Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 110008501 zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie s DPH 30.04.2022 UNIQA d.d.s., a.s. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva 31781845 zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie s DPH 29.04.2022 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva 100013257 zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie s DPH 29.04.2022 Stabilita d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 22015 vyúčtovacia faktúra - realizácia podláh ZŠ s DPH 29.04.2022 PARA INVEST, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva 31781845BA3264 zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie s DPH 28.04.2022 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 20220088 klávesnice s touchpadem 87,00 s DPH 25.04.2022 IZOCOM, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 202202 vedenie mzdovej agendy 02/2022 400,00 s DPH 22.04.2022 Ing. Mária Gašperová LOGISTES ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 202203 vedenie mzdovej agendy 03/2022 400,00 s DPH 22.04.2022 Ing. Mária Gašperová LOGISTES ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Objednávka 36/2022 Kyocera tonery s DPH 22.04.2022 Z+M servis, a.s. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 10010222012295 kancelársky kontajner 360,00 s DPH 22.04.2022 containex ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 2022017 Administratívne práce - registratúrny poriadok 270,00 s DPH 21.04.2022 Mgr. Réka Lančaričová Nagyová ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 4221062991 voda 12.3. - 11.4.2022 MŠ 167,35 s DPH 21.04.2022 BVS,a.s. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 4221062990 voda 12.3. - 11.4.2022 ZŠ 169,88 s DPH 21.04.2022 BVS,a.s. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 2022042 účtovné služby 03/2022 400,00 s DPH 20.04.2022 Aktiv Consulting, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 2211001878 odber elektrickej energie záloha 4/2022 ZŠ 2 000,00 s DPH 20.04.2022 A.En. Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 2201001648 elektrická energia MŠ nedoplatok 03/2022 704,88 s DPH 20.04.2022 A.En. Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 2201001647 dodávka elektriny - preplatok ZŠ 03/2022 -1 268,32 s DPH 20.04.2022 A.En. Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 8400079489 plyn - vyúčtovacia 6 692,81 s DPH 20.04.2022 SPP a.s. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 202200109 študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH 20.04.2022 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 22090 poplatky SAZ 53,00 s DPH 20.04.2022 Slovenský atletický zväz ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3634
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie