• Upratovačka

   Termín nástupu: 11.9.2023
   Rozsah úväzku: 100%
   Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
   Požiadavky na uchádzača: Ukončené základné vzdelanie
   Ďalšie požiadavky: Nástup možný ihneď, upratovanie v škole od 11,00 - 19,00 hod.
    
    
    

   Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

   Termín nástupu: 01.09.2023
   Rozsah úväzku: 100%
   Platové podmienky:  Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

   Požiadavky na uchádzača: Znalosť práce s PC, internet, mail, Word, Excel, AsC agenda, EduPage

   Vzdelanie: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

   Ďalšie požiadavky: Nástup možný ihneď

    

    
    

   Pomocná sila do kuchyne

   Termín nástupu 15.9.2023

   Rozsah úväzku 100%

   Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

   Vzdelanie: Základné vzdelanie, nižšie stredné vzdelanie

   Ďalšie požiadavky: Vyžaduje sa zdravotný preukaz, prax v kuchyni je vítaná.

    

    

    

    

    

   Kontaktné informácie

   Adresa školy alebo zariadenia

   Základná škola s materskou školou
   Vývojová 228
   85110 Bratislava-Rusovce

   www.zsrusovce.sk
   pam@zsrusovce.sk

    

   Kontaktná osoba

   Jarmila Ďurďovičová
   0262859124, 0911229127

    


    


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie