• Všetky informácie nájdete v priečinku "O škole 2%" ďakujeme.Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozh
 • Vážení rodičia,

  z dôvodu ochrany detskej populácie pred sociálno-patologickými javmi vás upozorňujeme na potrebu rozprávať sa s deťmi o možných nástrahách pri používaní elektronických komunikačných prostriedkov. V prípade doručenia nevhodného obsahu od neznámeho odosielateľa cez sociálne siete, SMS alebo telefonáty je potrebné upozorniť deti a dohodnúť sa s nimi, aby na doručené správy či telefonáty nereagovali a aby vás o nich bez akejkoľvek hanby, zábran bezodkladne informovali.

  Ohrozeniu ďalších mladistvých, či opakovanému ataku na Vaše deti môžete aktívne zabrániť ohlásením udalosti na polícii, ktorá má technické možnosti odhaliť útočníka.

     • Deň narcisov - zbierka

      Milí rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy,

      Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť. Žiaci tak budú môcť urobiť v škole počas vyučovania, kedy ich obehnú žiačky zo školského parlamentu.

     • Novodobo so Shakespearom

      Dňa 8.4. sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku – Novodobo so Shakespearom. Žiačky druhého stupňa mali možnosť ukázať svoj talent v speve, recitovaní básní či prednese prózy v angličtine.

      Všetky súťažiace podali výborný výkon a do okresného sa podarilo postúpiť:

      Viktórií Farkasovej (5.A), Sáre Holešovskej (6.A), Emme Puhovichovej (7.A), Emme Bohers (7.A) a Sáre Slovákovej (8.B).

     • Turnaj vo florbale - dievčatá

      Dňa 3.4.2024 dievčatá z druhého stupňa úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole vo florbale.

      Priniesli striebro.

      Všetkým, ktorí nám fandili ďakujeme.

      Baranová Barbora
      Gálová Saša
      Gömöry Natália
      Janigová Karolína
      Kleinová Gréta
      Medovčíková Adriana
      Mitošinková Nina
      Szigetiová Diana
      Urbancová Viktória

      Varoschová Bianca

     • Noc v knižnici - Willyho Wonku

      Dňa 21.03.2024 sa na našej Základnej škole v rámci mesiaca Marec – mesiac knihy, konalo školské podujatie s názvom Noc v knižnici. Tematikou tohto ročníka bol príbeh Willyho Wonku a továreň na čokoládu. Išlo už o 5. ročník. Tento rok bolo prihlásených 217 žiakov z celej našej školy.

      Žiaci prišli tematicky oblečení, ako postavičky z tejto rozprávky. Boli rozdelení do 10 skupín, mali 10 stanovíšť. Každá skupina si zvolila 1 zástupcu, ktorý dostal medailu. Na medailu si zapisovali body, ktoré získali za splnené aktivity. Po škole sa pohybovali s p. učiteľkami alebo s p. vychovávateľkami podľa daného plánu.

     • Hľadanie zlatých kupónov Willyho Wonku

      Trieda 5.A dňa 27.3. nadviazala na tému tohtoročnej Noci v knižnici a vydala sa do Starého mesta hľadať zlaté kupóny Willyho Wonku pod záštitou Staromestskej knižnice. Deti na mieste dostali písomné inštrukcie a zlaté kupóny hľadali v skupinkách. Deťom sa v priebehu polhodiny podarilo nájsť všetky zvyšné kupóny, za ktoré následne dostali malú odmenu od organizátorov.

     • ŠKOLSKÝ SWAP kníh

      Dňa 15.3. 2024 v spolupráci so školským parlamentom v rámci mesiaca kníh na našej škole zorganizovali SWAP kníh. Deti si mohli do školy priniesť knihy, ktoré si chcú vymeniť a zameniť si ich za nové iné knihy. Ostatné deti si knihy mohli zakúpiť za symbolickú cenu. Zo školského SWAP-u z predaných kníh vyzbieral žiacky parlament finančné príspevky , ktoré budú požité pre činnosť parlamentu. Tešíme sa na ďalšie swapovanie.

    • Detský tábor Babinec
     • Detský tábor Babinec

      Babinec je letná kreatívna univerzita pre dievčatá vo veku 7-10 rokov.

      Program je navrhnutý tak, aby sa dievčatá každý deň naučili niečo nové, tvorivé a zároveň aby načerpali energiu z prírody.

      Dievčatá sa môžu tešiť na:

      • výroba vlastného mydla
      • kurz varenia celého obedového menu
      • prácu v tíme
     • Zasadnutie Rady školy

      Vážení rodičia.

      Chceli by sme vás informovať, že dňa 3.4.2024 o 17:00 sa uskutoční zasadnutie Rady školy v priestoroch ZŠ.

      Plánovaný program zasadnutia:

      1. Otvorenie zasadnutia
      2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2024 a prognózy rozpočtu na roky 2025 - 2026 a skrátenú dôvodovú správu (dokument bol zaslaný vopred mailom na na preštudovanie)
      3. Zápis a počet tried pre MŠ a pre I. ročník školského roka 2024/2025 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
      4. Informácia o priestorových kapacitách školy
      5. Občianske združenie pri ZŠ
      6. Iné
      7. Záver

     • Exkurzia do Nitry a Oponíc

      Dňa 20. marca sa naši siedmaci zúčastnili exkurzie do Nitry a Oponíc. O histórii Nitry a Nitrianskeho hradu sa dozvedeli zábavnou formou. Hľadali totiž stratený poklad Nitrianskeho hradu. Aby sa k nemu dostali, museli pozorne počúvať výklad lektorky a riešiť rôzne úlohy.

      Z Nitry sa vydali do Oponíc. V Apponyiovskom kaštieli sa v rámci podujatia Gutenbergova knižnica dozvedeli viac o Gutenbergovi, vynálezcovi kníhtlače, ale aj o rodine Apponyiovcov. V knižnici mohli obdivovať vzácne diela. Niektoré sú naozaj staré, majú viac ako päťsto rokov.

     • Hodina prvouky inak

      Dňa 15.3. si trieda 1.A a 1.B pozvala na hodinu prvouky vzácnu návštevu - kurátora z Prírodovedného múzea v Bratislave, pána Juraja Čačaného.

      Prišiel im obohatiť výklad učiva o zvieratách a nezabudol ani priniesť živú ukážku - hada (korálovku) a mnohonôžku. Deti mali možnosť si zvieratká chytiť a dozvedieť sa o nich mnoho zaujímavostí. V prezentácii sa dozvedeli aké druhy zvierat v prírode môžeme nájsť a koľko existuje na svete zatiaľ objavených živých druhov (je to viac ako 1,5 milióna druhov), ako sú na sebe rôzne druhy závislé, čo by sa stalo keby niektorý druh v potravinovom rebríčku vyhynul a mnoho ďalších zaujímavostí.

     • Formy šikany

      Po jarných prázdninách sme mali v škole neobvyklého hosťa. V rámci preventívneho programu navštívila tretí a piaty ročník príslušníčka policajného zboru SR. Všetci žiaci boli v napätom očakávaní, čo sa bude diať.

      V úvode ich policajtka ich oboznámila s témou šikany. Vysvetlila im význam slova a prejavy nevhodného – šikanujúceho správania sa. Žiakom položila otázky, či rozumejú významu pojmu šikana. Vhodným spôsobom objasnila žiakom psychický, fyzický a zmiešaný spôsob šikany. V rozhovore žiaci zdieľali vlastné skúsenosti so šikanou.

     • Návšteva z Univerzity Komenského

      V priebehu utorka, 27. februára, sme na našej škole privítali návštevu. Do troch tried piateho a šiesteho ročníka prijala pozvanie vysokoškolská vyučujúca, doktorka Popovičová Sedláčková z Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Žiaci si vopred pripravili svoje otázky a pani doktorka, pre zmenu, svoje odpovede, ktoré rozdelila do troch oblastí vrátane zaujímavostí slovenského jazyka, o živote na univerzite, ale aj o dôvodoch, pre ktoré je cesta vyučujúcej slovenského jazyka zaujímavou.

     • Preteky v orientačnom behu

      Na sklonku februára sa počas víkendu žiaci piateho a šiesteho ročníka našej ZŠ zúčastnili v sobotu 24. 2. menších tréningov a výletu v rámci prípravy na orientačný beh a následne v nedeľu 25. 2. aj oficiálnych pretekov Yeti Zima Cup v orientačnom behu. Preteky sa konali v areáli Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste a pre deti šlo o prvú „generálku“ na školské preteky, ktoré ich čakajú v apríli. Preteky absolvovali v rýchlom tempe a preukázali, že sú nielen schopnými bežcami, ale aj nadaní v orientácii na mape. Spomedzi našich žiakov najlepšie výsledky dosiahli Matyáš Kukan (5.A), Oskar Petrovič (5.B) a Patrik Ondejka (6.A).

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  •  

  • Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby

   +421 513 816 111
   +421 259 765 111

  • Jedálny lístok

   • Pondelok22. 04.
   • Desiata
    3.007 Chlieb na desiatu (55/65/75/90)
    2.006 Maslo (15/20/25/30)
    2.090 Zeleninová obloha - uhorka šalátová (13/16/20/24)
    1.008 Čaj ovocný jahodový s medom (150/200/200/250)
   • Obed
    5.077 Polievka rassolník (180/200/220/250)
    15.001 Buchty na pare plnené lekvárom (150/190/250/310)
    16.007 Posýpka kakaová na buchty (36/45/57/65)
    1.015 Mlieko polotučné( MŠ-plnotučné) (150/200/200/250)
    22.011 Jablká (100/150/150/200)
   • Olovrant
    3.012 Pečivo (rožok) (50/70/80/100)
    2.057 Nátierka tvarohová s mrkvou (20/26/32/40)
    1.006 Čajovníkový čaj bez kofeínu, nesladený (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie