• MATEMATICKÝ KLOKAN aj na našej škole.

   Aj naši žiaci sa v školskom roku 2018/2019 zapojili do súťaže matematický klokan, kde sme mali početné zastúpenie v súťaži. Súťažilo 15 prvákov, 15 druhákov, 10 tretiakov, 9 štvrtákov, 2 piatačky, 5 šiestaci, 4 siedmaci, 5 ôsmaci a 4 žiaci deviateho ročníka.

   Najlepší riešitelia:

   1. ročník:

   Michal Boháč (1.A)         90,0% úspešnosť

   Tomáš Vámoš (1.B)        90,0% úspešnosť

   1. ročník:

   Lea Lakatošová (2.A)     82,2% úspešnosť

   1. ročník:

   Pavel Sviatko (3.B)          81,1% úspešnosť

   1. ročník:

   Gréta Kleinová (4.B)      80,0% úspešnosť

   1. ročník:

   Hana Kotláriková (5.A)  95,0% úspešnosť

   1. ročník:

   Patrik Hentek (6.A)        79,2% úspešnosť

   1. ročník:

   Jakub Vaculík (7.A)         71,7% úspešnosť

   1. ročník:

   Laura Baranová (8.B)        75,8% úspešnosť

   1. ročník:

   Nina Tahy (9.A)                   62,5% úspešnosť

                  

                   Najlepšou riešiteľkou v tomto školskom roku sa stala Hanka Kotláriková, ktorá obsadila 45. miesto vo svojej kategórii v rámci Slovenska z 3 098 súťažiacich.

   Obvodné kolo MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

   30. januára a 9. apríla 2019 sa úspešní riešitelia školského kola matematickej olympiády zúčastnili obvodného kola. Tento rok sme mali zastúpenie v kategórii Z5 – Hana Kotláriková, Z6 – Adela Hlasná a Z7 – Jozef Löffler.

    

   Obvodné kolo PYTAGORIÁDA

   26. a 27. marca 2019 vybraní žiaci našej školy riešili matematické príklady v obvodnom kole Pytagoriády . Boli medzi nimi aj úspešní riešitelia.

   V kategórii P4:                  1. miesto Vladko Lakatoš (24 bodov)

   Medzi úspešnými riešiteľmi v tejto kategórii boli aj:

   • Timotej Fric (22 bodov),
   • Patrícia Recká (20 bodov),
   • Angelica Poprocká (20 bodov),

   V kategórii P5: úspešná riešiteľka Hana Kotláriková (17 bodov)

   Hviezdoslavov Kubín ( okresné kolo )

   Na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnili 4 žiaci. Za prózu nás reprezentoval Marek Urban z 8.A a Gréta Kleinová zo 4.B, v poézii Marco Krčmár z 9.A a Adela Hlasná zo 6.A. Marco Krčmár získal 1.miesto a bude našu školu ďalej reprezentovaťv krajskom kole. Adelka Hlasná získala čestné uznanie (4.miesto).

    

   McDonald Cup

   Dňa 22.3 .2019  sa naši žiaci (Michaliak, Korán, Ret, Máťaš, Belovič, Polák, Fulop, Kováč)  a žiačky (Žáčková, Kleinová) 3. a 4. ročníka zúčastnili obvodného kola McDonald cup-u (futbal). Odohrali sme 3 zápasy z toho sme 2 -  proti Jarovciam a ZŠ Budatínskej remizovali a jeden proti ZŠ Černyševského prehrali. Nakoniec nám 2 body nestačili na postup, napriek tomu sme získali cenné skúsenosti.

   Tanec v duši

   Dňa 10.05.2017 sa dievčatá D.Ďorďová, A. Červenková,G. Kleinová, L.Kristová , P.Recká , A.Vaškorová a A. Žáčková z ŠKD zapojili do projektu petržalských ZŠ „ Tanec v duši“.

   Pod vedením p. vychovávateliek G.Šemšejovej a K.Karácsonyiovej a šikovných žiačok 8. ročníka E.Mekotovej a D. Stejskalovej predviedli svoje pohybové nadanie a lásku k tancu.

   Za skvelé vystúpenie získali pohár a sladkú odmenu.

   Vložené: 15.05.2017

   Tanec v duši 1 Tanec v duši 2 Tanec v duši 3 Tanec v duši 4 Tanec v duši 5 Tanec v duši 6

    

   Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)

   Po absolvovaní školského kola sa žiaci dňa 22.3.2017 zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala na ZŠ Gessayovej v Bratislave. Zo zúčastnených žiakov sa úspešne umiestil Marko Krčmár (1. miesto - poézia), ktorý ďalej postupuje na krajské kolo a Matúš Mekota (2. miesto - próza). Víťazom gratulujeme, pochvala samozrejme patrí aj všetkým zúčastneným žiakom!

   Vložené: 27.03.2017
    

   Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)

   Dňa 6.3. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslav Kubín. Súťažilo sa v troch kategóriách.

   Prvú kategóriu tvoril 1.-4. ročník, druhú kategóriu 5.-6.ročník, tretiu kategóriu 7.-9. ročník.

   V prvej kategórii súťažilo 14 detí. Prvé miesto v tejto kategórii v prednese prózy vyhrali Kotláriková, Hlasná. V prednese poézie prvé miesto Jesenická.

   V druhej kategórii v prednese prózy Mekota, v prednese poézie Revayová.

   V druhej a tretej kategórií súťažilo 15 detí. V prednese prózy prvé miesto Hudecová, v prednese poézie prvé miesto Krnčák.

   Žiaci boli pekne pripravení, mali zaujímavé texty.

   Víťazom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým rodičom i pedagógom pri príprave tejto súťaže.

   Vložené: 24.03.2017
    

   PYTAGORIÁDA - tento rok sa začal 38. ročník matematickej súťaže.

   Aj žiaci našej školy sa zapojili do školského kola (7.12. - 8.12.2016), aby bojovali o postup do obvodného kola. sa v 6 kategóriách a celkovo sa súťaže zúčastnilo 40 žiakov z 3. až 8. ročníka. Na vyriešenie 15 úloh mali iba 60 minút, a aby boli na listine úspešných riešiteľov, bolo potrebné získať minimálne 10 bodov za správne vyriešené úlohy a navyše sa mohli body pripísať aj za ušetrený čas.

   Tento rok sa to podarilo 5 žiakom a sú teda pozvaní do vyššieho kola, ktoré sa bude konať v marci 2017.

   Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za nasadenie pri riešení náročných úloh a úspešným riešiteľom touto cestou srdečne blahoželáme k postupu.

   5. ročník - Štefan Kotlárik a Marko Markovič
   6. ročník - Daniel Kubica a Katarína Póňová
   8. ročník - Jessica Olivia Kleinová

    

   Vložené: 20.12.2016

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie