Navigácia

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
  Email školy: zsrusovce@zsrusovce.sk
  Email na webmastera: martin.rimbala@zsrusovce.sk
  Telefón: +421 x 62859124
  0911 229 127
  Adresa školy: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  IČO: 31781845
  Riaditeľ školy: Mgr. Rastislav Kunst
  zsrusovce@zsrusovce.sk
  rastislav.kunst@zsrusovce.sk
  +421 0911 229 124
  Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Lenka Krišpinská
  lenka.krispinska@zsrusovce.sk
  02/62859124
  +421 0911 229 127
  Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Diana Petrovičová
  diana.petrovicova@zsrusovce.sk
  tel.: 02/62 859 301
  +421 911 229 130
  Školská jedáleň: Vedúca jedálne: Anna Anger
  e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
  mobil:+421 0911 236 681
  Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
  Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
  Rada školy: e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
  Úradné hodiny sekretariátu ZŠ s MŠ: Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod.
  Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
  Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod.
  Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
  Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
  Koordinátor projektov a metodik pre I. stupeň: PaedDr. Beáta Valkovičová
  beata.valkovicova@zsrusovce.sk
  Vedúca vychovávateľka ŠKD: Jarmila Ďurďovičová
  jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk
  02/62859124
  +421 0911 229 127

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria