• Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné školy.

     • Október, mesiac úcty k starším

      Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starých rodičov. Deti v našom školskom klube vyrábali v jednotlivých oddeleniach pekné darčeky a pozdravy pre svojich blízkych. Deti z 1.A sa v ŠKD naučili aj básničku, ktorú venovali všetkým babičkám a deduškom. Vedieme naše deti k tomu, že nielen v mesiaci október, ale aj počas roka si s láskou spomenieme na svojich starých rodičov.

     • Rusovské príbehy

      Triedy 2.A a 2.B sa v piatok 15.10. 2021 zúčastnili na exkurzii ,,Rusovské príbehy". Počas vychádzky deti spoznávali zaujímavé miesta v Rusovciach (knižnica, budova SĽUK-u, kostol, pošta, hasičská zbrojnica), pričom hľadali indície a vyriešili 1. časť tajničky. Strávili sme pekný deň plný zážitkov.

     • Deti pre Bratislavu

      Ide o súťaž spojenú so vzdelávacím cyklom určenú pre žiakov vo veku 7 – 15 rokov, ktorá pútavo podporuje realizáciu detských nápadov.

      Na jar roku 2021 sme podali prihlášku a vypracovali projekt na základe, ktorého sme uspeli v projekte a bude nám pridelená na túto aktivitu finančná suma vo výške 2 000 Eur.

    • Stretnutie školských špeciálnych pedagógov
     • Stretnutie školských špeciálnych pedagógov

      Dňa 12.10.2021 sa naše školské špeciálne pedagogičky zúčastnili stretnutia školských špeciálnych pedagógov, ktoré organizuje CPPPaP Švabinského 7. Hlavným bodom bola diskusia na tému zlepšovania spolupráce medzi školami a poradenskými zariadeniami. Nedostatky, ktoré škola vníma boli odborníkmi objasnené, prijaté boli návrhy na ďalšiu efektívnejšiu vzájomnú spoluprácu. Na tomto stretnutí bola možnosť spoznať aj osobne odborných zamestnancov, ktorí majú v starostlivosti našu základnú školu a s ktorými budeme stále častejšie prichádzať do kontaktu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Jedálny lístok

   • Štvrtok21. 10.
   • Desiata
    Pečivo vodové (3.012) (50/70/80/100)
    Maslo (2.006) (15/20/25/30)
    Zeleninová obloha - paradajky (2.087) (19/22/27/36)
    Mlieko plnotučné (1.016)* (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka zeleninová (5.122) (180/200/220/250)
    Jačmenné krúpky (4.002) (15/18/21/24)
    Morčací rezeň prírodný (9.033) (86/102/118/144)
    Zemiaky varené s maslom I. (17.037) (120/150/200/250)
    Zeleninová obloha – kapusta, mrkva, kukurica (24.074) (40/60/60/80)
    Pitná voda
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka liptovská (2.028) (20/26/32/40)
    Čaj ovocný, nesladený (1.011) (150/200/200/250)
   • Piatok22. 10.
   • Desiata
    Chlieb na desiatu (3.007) (55/65/75/90)
    Nátierka syrová labužnícka (2.038) (20/26/32/40)
    Biela káva (1.002)* (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka zemiaková so zeleninou (5.132) (180/200/220/250)
    Prívarok šošovicový (18.008) (160/200/240/300)
    Sekaná pečienka (13.052) (50/70/85/100)
    Chlieb k prívarku (3.003) (40/60/80/100)
    Voda s ovocným sirupom s 50% ovocnej zložky a citrónom (1.027) (200/200/200/250)
   • Olovrant
    Ovocný koláč (21.027) (40/40/40/65)
    Čaj ovocný, nesladený (1.011) (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie