• pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
   • Krúžková činnosť
   • Vážení rodičia, v zmysle aktualizovaného manuálu pre ZŠ (vydaný MŠVVaŠ SR) nie je dňom 12.10.2020 povolená krúžková činnosť do odvolania a do ďalších vydaných usmernení a opatrení.
 • Zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2021/2022

  Vážení rodičia budúcich prvákov !

  Termín konania zápisu do 1. ročníka je určený zriaďovateľom školy v zmysle platného VZN č.1/2016 (mestská časť Rusovce).

  Zápis sa má uskutočniť v termíne prvý pracovný aprílový piatok a za ním nasledujúcu sobotu (09. – 10. 04.), pokiaľ nenastanú zmeny na základe usmernení ministerstva školstva z dôvodu pandemickej situácie COVID-19   

  Prihlášku žiaka do 1.ročníka (v elektronickej podobe  ako i formulár na stiahnutie) sprístupníme  v dostatočnom časovom predstihu pred konaním zápisu.

  Inštrukcie, ako postupovať pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v čase prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID - 19:

  Postup v roku 2021 budeme aktualitzovať !!!

  Ďalšie informácie Vám prinesieme na tomto mieste.

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  Predvyplnené tlačivo (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Prepisovateľný PDF súbor.)

  POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

   

  Ďalšie informácie na stránke 2%

  • Jedálny lístok

   • Pondelok01. 03.
   • Desiata
    Chlieb na desiatu (3.007) (55/65/75/90)
    Nátierka sardinková (2.034) (20/26/32/40)
    Čaj ovocný (1.005) (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka šošovicová s párkom (5.091) (180/200/220/250)
    Knedličky plnené rôznymi náplňami - hlbokozmrazené (15.019) (145/195/230/280)
    Pitná voda
    Mlieko plnotučné (1.0131)* (150/200/200/250)
    Mlieko plnotučné (1.0131) (150/200/200/250)
    Jablká (22.011) (100/150/150/200)
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka liptovská (2.028) (20/26/32/40)
    Čaj čierny (1.008) (150/200/200/250)
   • Utorok02. 03.
   • Desiata
    Pečivo vodové (3.012) (50/70/80/100)
    Maslo (2.006) (15/20/25/30)
    Zeleninová obloha - kapia (2.086) (10/15/17/23)
    Čaj ovocný s medom (1.006) (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka sedliacka (5.081) (180/200/220/250)
    Tatranská zmes (7.042) (86/127/143/169)
    Zemiaky varené II. (17.035) (120/150/200/250)
    Zeleninová obloha - čínska kapusta, mexická zelenina (24.084) (36/45/45/74)
    Pitná voda
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka džemová (2.014) (20/26/32/40)
    Pitná voda
    Mlieko plnotučné + (1.0131)* (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie