• O Z N A M
   • Vážení rodičia, funkcia zobrazovania e-mailových adries učiteľov bola momentálne zmenená - adresy učiteľov sa nezobrazujú kvôli GDPR, zvažujeme čo najlepšie technické riešenie.
    Prosíme o trpezlivosť.
    asc Applied Software Consultants, s.r.o.. Námestie Slobody 11,. 811 06 Bratislava,

 • Vianočný príhovor riaditeľa ZŠ s MŠ

  Rastislav KUNSTVážení priatelia!

  Prvé mesiace školského roka sú za nami. Pracovný vír nás už celkom stiahol do svojej moci a my máme za sebou množstvo podujatí, na ktoré sme sa spolu so žiakmi veľmi zodpovedne pripravovali.

  Ctení rodičia!

  Pre Vás, rodičov, je prvoradé, aby Vaše deti dostali v našej škole kvalitné vzdelanie. Všetci pedagógovia sa snažia o to, aby sa žiaci v priestoroch školy cítili komfortne a bezpečne. Chcem Vás ubezpečiť, že v škole máme vynikajúcich pedagógov, skvelých odborníkov, ľudí, ktorí milujú svoje povolanie, vedia sa pre svoju prácu nadchnúť a takto zanietení dokážu získať aj svojich žiakov – Vaše deti.

  Chcem sa Vám, milí rodičia, zároveň poďakovať. Vy ste neoddeliteľnou súčasťou úspechov našej školy. Pre Vaše deti ste prístavom istoty, bezpečia a prameňom citového bohatstva. Som hlboko presvedčený, že v spolupráci s Vami sme schopní vyriešiť všetky problémy. Je dôležité, aby ste nám dôverovali a v opatreniach školy videli našu snahu pomôcť Vášmu dieťaťu. Som rád, že sme mohli privítať v novom školskom roku štyridsaťdeväť prvákov. Ďakujem rodičom za prejavenú dôveru a v mene všetkých kolegov Vás ubezpečujem, že všetkým deťom zabezpečíme kvalitné a dlhodobé vzdelávanie. Dvere našej školy sú pre Vás vždy otvorené.

  Všetkým žiakom prajem v štúdiu veľa úspechov, vynikajúce známky. Som presvedčený, že i žiaci, ktorí prestúpili z iných škôl si rýchlo zvykli v novom kolektíve a chodia do školy s radosťou a elánom.

  Milí žiaci! Navštevujete školu, ktorá patrí medzi neustále sa modernizujúce. Množstvo aktivít, ktoré pre Vás učitelia pripravujú, sú dôkazom toho, že sa snažíme  z Vás vychovať mladých rozhľadených, vedomosťami a zručnosťami oplývajúcich mladých ľudí, ktorí sa v budúcnosti budú vedieť popasovať s nejedným problémom.

  V kalendárnom roku 2020 želám všetkým žiakom veľa zdravia, vynikajúcich úspechov v škole a množstvo zaujímavých a kvalitných školských podujatí.


  Mgr. Rastislav KUNST
  riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Etiketa

      Do galérie Etiketa boli pridané fotografie.

      Pravidlá slušného správania. Ovládame ich?

      Každý verejný alebo súkromný priestor si vyžaduje ovládanie základov slušného správania, ktorým preukazujeme svojmu okoliu úctu.mn

      Po zimných prázdninách sa naše učenie začalo netradične – zážitkovou výučbou etikety.

     • Regionálne kolo FIRST LEGO League.

      Do galérie FLL regionálny turnaj boli pridané fotografie.

      10. januára 2020 sa žiaci z krúžku robotiky zúčastnili regionálneho turnaja medzinárodnej robotickej súťaži FLL, ktoré sa uskutočnilo na pôde Paneurópskej vysokej školy v Petržálke.

      Turnaja sa zúčastnilo 14 tímov, ktoré museli absolvovať štyri disciplíny, Robot Desingn, Výskumný projekt, Tímovú prácu a Robot Game.

     • Návšteva Dómu sv. Martina a vianočných trhov

      Žiaci 8. A triedy absolvovali 19. 12. 2019 hodinu výtvarnej výchovy a hudobnej výchovy k téme sakrálne umenie v Dóme sv. Martina. Mali možnosť vidieť nádherné vitráže, monumentálnu sochu sv. Martina, atribúty svätca, tapisérie, fresky, oltáre, organy, harmónium. Aktivite predchádzalo spracovanie projektu k tejto téme – história Dómu, architektúra, atribúty svätcov, tapiséria, vitráž, freska, hudobný nástroj organ, život a dielo J. S. Bacha.

     • Vianočný koncert

      Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

      Spolupracujeme – ruka v ruke pre naše deti

      Už niekoľko rokov sa snažíme zabezpečiť vzdelanie našim žiakom pod jednou strechou. Úzko a veľmi pekne spolupracujeme so Súkromnou základnou umeleckou školou Balkánska 87, ktorú vedie pani riaditeľka Jarmila Gajdošechová, DiS. art..

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Jedálny lístok

   • Sobota18. 01.
   • Zatvorené
   • Nedeľa19. 01.
   • Zatvorené
  • Fotogaléria

   • Etiketa
   • Regionálne kolo FIRST LEGO League.
   • Vianočný koncert
   • Mikuláš a šport
   • Pytagoriáda - školské kolo
   • Maňušky
   • Bienále ilustrácií Bratislava
   • junior ambasádori
   • Vianočné tvorivé dielne
   • Mikuláš
   • Workshop s OZOBOTom
   • MO vo florbale
   • ZBIERKA PRE SENIOROV
   • Imatrikulácia
   • Exkurzia stredná priemyselná škola
   • Minihádzaná
   • Workshop ROBOCOOP
   • Gerulata cup
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie