• Všetky informácie nájdete v priečinku "O škole 2%" ďakujeme.Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozh
 • Vážení rodičia,

  z dôvodu ochrany detskej populácie pred sociálno-patologickými javmi vás upozorňujeme na potrebu rozprávať sa s deťmi o možných nástrahách pri používaní elektronických komunikačných prostriedkov. V prípade doručenia nevhodného obsahu od neznámeho odosielateľa cez sociálne siete, SMS alebo telefonáty je potrebné upozorniť deti a dohodnúť sa s nimi, aby na doručené správy či telefonáty nereagovali a aby vás o nich bez akejkoľvek hanby, zábran bezodkladne informovali.

  Ohrozeniu ďalších mladistvých, či opakovanému ataku na Vaše deti môžete aktívne zabrániť ohlásením udalosti na polícii, ktorá má technické možnosti odhaliť útočníka.

     • Bratislavské opevnenie I.

      Dňa 27.9.2023 sa žiaci 7.B zúčastnili pravidelnej prírodovedno-vlastivednej vychádzky. V minulých školských rokoch sme sa zamerali na mosty ponad rieku Dunaj, v tomto školskom roku to budú zachovalé opevnenia z obdobia II. svetovej vojny.

      Od roku 1933 sa Československo rozhodlo okolo svojich hraníc vybudovať obranný systém, ako reakciu na nástup Hitlera a fašizmu k moci. Bunkre a malé betónové pevnosti. Opevnenia sa mali budovať až do roku 1951, po „Mníchovskej zrade“ a následnom rozdelení Československa boli práce na tomto obrannom systéme zastavené.

     • Výučba v Botanickej záhrade

      Dňa 25.9.2023 sa žiaci 2.A triedy zúčastnili výučby prvouky priamo v Botanickej záhrade v Bratislave.

      Žiaci si zopakovali učivo z prvého ročníka a spoločne objavovali zvláštne druhy rastlín. Učili sa o vhodných podmienkach pre rast a kvitnutie rastlín, všímali si veľkosť a tvar rastlín, pozorovali na akých miestach rastliny rastú a aké majú zvláštne kvety, listy, a korene. Na záver navštívili skleníky s palmami, kaktusmi...

     • ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA 23/24

      MIESTO: ZŠ Rusovce, telocvičňa

      CENA:

      30,- eur/mesiac

      Termín : Pondelok od 14,00 hod do 15,00 hod.

      Platba do 10.dňa v príslušnom mesiaci bezhotovostne na účet:

      SK 6909 0000 0000 5077 1757 68

      Do poznámky prosím uviesť „meno dieťaťa – Rusovce“

      Prihlásenie detí do 28. 9. 2023 mailom na sportujsnami@azet.sk alebo priamo v škole v rámci zoznamu krúžkov.

     • KRÚŽOK ŠITIA

      Milí rodičia, pozývame všetky dievčatá od 12 rokov na KRÚŽOK ŠITIA.

      Základné informácie:

      - krúžok bude prebiehať vo štvrtky o 15:30hod v priestoroch Pastoračného centra v Rusovciach

      - max počet je 10 dievčat

      - cena 35EUR/mesiac

      - začíname v októbri

      Naučíme sa:

      - ručné šitie ihlou

      - vyšívanie ihlou

     • Triedne aktívy

      Vážení rodičia,
      triedne aktívy budú prebiehať nasledovne:
      13. 9. 2023 o 17.00 h plenárna schôdza (telocvičňa) + triedny aktív o 17.30 h (1. stupeň ZŠ)
      13. 9. 2023 o 17.00 h plenárna schôdza (telocvičňa) + triedny aktív o 17.45 h (2. stupeň ZŠ)

     • Angličtina na ZŠ Vývojová - Start Right

      zápis na školský rok 2023/2024

      Základná škola v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka budúcim žiakom našej školy vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti. Výučba v priestoroch ZŠ v rámci školského klubu. Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov. International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom školy.

     • Gymnathlon

      Pokročilý športový program určený školákom od 6 do 9 rokov, ktorého cieľom je zoznámiť deti so základmi 6 obľúbených športov a hlbšie rozvíjať ich všestrannosť.

      Pestré a hravé tréningy vedené 2 trénermi sú zamerané postupne na výuku základov basketbalu, gymnastiky, tenisu, atletiky, volejbalu a parkouru, s dôrazom na rozvoj tímovej spolupráce. Tréningové plány jednotlivých športov boli vytvorené v spolupráci so športovými klubmi, zväzmi a odborníkmi z FTVS UK Praha.Deti zbierajú motivačné samolepky do svojich herných plánov a kurzom ich sprevádza obľúbený maskot opičiak Max.

     • MUAY THAI HRAVOU FORMOU

      Milí rodičia,

      12.9.2023 a 14.9.2023 sa uskutočnia bezplatné tréningy pre deti od 6 rokov “Muay Thai hravou formou” na ZŠ Rusovce. Tréningy sú zamerané na základy sebeobrany, rozvoj koordinácie a posilnenie celého tela. Pošlite deti, nech sa prídu zabaviť a zamakať si :) Pre viac info kliknite na www.titan-gym.sk, kde zároven nájdete prihlášku na 1.bezplatný tréning (pre deti, ktoré ešte u nás neboli na tréningu) a zároveň registráciu na školský polrok (pre deti, ktoré k nám už chodili).

     • Základné informácie pre rodičov detí v ŠKD

      Školský klub detí je súčasťou školy. Navštevujú ho žiaci 1. – 4. ročníka a riadi sa školským vzdelávacím programom a školským poriadkom ŠKD.

      Prihlásenie do ŠKD

      Pri zápise do školy v prihláške bolo potrebné uviesť či dieťa bude/nebude navštevovať školský klub detí. Prílohou informácií je aj Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD, ktorú je potrebné priniesť v prvý školský deň 04. 09. 2023 a odovzdať triednej pani učiteľke.

     • Žiak 8.B - Majster SR

      Ďalší úspešný športovec na našej škole.

      Uplynulý víkend 4. až. 6.8.2023 sa konali na Veľkom Zemníku Majstrovstvá SR v rýchlostnej kanoistike na krátke trate, kde sa Adam Kišš (ŠKP) náš žiak 8.B triedy, stal majstrom Slovenska v kategórii K1 na 200 metrov a získal zlatú medailu.

      Úspešný bol aj v ďalších disciplínach, kde sa mu podarilo získať dve strieborné medaily v K1 na 500m a K1 na 1000m a k týmto pridal ešte bronzovú medailu v disciplíne K4 na 500m.

     • Letný klubový tábor 2023

      V týždni 3. – 7.7.2023 škola ako každý rok uskutočnila letný klubový denný tábor. Deti, ktoré počas celého školského roka navštevovali ŠKD, mali možnosť spríjemniť si začiatok prázdnin rôznymi zaujímavými aktivitami.
      V pondelok, po zahájení tábora si deti za pomoci pani vychovávateliek vytvorili florárium. Dozvedeli sa, ako treba správne navrstviť materiál a zasadiť rastlinu, aby sa floráriu darilo. V poobedňajších hodinách sa konalo športové popoludnie, kde si deti preverili svoju šikovnosť, fyzickú zdatnosť a vytrvalosť. Za úspešné zvládnutie aktivít deti boli odmenené.
      V utorok deti navštívili hrad Červený Kameň. Počas pútavej prehliadky hradu sa dozvedeli ako sa ľuďom na hrade žilo. Prezreli si zaujímavé expozície a priestory hradu. Po prehliadke sa deti presunuli do sokoliarne Astur, kde ich čakali ukážky letov dravcov. Počas ukážok sa z rozprávania sokoliarov o dravcoch veľa nového

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  •  

  • Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby

   +421 513 816 111
   +421 259 765 111

  • Jedálny lístok

   • Utorok03. 10.
   • Desiata
    3.012 Pečivo vodové (50/70/80/100)
    2.006 Maslo (15/20/25/30)
    2.089 Zeleninová obloha - reďkovka (12/16/20/24)
    1.014 Mlieko kakaové (150/200/200/250)
   • Obed
    5.045 Polievka Markina (180/200/220/250)
    9.019 Kuracie prsia s ananásom (80/112/138/164)
    17.011 Ryža dusená (110/150/170/190)
    pitná voda
   • Olovrant
    3.009 Chlieb na olovrant (55/65/75/90)
    2.029 Nátierka maslová s čokoládou (20/26/32/40)
    1.005 Čaj ovocný-šípkový (150/200/200/250)
   • Streda04. 10.
   • Desiata
    3.015 Vianočka, sladké pečivo (60/100/120/150)
    2.006 Maslo (15/20/25/30)
    1.002 Biela káva (150/200/200/250)
   • Obed
    5.029 Polievka hovädzia s mäsom, ryžou a hráškom (180/200/220/250)
    14.052 Bryndzové pirohy s opekanou cibuľkou,slaninkou a smotanou (160/180/220/240)
    1.028 Prírodná ovocná šťava (150/200/200/250)

   • Olovrant
    3.009 Chlieb na olovrant (55/65/75/90)
    2.025 Nátierka kuracia (20/26/32/40)
    1.007 Detský čaj čierny bez kofeínu s medom a citrónom (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie