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka liptovská (2.028) (20/26/32/40)
    Čaj čierny (1.008) (150/200/200/250)
   • Piatok21. 02.
   • Desiata
    Chlieb na desiatu (3.007) (55/65/75/90)
    Nátierka vajcová (2.061) (20/26/32/40)
    Čaj čierny s medom (1.002) (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka krupicová s vajcom (5.053) (180/200/220/250)
    Kuracie prsia na smotane (9.017) (126/142/158/174)
    Halušky (17.002) (120/160/180/220)
    Voda s ovocným sirupom s 50% ovocnej zložky a citrónom (1.027) (200/200/200/250)

   • Olovrant
    Jogurt ovocný (23.005) (100/100/100/100)


  • Fotogaléria

   • Workshop Hour of Code
   • Etiketa
   • Regionálne kolo FIRST LEGO League.
   • Vianočný koncert
   • Mikuláš a šport
   • Pytagoriáda - školské kolo
   • Maňušky
   • Bienále ilustrácií Bratislava
   • junior ambasádori
   • Vianočné tvorivé dielne
   • Mikuláš
   • Workshop s OZOBOTom
   • MO vo florbale
   • ZBIERKA PRE SENIOROV
   • Imatrikulácia
   • Exkurzia stredná priemyselná škola
   • Minihádzaná
   • Workshop ROBOCOOP
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie