• Refinery Galery

    •    Október bol mesiac bohatý na vzdelávacie aktivity, ktorých súčasťou bola návšteva Refinery Galery vo Vlčom hrdle. Žiaci 7. ročníka riešili chemické úlohy, zahrali si chemickú hru, pozerali sa očami architekta na potenciál starých výrobných hál a skladov a oboznámili sa s históriou priemyselnej Bratislavy.

    • Plody a dary jesene

    • Aj tento rok v  októbri  zlákala  fantázia detí aj dospelých ku kreatívnej práci a  k  netradičnému   využitiu  plodov  krásne sfarbenej  jesene.  Deti  šikovne  pracovali od prváčikov až po štvrtákov v 1. až po 7. oddelení  ŠKD a poniektorí

     aj doma s rodičmi vytvorili  nápadité  výrobky.

     Tieto  jesenné výrobky sme  umiestnili  do vstupnej chodby školy ,ale i vonku, aby mali možnosť si ju pozrieť aj rodičia, súrodenci a starí rodičia, keď prichádzajú pre svoje ratolesti.

     Tradičná výstavka „Plody a dary jesene“ sa  konala od 18.10 až do 27.10. 2023.

     Pani vychovávateľky tieto skvosty zvečnili a pridali do školskej fotogalérie.

                                                                                                                                             Vychovávateľky ŠKD

    • Pešibus

    • Počas dvoch týždňov 16.- 27.10.2023 sa trieda 2.A zapojila do projektu Pešibus. Ráno prichádzali do školy po dvoch vyznačených trasách- červenej a žltej. Prichádzali peši, na kolobežkách, aby limitovali množstvo áut pred školou, a aby naštartovali organizmus pred vyučovaním. Výzva oslovila aj žiakov z iných tried, ktorí sa k druhákom postupne pridávali. Ani posledný upršaný deň výzvy, žiakov neodradil.

     Obuli si gumáky, obliekli pršiplášte, vzali dáždniky a aj napriek nepriaznivému počasiu sa spoločne vybrali peši do školy.
     Trieda 2.A verí, že vďaka zapojenia sa do projektu, vyhrá spomedzi všetkých bratislavských škôl deň plný nezabudnuteľných zážitkov v športovom centre Hangair 😉

    • Príbeh hudby

    • Posledný deň pred prázdninami, 27.10.2023, sa trieda 2.B zúčastnila spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou koncertu – Príbeh hudby -Tajomstvá ľudského hlasu v Slovenskom národnom divadle.


     Účinkovali v ňom Bratislavský chlapčenský zbor spolu so zborom a orchestrom SND, ktorí vytvorili deťom jedinečný zážitok spoznať nástroj, ktorý má každý z náš, a to vlastný hlas.


     Deti sa aktívne zapojili do koncertu, kde boli súčasťou samotného orchestra, mohli si spoločne zaspievať známu pieseň, ale aj navštíviť zákulisie SND, ktorým nás sprevádzal samotný dirigent Gabriel Rovňák, ktorému vďačíme aj za pozvanie na koncert.


     Bol to pekný kultúrny zážitok.


     ĎAKUJEME! 

    • Filmové predstavenie

    • Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka sa v dňoch 25.10. a 26.10. zúčastnili na filmovom predstavení Mavka: Strážkyňa lesa.

     Toto premietanie nám kino SĽUK umožnilo navštíviť bezplatne.

     Deťom sa predstavenie veľmi páčilo ako aj výzdoba priestorov. 

     Tešíme sa na ďalšie vianočné premietanie, na ktorom sa zúčastníme začiatkom decembra.

    • Futbalový turnaj

    • Dňa 26.10. 2023 sa žiaci 4-tého ročníka zúčastnili futbalového turnaja McDonald cup, kde sa im v troch zápasoch podarilo raz zvíťaziť a dvakrát ťahali za kratší koniec. Na základe výsledkov obsadili v skupine 3. nepostupové miesto.

    • Tréningy BELLUGYM počas jesenných prázdnin nebudú

    • Pekny deň milí rodicia,

     počas jesenných prázdnin sa tréningy nebudú konať v termíne od 31.10-1.11.2023

     Tešíme sa na Vás opäť od 2.11.2023 v plnom nasadení, verím že si deti poriadne oddýchnu...

     VÁŠ BELLUGYM

    • Bránime mesto

    • Dňa 20.10. sa žiaci a žiačky zo 4.A zúčastnili vzdelávacieho programu s názvom Bránime mesto. Cieľom tohto novovzniknutého programu organizovaného Múzeom mesta Bratislavy bolo žiakom priblížiť niečo málo z histórie nášho hlavného mesta a poukázať na význam obranných stavieb Bratislavy.

     Program sa odohrával v priestoroch Michalskej veže, ktorá prešla nedávnou rekonštrukciou a žiaci patrili k jednej z prvých skupín, ktorá sa programu zúčastnila. Pomocou interaktívneho výkladu boli žiakom predstavené základné informácie o obranných mechanizmoch nášho hlavného mesta i samotnej Michalskej veže.

     Za najpútavejšiu časť však možno považovať didaktickú hru, ktorá bola súčasťou programu. Žiaci pri nej na základe svojej kreativity scénicky demonštrovali ako vyzerala či fungovala napríklad padacia brána či kľúčová strieľňa. Aj vďaka tejto aktivite sa žiakom jednotlivé, inak ťažko zapamätateľné, názvy obranných mechanizmov uložili lepšie do pamäti a bližšie sa oboznámili s históriou i obrannými systémami našej metropoly.

    • Zasadnutie Rady školy

    • Milí rodičia.

     Dňa 26.októbra 2023 o 17:00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy. 

     Plánovaný program zasadnutia:

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Privítanie nových členov RŠ

     3. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2022

     4. Školský poriadok pre MŠ platný od 1.9.2023

     5. Vnútorný školský poriadok ZŠ - aktualizácia 1.9.2023

     6. Výročná správa RŠ 2022-2023

     7. Rozvrh plánovaných zasadnutí Rady školy na šk. r. 2023/24

     8. Iné

     9. Záver

    • Roppe skipp

    • 10. októbra, žiaci prvého stupňa úspešne reprezentovali našu školu na mítingu v roppe-skippingu. V súťaži družstiev v kategŕií 1. a 2. ročník získali striebro s 579 skokmi. Za víťazom zaostali len o 15 skokov. V súťaži jednotlivcov favoritkou bola Nikol Fuxová, ktorá priniesla 2 zlaté a 2 strieborné medaily a Olívia Babušiaková 1 striebornu medailu.

     Súťažilo sa v 2 kategóriach: 1. a 2. ročník; 3. a 4. ročník
     DISCIPLÍNY:
     Skákanie znožmo - 30 sekúnd
     Vajíčko - 30 sekúnd
     Vytrvalostné skákanie znožmo - 2 minúty

     Súťažný tím tvorili: Šimon Roháľ, Nikol Fuxová, Olívia Babušiaková, Natália Papánková, Michal Jankuliak, Tamara Sýkorová, Olívia Potičná, Hana Rácková

    • Dramatizácia rozprávky Little Red Riding Hood

    • Už tradične, každý rok nacvičujeme krátke divadelné predstavenie v angličtine. V tomto školskom roku žiaci 4.B triedy naštudovali rozprávku O červenej čiapočke. Tvorivý proces deti veľmi bavil a tešili sa na vystúpenie. Predstavenie zahrali pre 2.,3.,4. a 5. ročník. I týmto spôsobom si deti rozširujú vedomosti z anglického jazyka. Obecenstvo odmenilo štvrtákov srdečným potleskom.

     Ďakujeme pani Avukovej za namaľovanie krásnej kulisy a vyrobenie škrabošiek.

     Lýdia Koniarová

    • Týždeň zdravej výživy a zdravého životného štýlu

    • V dňoch 16. - 20. októbra bude prebiehať na našej škole aktivita s názvom Týždeň zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

     Žiaci počas vyučovania a v školskom klube detí sa budú oboznamovať s témou zdravá výživa a zdravý životný štýl a ich význam pre človeka formou rôznych aktivít.

     Deti sa dozvedia, že správna výživa a životospráva sú dôležité v prevencii chorôb.

     Týždeň sa budú deti na našej škole obliekať do rôznych farieb pestrej zdravej stravy.

     Pondelok (biela farba reprezentujúc mlieko a mliečne výrobky)
     Utorok (modrá farba)
     Stredu (žltý deň)
     Štvrtok (zelený deň)
     Piatok (červený deň)  - 
     farby ovocia a zeleniny

    • Na krídlach ponad luhy

    • Dňa 9.10. sa žiaci 2.A triedy zúčastnili exkurzie v Čunove s názvom: Na krídlach ponad luhy.

     O jednotlivých druhoch vtákov a o lužných lesoch sa veľa dozvedeli z tabúľ a od skúseného lektora. Spoločne putovali turistickým chodníkom, z ktorého obdivovali krásu mŕtveho Čunovského ramena a lužnej prírody. V chránenom vtáčom území navštívili pozorovateľňu vtáctva a ďalekohľadmi sledovali rôzne druhy.

     Spoznávanie a oboznámenie sa s rôznym vtáctvom prostredníctvom obrázkov, tabúľ, plyšových hračiek, pozorovaním cez ďalekohľad, zanechalo v deťoch neopakovateľné zážitky.

    • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

    • Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku „UNITED NEIGHBOURS OF LONDON“

     Dňa 5.10.2023 sme so žiakmi 7. ročníka navštívili divadelné predstavenie v anglickom jazyku v DK Zrkadlový Háj v Petržalke. Príbeh siedmich nájomníkov zo siedmich poschodí, sedem osudov, anglický prejav s rôznymi dialektmi v podaní Divadelného centra z Martina upútal záujem našich žiakov. S predstavením boli spokojní. Niektorí hru označili za skvelú a viacerí za vtipnú.

     Lýdia Koniarová

    • Európsky deň jazykov online 27. september

    • V tento deň si 7.A trieda pripomenula Európsky deň jazykov formou workshopu online.

     Hlavnou témou projektu bol slovinský jazyk, v ktorom sa žiaci naučili pomenovať spektrum farieb. Aktivita prebehla metódou fraktalnej kresby. Je to nová forma arteterapie – čiže terapie umením. Pri tejto metóde nepotrebujete žiadny talent, ani umelecké sklony, stačí Vám len pero a farbičky. Prostredníctvom línie a farieb, získali žiaci informácie o svojom vnútornom stave. Prvýkrát mali možnosť „vidieť„ seba a svoju dušu. Kreslenie fraktálov pôsobí energeticky, prináša radosť, šťastie, zábavu. Nielen, že sa žiaci naučili farby v novom cudzom jazyku, ale v tejto hektickej dobe aspoň nachvíľu spomalili svoje tempo, sústredili sa len na seba a svoje myšlienky.

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V TRNAVE

    • Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci s mestom Trnava zorganizovala 26. septembra Európsky deň jazykov. Podujatie bolo určené žiakom základných a stredných škôl a preto sa aj naša 5.A a 6.A trieda rozhodla, že si tento deň pripomenie jazykovú rôznorodosť oslavou na Trojičnom námestí. Organizátori vytvorili množstvo zábavných hier a úloh, ktoré žiakom netradičnou formou sprostredkovali jazyky známe i menej známe. Na stanovištiach mohli žiaci počuť angličtinu, nemčinu, francúzštinu, írčinu, španielčinu, nechýbala napríklad aj japončina, latinčina, programovací či posunkový jazyk. Po splnení určitého počtu úloh, žiaci dostali sladkú odmenu.

     To, že to bolo naozaj atraktívne podujatie, dokázala veľmi vysoká návštevnosť jednotlivých stanovíšť, ktorá niekoľkonásobne prekonala očakávania organizátorov. Veríme, že každý žiak si z akcie odniesol nielen nové a neobyčajné poznatky, ale aj vedomie, že učiť sa jazyky je zábava.

    • Junior festival EKOTOPFILM 2023

    • Posledný septembrový týždeň žiaci 4. a 8. ročníka navštívili Pisztoryho palác, v ktorom sa konal už 50. ročník podujatia Ekotopfilm – Envirofilm 2023, filmového festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji.

     Jeho Junior verzia sa zameriava na enviromentálnu výchovu žiakov prostredníctvom inšpiratívnych krátkych filmov a tento ročník bol venovaný udržateľnosti prirodzeného životného prostredia na našej planéte, ktoré môže každý z nás ovplyvniť minimalizáciou odpadu, jeho triedením, ale aj vedomejšou konzumáciou živočíšnych produktov.

    • Bratislavské opevnenie I.

    •    Dňa 27.9.2023 sa žiaci 7.B zúčastnili pravidelnej prírodovedno-vlastivednej vychádzky. V minulých školských rokoch sme sa zamerali na mosty ponad rieku Dunaj, v tomto školskom roku to budú zachovalé opevnenia z obdobia II. svetovej vojny.

        Od roku 1933 sa Československo rozhodlo okolo svojich hraníc vybudovať obranný systém, ako reakciu na nástup Hitlera a fašizmu k moci. Bunkre a malé betónové pevnosti. Opevnenia sa mali budovať až do roku 1951, po „Mníchovskej zrade“ a následnom rozdelení Československa boli práce na tomto obrannom systéme zastavené.

        Na našej vychádzke sme navštívili Starohájsky ostrov. Videli sme Bunker B-S 15 "Ostrov", Bunker B-S 14 "Duna" a B-S13 "Stoh".

        Prešli sme okolo objektu Veliteľský bunker B-SV 4, ktorý sme nevideli, nakoľko sa k nemu dá dostať len chôdzou po veľmi frekventovanej ceste.

        Keďže v okolí Bratislavy je minimálne 11 takýchto bunkrov, ešte nám zostali niektoré na ďalšie objavovanie.

        Okrem týchto objektov sme videli štrkové pláže Dunaja, plávajúce nákladné lode a väčšinu času sme sa pohybovali v krásnom zachovalom lužnom lese.

    • Výučba v Botanickej záhrade

    • Dňa 25.9.2023 sa žiaci 2.A triedy zúčastnili výučby prvouky priamo v Botanickej záhrade v Bratislave.

     Žiaci si zopakovali učivo z prvého ročníka a spoločne objavovali zvláštne druhy rastlín. Učili sa o vhodných podmienkach pre rast a kvitnutie rastlín, všímali si veľkosť a tvar rastlín, pozorovali na akých miestach rastliny rastú a aké majú zvláštne kvety, listy, a korene. Na záver navštívili skleníky s palmami, kaktusmi...

     Určite všetci spoločne navštívia botanickú záhradu aj v letných mesiacoch.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie