• Konzultačné hodiny pedagógov 2021/2022

     

     

    Priezvisko, Meno

    Konzultačné hodiny - termín

    Dvorská Melinda

    streda   7.30 - 8.00h. a 13.30 - 14.00h.

    Poprocká Miroslava

    utorok  7.15 - 7.45h. a štvrtok 7.15 - 7.45h.

    Szelešová Miroslava

    pondelok  13.00 – 13.30h. a štvrtok 7.15 - 7.45h.

    Grigová Terézia

    pondelok 7.30 – 8.00h. a 12.30 - 13.00 h., po dohode mailom

    Pravdová Tatiana

    utorok  13.00 - 14.00h.

    Kuzmová Mária

    utorok  13.00 - 14.00h., po dohode mailom

    Voráčová Ingrid

    Streda 9.45 - 10.30 h., po dohode mailom

    Šuchterová Magdaléna

    7.30 - 8.00 h. a 12.00-12.30h., po dohode mailom

    Sabelová Eleonóra

    pondelok 7.15 – 7.30h., streda 7.15 – 7.30h. a 13.30 – 14.00h.

    Kecskés Tomáš

    utorok 7.30 – 8.00h. a piatok 12.30 – 13.00h.

    Hlubocký Martin

    štvrtok   14.00 - 15.00h, po dohode mailom

    Koniarová Lýdia

    štvrtok   14.00 - 15.00h., po dohode mailom

    Štofková Simona

    utorok   13.00 - 14.00h.

    Suchá Andrea

    utorok dopoludnia aj popoludní, po dohode mailom

    Púčeková Zuzana

    pondelok 7.15 – 7.45h. a piatok 13.30 – 14.00h.

    Ruman Branislav

    utorok 13.00 – 14.00h.

    Salkovičová Mária

    pondelok 13.00 – 14.00h., po dohode mailom

    Habalová Eva

    utorok 12.30 – 13.30h., po dohode mailom

    Krišpinská Lenka

    streda 13.20 – 14.20h., po dohode mailom

    Kitanovič Bartošová Silvia

    pondelok 14.00 -15.00 h., po dohode mailom

    Belanová Eva

    pondelok 12.40 -13.40 h., po dohode mailom

    Mekotová Erika

    utorok 13.00 - 14.00h., po dohode mailom

    Berger Anita

    po dohode mailom  alebo cez EduPage

    Iglarčíková Mária

    po dohode mailom  alebo cez EduPage

    Žiaranová Petra

    po dohode mailom  alebo cez EduPage

    Avuková Katarína

    pondelok  8.00 – 9.00h.

    Šemšejová Gabriela

    utorok 8.00 – 9.00 h.

    Suchánková Silvia

    štvrtok 8.00 - 9.00 h.

    Ďurďovičová Jarmila

    utorok 11.00 – 12.00h.

    Almášiová Barbora

    streda 8.00 – 9.00h.

    KenyeresTomáš

    pondelok  8.00 – 9.00h.

    Drobná Šárka

    streda  8.00 – 9.00h.

    Kunst Rastislav po dohode mailom

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie