•                     Konzultačné hodiny pedagógov 2023/2024

     

     

    Priezvisko, Meno

    Konzultačné hodiny - termín

    Poprocká Miroslava

    utorok  7.30 - 7.45h a  12.45 - 13.15h

    Szelešová Miroslava

    utorok  7.15 - 7.45h a streda 14.00 - 14.30h

    Pravdová Tatiana

    štvrtok 13.30 - 14.00h po dohode mailom

    Kuzmová Mária

    streda od 14.00h po dohode cez EduPage

    Šuchterová Magdaléna

    streda od 13.30h po dohode cez EduPage

    Fuseková Viera

    streda  7.20 - 7.45h a štvrtok 14.00 – 14.30h po dohode mailom

    Kittlerová Amália

    pondelok od 14.00h a utorok 14.00 – 15.00h

    Kecskes Tomáš

    pondelok 07.30 – 8.00h a štvrtok 14.00 – 14.30h

    Hlubocký Martin

    štvrtok od 14.00h po dohode cez EduPage

    Koniarová Lýdia

    utorok od 14.00h po dohode mailom

    Kitanovič Bartošová Silvia

    utorok 14.00 – 15.00h po dohode cez EduPage

    Durec Tomáš

    štvrtok od 14.00h po dohode mailom

    Suchá Andrea

    utorok od 8.00 - 14.00h alebo po dohode mailom

    Kamenská Martina

    utorok 14.00 – 15.00h po dohode mailom

    Chebeňová Silvia

    utorok 13.00 – 14.00h po dohode mailom

    Habalová Eva

    pondelok od 14.00h po dohode mailom

    Belanová Eva

    streda od 14.00h po dohode mailom

    Kozáková Lenka

    streda od 14.00h po dohode mailom

    Gereková Veronika

    utorok 14.00 – 14.30h a štvrtok 7.15 - 7.45h po dohode mailom

    Božiková Jana

    utorok 7.15 – 7.45h a štvrtok 7.15 - 7.45h po dohode mailom

    Chichová Nikola

    utorok od 14.00h po dohode mailom

    Iglarčíková Mária

    streda  7.30 - 8.00h a 13.00 – 14.00h, po dohode mailom, EduPage

    Sládečková Soňa

    po dohode mailom alebo cez EduPage

    Figelová Dana

    po dohode mailom

    Vojtechová Barbora

    utorok od 14.00h po dohode mailom

    Avuková Katarína

    piatok 8.00 – 8.30h a 11.35 – 12.05h

    Šemšejová Gabriela

    utorok 8.00 – 9.00h

    Ďurďovičová Jarmila

    utorok 16.30 – 17.00h, štvrtok 11.30 – 12.00h

    Vyskočilová Daniela

    utorok 16.30 – 17.00h, streda 16.30 – 17.00h

    Šulcová Katarína

    utorok 8.00 – 9.00h

    Lazorová Adriana

    streda 8.00 – 9.00h

    Serbaková Dana

    streda 8.00 – 9.00h

    Kunst Rastislav

    po dohode mailom

    Krišpinská Lenka

    po dohode mailom

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie