• Vážení rodičia,

    na základe schváleného nového VZN č. 3/2021 miestnym zastupiteľstvom Bratislava - Rusovce Vám oznamujeme, že dňom 1.12.2021 sa mení výška úhrady nákladov za pobyt detí v ŠKD na 1 žiaka.

    Z pôvodného mesačného príspevku 25 € na sumu 30 € (celodenná prevádzka ŠKD) a z pôvodnej sumy 12 € na novú sumu 18 € (1 dieťa)  za čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou ŠKD.

    Žiadame Vás o úhradu príspevku na činnosť ŠKD do 10. dňa v mesiaci podľa  novoschválených súm 30 €  alebo 18 € podľa dĺžky pobytu dieťaťa v ŠKD.


    ZMENA !
    Prevádzková doba v ŠKD od 02. 11. 2021

    Ranná ŠKD od 02. 11. 2021 je od 7, 00 hod. do 8, 00 hod.  Deti idú do svojich kmeňových tried, kde budú  dozor vykonávať vychovávateľky z ŠKD.
    Prevádzka v ŠKD  denne po vyučovani od 11:35 - 17:00 hod.  (pondelok - piatok).


    Zoznam vychovavateľov v ŠKD v šk.roku 2021/2022:

    •    Jarmila Ďurďovičová - vedúca vychovávateľka
    •    Katarína Avuková
    •    Barbora Almášiová
    •    Mgr. Tomáš Kenyeres
    •    Silvia Suchánková
    •    Gabriela Šemšejová
    •    Šárka Drobná

     

    DOKUMENTY:

    Žiadosť o prijatie dieťaťa do Školského klubu detí na školský rok 2021/2022 (súbor doc)

    Poplatky za ŠKD a žiadosti aktuálne pre šk. rok 2021-22 (súbor .docx)

    Žiadost_o_zmenu,_prerušenie_a_ukončenie_dochádzky_v_ŠKD_2021-22 (súbor .docx)

     


     

     

     

    Tak ako každý rok i v tomto roku sa konal  v dňoch 02.07. – 09.07. 2021 Letný klubový denný tábor pre deti, ktoré navštevujú školský klub  detí počas školského roka. Odmenou za náročný školský rok bol rôznorodý, bohatý program, ktorý si deti náramne užili. Venovali sme sa environmentálnemu zameraniu, kde si deti pripomenuli dôležitosť ochrany našej planéty Zem. Separovanie odpadu, recykláciu, ochranu prírody a pod. K danej téme si deti z plastových fliaš vytvorili krásne kvetináče, do ktorých si sami nasadili kvietok. Navštívili sme Malkia Park, kde za sprievodu pani ošetrovateľky zvierat deti spoznávali rôzne druhy zvierat. Deti mali možnosť zvieratká nakŕmiť, pohladkať kone, oslíka či zebru z čoho pramenila ich obrovská radosť z tohto blízkeho kontaktu. V ďalších dňoch naša výprava smerovala k vodnému dielu Gabčíkovo, kde sme spoločne sledovali plavbu lodí, prejazd lodí cez plavebné komory a napokon sme si pochutili na výbornej zmrzline. Popoludní nás čakala zábava v podobe vodnej šmykľavky, pri ktorej bolo vidieť pravú nefalšovanú detskú radosť. Deti sa v teplom počasí osviežili a zároveň si  oddýchli pri občerstvení, ktoré deťom pripravili pani vychovávateľky. Uskutočnila sa návšteva hradu Devín, kde sa deti od pani sprievodkyne dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o histórii hradu. Deti mali možnosť nazrieť do najvyššej časti zrúcaniny, z ktorej bol nádherný výhľad na široké okolie. V posledný deň deti navštívili Oázu Sibírskeho tigra. Za sprievodu ošetrovateľov sa dozvedeli rôzne informácie o tigroch. Videli ako prebieha kŕmenie šeliem a vďaka svojej disciplinovanosti deti nazreli na miesta, ktoré sú bežne pre verejnosť nedostupné. Po návrate do školy sa uskutočnilo vyhodnotenie tábora. Deti boli odmenené pamiatkovým listom i drobnými darčekmi, z ktorých mali veľkú radosť.  K táboru bola zaslaná pozitívna spätná väzba od rodičov i detí, čo nás nesmierne teší a tešíme sa na ďalší rok opäť na nové dobrodružstvá.

    Radi by sme sa poďakovali za vytvorenie priaznivých podmienok a pomoc pri realizácii tábora pánovi riaditeľovi Rastislavovi Kunstovi, ktorý bol nápomocný a vždy pozitívne naklonený ku všetkým aktivitám. Rovnako k navýšeniu počtu detí v tábore pre veľký záujem. V nepriaznivých epidemiologických podmienkach sa nám spoločne podarilo vytvoriť bohatý, pútavý program pre deti, ktoré mali náročný školský rok tak ako každý z nás. Ďalej patrí vďaka všetkým pani vychovávateľkám, ktoré sa na všetky aktivity svedomito pripravovali, deťom zhotovili táborové tričká a vytvorili skvelú nezabudnuteľnú atmosféru. Rovnako patrí vďaka aj pani kuchárkam a pani Anger zo školskej jedálne, ktoré sa postarali o pestrú stravu pre deti počas tábora. Sme radi, že sa môžeme aj v tejto neľahkej dobe spoľahnúť na zodpovedných a prístupných ľudí v každej situácii, ktorým záleží na spokojnosti detí i rodičov počas celého školského roka. Želáme Vám pekný zvyšok prázdnin.


     

    • Prevádzková doba v ŠKD od 21.9.2020

     Vedenie Základnej školy s materskou školou oznamuje, že od pondelka 21.9.2020 bude opäť v prevádzke ranný školský klub detí  s nástupom od 7,00 hod. Deti pôjdu do svojich kmeňových tried, kde budú  dozor vykonávať vychovávateľky z ŠKD. Po skončení vyučovania funguje ŠKD bez zmeny ako doteraz.
     Všetky ostatné usmernenia ostávajú v platnosti.
                                         

     Mgr. Rastislav Kunst
                                            riaditeľ ZŠ s MŠ


     Zoznam vychovávateliek v šk. roku 2020/2021

     Jarmila Ďurďovičová – vedúca vychovávateľka
     jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk

     Katarína Avuková
     katarina.chrenkova@zsrusovce.sk

     Gabriela Steinhübelová
     gabriela.steinhubelova@zsrusovce.sk

     Alena Jurčová
     alena.jurcova@zsrusovce.sk

     Barbora Almášiová
     barbora.almasiova@zsrusovce.sk

     Gabriela Šemšejová
     gabriela.semsejova@zsrusovce.sk

     Mgr. Andrea Addová
     andrea.addova@zsrusovce.sk
     Konzultačne hodiny: piatok od 8 – 9,00 hod.

      

     Poplatok za školský klub v školskom  roku 2020/2021 je 25,00 EUR / mesiac

     Platba je možná iba bankovým prevodom  do 10. dňa v mesiaci alebo trvalým príkazom. Posledná platba prebehne v mesiaci jún 2020

     Číslo účtu, na ktorý budú zasielat rodicia uhradu vo výške 25,00 € za ŠKD je :.

     IBAN SK22 5600 0000 0094 0267 5001.

     Ak ŠKD navštevujú súrodenci platba sa realizuje iba  pod jedným variabilným symbolom, ktorý sa pridelí mladšiemu súrodencovi a sumou zvyšujúcou sa počtom súrodencov napr.:
     50,00 € = 2 súrodenci, 75,00 € = 3 súrodenci, atď. Do poznámky prosím uviesť priezvisko detí a triedu.

      

     VZN_1_2019_strava_SJ_a_Kuchyna.pdf


     Prevádzková doba v ŠKD:

     Ranná ŠKD od 02. 09. 2020  až do skončenia mimoriadnych opatrení  prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia Covid 19 je zrušená.
     Prevádzka v ŠKD  denne po vyučovani od 11:35 - 17:00 hod.  (pondelok - piatok)

      


     Činnosti v školskom klube
     Deti sa počas pobytu v školskom klube pripravujú do školy a vykonávajú rôzne odpočinkové, rekreačné a záujmové činnosti. Tí žiaci, ktorí majú poobedňajšie krúžky v priestoroch ZŠ, sú z klubu v čase krúžkov automaticky uvoľnení.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie