• Prevádzková doba v ŠKD od 21.9.2020

     Vedenie Základnej školy s materskou školou oznamuje, že od pondelka 21.9.2020 bude opäť v prevádzke ranný školský klub detí  s nástupom od 7,00 hod. Deti pôjdu do svojich kmeňových tried, kde budú  dozor vykonávať vychovávateľky z ŠKD. Po skončení vyučovania funguje ŠKD bez zmeny ako doteraz.
     Všetky ostatné usmernenia ostávajú v platnosti.
                                         

     Mgr. Rastislav Kunst
                                            riaditeľ ZŠ s MŠ


     Zoznam vychovávateliek v šk. roku 2020/2021

     Jarmila Ďurďovičová – vedúca vychovávateľka
     jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk

     Katarína Avuková
     katarina.chrenkova@zsrusovce.sk

     Gabriela Steinhübelová
     gabriela.steinhubelova@zsrusovce.sk

     Alena Jurčová
     alena.jurcova@zsrusovce.sk

     Barbora Almášiová
     barbora.almasiova@zsrusovce.sk

     Gabriela Šemšejová
     gabriela.semsejova@zsrusovce.sk

     Mgr. Andrea Addová
     andrea.addova@zsrusovce.sk
     Konzultačne hodiny: piatok od 8 – 9,00 hod.

      

     Poplatok za školský klub v školskom  roku 2020/2021 je 25,00 EUR / mesiac

     Platba je možná iba bankovým prevodom  do 10. dňa v mesiaci alebo trvalým príkazom. Posledná platba prebehne v mesiaci jún 2020

     Číslo účtu, na ktorý budú zasielat rodicia uhradu vo výške 25,00 € za ŠKD je :.

     IBAN SK22 5600 0000 0094 0267 5001.

     Ak ŠKD navštevujú súrodenci platba sa realizuje iba  pod jedným variabilným symbolom, ktorý sa pridelí mladšiemu súrodencovi a sumou zvyšujúcou sa počtom súrodencov napr.:
     50,00 € = 2 súrodenci, 75,00 € = 3 súrodenci, atď. Do poznámky prosím uviesť priezvisko detí a triedu.

      

     VZN_1_2019_strava_SJ_a_Kuchyna.pdf


     Prevádzková doba v ŠKD:

     Ranná ŠKD od 02. 09. 2020  až do skončenia mimoriadnych opatrení  prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia Covid 19 je zrušená.
     Prevádzka v ŠKD  denne po vyučovani od 11:35 - 17:00 hod.  (pondelok - piatok)

      


     Činnosti v školskom klube
     Deti sa počas pobytu v školskom klube pripravujú do školy a vykonávajú rôzne odpočinkové, rekreačné a záujmové činnosti. Tí žiaci, ktorí majú poobedňajšie krúžky v priestoroch ZŠ, sú z klubu v čase krúžkov automaticky uvoľnení.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie