• EduPage a GDPR

   Ak sa chcete dozvedieť o opatreniach a záväzkoch, ktoré EduPage poskytuje a garantuje školám, aby splnili požiadavky GDPR, prečítajte si prosím: www.edupage.org/gdpr/
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124
     0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
     Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
     riaditeľ školy
     zsrusovce@zsrusovce.sk
     +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská
     02/62859124
     0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová
     diana.petrovicova@zsrusovce.sk
     tel.: 02/62 859 301
     +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová
     e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
     mobil:+421 0911 236 681
     Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
     Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková
     Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod.
     Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
     Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod.
     Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
     Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová
     jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk
     02/62859124
     +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová
     predsedníčka ZO OZ
     e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie