• Stretnutie školských špeciálnych pedagógov
     • Stretnutie školských špeciálnych pedagógov

     • Dňa 12.10.2021 sa naše školské špeciálne pedagogičky zúčastnili stretnutia školských špeciálnych pedagógov, ktoré organizuje CPPPaP Švabinského 7. Hlavným bodom bola diskusia na tému zlepšovania spolupráce medzi školami a poradenskými zariadeniami. Nedostatky, ktoré škola vníma boli odborníkmi objasnené, prijaté boli návrhy na ďalšiu efektívnejšiu vzájomnú spoluprácu. Na tomto stretnutí bola možnosť spoznať aj osobne odborných zamestnancov, ktorí majú v starostlivosti našu základnú školu a s ktorými budeme stále častejšie prichádzať do kontaktu.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 27.09. si žiaci našej školy pripomenuli Európsky deň jazykov.

      Na niektorých hodinách anglického jazyka hrali rôzne kvízy, ochutnali "toast with jam and peanut butter", skúšali jednoduché jazykolamy, mladšie ročníky kreslili obrázky. Na iných hodinách si žiaci vypočuli prezentácie o Ukrajine a Srbsku. Žiaci 7. a 9. ročníka mali možnosť zažiť 45 minút vo Švajčiarsku. Ako? Prostredníctvom zážitkovej hodiny nemeckého jazyka sa dozvedeli z prezentácie o Švajčiarsku, ktorú pripravili deviataci, o prírodných krásach, o najväčších mestách, súčasných športových a historických vedeckých osobnostiach. Svoje jazýčky si potrápili pri trénovaní švajčiarskeho jazykolamu, ktorý nám ukázal rozdiely medzi spisovnou nemčinou a "Schwyzerdütsch" Našou trénerkou nám bola rodená Švajčiarka žijúca na Slovensku :). Pri hymne a pri ochutnávke "Schokofondau" sa všetky naše vnemy naplnili a plní zážitkov sa tešíme na ďalší ročník. 

     • Slávik Slovenska

     • Súťaž Slávik Slovenska 2021 má už svojich víťazov  v základnom - školskom kole.

      Ľudová pieseň znela 05. októbra  v budove základnej školy, ktorá sa stala usporiadateľom

       30. ročníka školského kola Slávik Slovenska 2021 so špecifickým názvom

       

      PIESŇOU PROTI COVIDU.

       

      Do súťaže sa zapojilo 21  žiakov z prvých až siedmych ročníkov v troch kategóriách, ktorí majú radi ľudovú hudbu.

      Garantom školského kola sa stala pani riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Balkánska 87, Mg. Jarmila Gajdošechová, ktorá bola  zároveň aj predsedníčkou poroty.

       Porota v zložení: Mg. Jarmila Gajdošechová, Mgr. Andrea Suchá  a Mgr. Tatiana Pravdová, to ani tento rok nemali ľahké, pretože naše rusovské  deti majú obrovský talent.  Potvrdila to aj odborná porota svojim vyjadrením, že by im bolo potešením častejšie počuť naše nádherné slovenské ľudové piesne. 

      Nakoniec rozhodla nasledovne:

      Zlatým Slávikom  v I. kategórii sa stal Šimon Puhovich  z 2. B triedy.

      Strieborným Slávikom  v I. kategórii sa stala Adelka Hanusová z 1.A triedy.

      Bronzovým Slávikom v I. kategórii sa stali Michaela Ďuricová z 1. B

      a Sára H. Kupcová taktiež  z 1.A triedy.

       

      Zlatým Slávikom v II. kategórii sa stala Zora Konárska zo 6. B triedy.

      Strieborným Slávikom  v II. kategórii sa stali Emma Bohers

       a Vivien Pillanková  zo  4. A triedy.

      Bronzovým Slávikom v II. kategórii sa stali Simona Baánová zo 4. A

       

      Zlatým Slávikom v III. kategórii sa stala Gréta Kleinová zo 7. B triedy.

      Strieborným Slávikom  v III. kategórii sa stala Simona Grambličková taktiež zo 7. B triedy

       

      Srdečne gratulujeme pani učiteľkám aj rodičom, ďakujeme im, že svojim zanietením rozvíjajú interpretáciu ľudovej piesne u svojich mladých spevákov.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za neuveriteľne hlboký umelecký zážitok,  prechovávame k nim veľký obdiv a  ich nadšenie spievať. 

       

      Táto súťaž je postupová a víťaz z každej kategórie, ktorý sa umiestnil na prvom mieste bude reprezentovať našu školu v okresnom kole Slávik Slovenska 2021.

       

      Víťazom gratulujeme a  prajeme úspešnú reprezentáciu školy na jar 2022 v okresnom kole.

    • Matematická súťaž
     • Matematická súťaž

     • Do matematickej súťaže Maksík sa dňa 28.9.2021 zapojilo 33 žiakov 1.stupňa. Riešili rôzne zaujímavé úlohy, v ktorých budú pokračovať počas celého školského roka.

     • Pravidlá nosenia rúšok v priestoroch školy

     • Od pondelka 4. 10. 2021 sa upravujú pravidlá nosenia rúšok v priestoroch školy nasledovne:

       

      • Rúška v triedach nebudú povinné (ich nosenie však naďalej odporúčame).
      • Rúška na chodbách a v iných spoločných vnútorných priestoroch sú aj naďalej povinné.
      • Žiadame rodičov, ktorým škola zabezpečila AG samotesty, aby dieťa pravidelne testovali a výsledok nahlásili vedeniu školy vedieť prostredníctvom Edupage.
      • Ak má dieťa niektoré z príznakov prechladnutia, prosíme rodičov, aby svoje dieťa preventívne ponechali doma na preliečenie.  

      Vyhlaska_250_Urad_verejneho_zdravotnictva_01102021.pdf

     • Literárno-dejepisná exkurzia na hrad Devín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárno-dejepisná exkurzia na hrad Devín.

      16. septembra 2021 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie na hrad Devín. Po krátkej desiatovej prestávke sme sa prešli po Slovanskom nábreží. Našou prvou zastávkou bola Brána slobody – pamätník obetiam, ktoré boli usmrtené pri úteku za hranice „železnej opony“ v čase socializmu. Pod zrúcaninami hradu Devín nás zaujal ešte jeden pamätník, a to obrovské srdce z ostnatého drôtu na betónovom podstavci. Okoloidúcim má pripomínať, že bratislavský Devín sa stal prvým miestom v Československu, kde sa začal strihať ostnatý drôt po novembri 1989. Po prechádzke sme sa vybrali na hrad, kde nás už čakal lektor. Vypočuli sme si výklad o jeho starobylej histórii a prezreli si celý areál. V hornej časti hradu Devín je inštalovaná expozícia „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“. Nás zaujal najmä výhľad z tejto časti hradu. Nad dvojfarebným sútokom riek Dunaja a Moravy sa vypína elegantná štíhla veža s cimburím. Podľa povesti sa nazýva Panenská veža. Po obhliadke hradu nasledoval návrat späť do Rusoviec. Žiakom sa exkurzia páčila. Bola pre nich príjemným spestrením vyučovania, pretože už dlhé mesiace kvôli covidu-19 nezažili podobné podujatie.

     • Rada školy

     • Z dôvodu zmeny aktuálnej covid situácie viď.: vyhláška 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, sa rada školy v súčinnosti so zriaďovateľom dohodli na zmene miesta a podmienok účasti pri výberovom konaní 22.09.2021.

      - na základe zvýšeného záujmu verejnosti je zmena miesta v kultúrny dom 

      - účasť maximálne 75 osôb, ale vrátane komisie, kandidátov a servisné zabezpečenie, čo je kapacita pre verejnosť 55 osôb

      - režim podujatia sa bude riadiť podľa opatrení OTP  

      - rada školy pri dnešnom stretnutí 20.09.2021 dohodla formuláciu otázok na kandidátov, ktoré budú slúžiť ako podporná orientácia pre hodnotenie kandidátov a výber /tieto otázky vznikli na podnet rodičov, občanov a členov rady/, pokiaľ ale bude záujem verejnosti a rodičov o doplňujúce otázky, tak toto bude možné pri čase, ktorý rada vyčlení pre verejnosť v rozmedzí 15 až 20 min na každého kandidáta


      Tešíme sa na vašu účasť a hlavne na podnetné a dôležité otázky, ktoré naša ZŠ a MŠ potrebujú urgentne riešiť.


      s úctou

      --

      Ing. Heister Slavomír

      Predseda rady školy za ZŠ a MŠ Bratislava - Rusovce


      vyhlaska_241.pdf

     • Triedne aktívy on-line 23.9.2021

     • Vážení rodičia / vážení zákonní zástupcovia,

      vzhľadom na zaradenie okresu Bratislava do oranžového stupňa ostražitosti od 20.9.2021 sa triedne aktívy 23.9.2021 uskutočnia on-line formou.

      Podľa pravidiel covid automatu: hromadné podujatia sa organizujú v interiéri na 25% kapacity https://automat.gov.sk/bratislava

      Pani triedna učiteľka / p. triedny učiteľ oznámi zmenu formy triedneho aktívu rodičom. Čas začiatku aktívu o 16.30 h môže p. triedna učiteľka / p. triedny učiteľ  upraviť so súhlasom všetkých rodičov triedy. 

      Ďakujeme vám za pochopenie.

     • Projekt rozvoja odborného rastu učiteľov

     • V piatok 10. septembra 2021 sa uskutočnilo za účasti nášho zriaďovateľa starostky mestskej časti Bratislava-Rusovce Lucie Tulekovej Henčelovej, Ľudovíta Hajduka, povereného vedením školy rokovanie popredných osobností a odborníkov z oblasti komunikačno-prezentačných zručností na tému rozvoja odborného rastu učiteľov základnej školy. Autori a lektori projektu prof. Božidara Turzonovová, doc. Eva Chudinová a Dr. Jozef Bohunický ponúkli škole projekt overený na vyše dvadsiatich základných školách Slovenska, zameraný na výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, na rozvoj spisovného jazykového prejavu, ako aj na komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií.

      „Cieľom tohto projektu odborného rastu učiteľov základnej školy je prostredníctvom praktických tréningov učiteľov základnej školy plne rozvinúť osobnostné kvality mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu“ , uviedol v rozhovore prof. Hajduk, poverený vedením školy.

      Projekt odborného rastu je naplánovaný na 12 mesiacov. Jeho realizácia bude prebiehať formou praktických tréningov pre učiteľov na zdokonalenie sa v troch základných zručnostiach - komunikačných, prezentačných a mediálnych. Záujemcovia o odborný rast z radov učiteľov základnej školy sa môžu prihlásiť e-mailom na: zsrusovce@zsrusovce.sk v termíne do 19. septembra 2021.

     • Ponuka krúžkov na školský rok 2021/22

     • Ponuka krúžkov prostredníctvom vzdelávacích poukazov na školský rok 2021/2022

      Ing. Mgr. Elenóra Sabelová
      piatok: Športové hry (1., 2. ročník), čas: 14.00 - 15.00 h, telocvičňa alebo multifunkčné ihrisko
      pondelok: Moja slovenčina (4. ročník), čas: 13.30 - 14.30 h

      Mgr. Ingid Voráčová
      pondelok: Malý matematik (4. ročník), čas: 13.30 - 14. 30 h

      Mgr. Tatiana Pravdová
      pondelok: Hravé čítanie (1. ročník), čas: 14.00 - 15.00 h

      Mgr. Simona Štofková
      utorok: Žiacky parlament (5.-9. ročník), čas: 13.45 - 15.15 h

      Mgr. Tomáš Kecskés
      utorok: Atletika (1.-2. ročník), čas : 14:00 - 15:00, miesto - telocvičňa, za priaznivého počasia vonku multifunkčné ihrisko
      štvrtok: Minihádzaná (3.-4. ročník), čas: 14:00 - 15: 00, miesto - telocvičňa, za priaznivého počasia vonku multifunkčné ihrisko
      pondelok: Futbal - Futsal (5.-9. ročník), čas: 14:00 - 15:00, miesto - telocvičňa, za priaznivého počasia vonku umelá tráva.

      Ponuka krúžkov sa môže aktualizovať, najneskôr do 23. septembra 2021.

     • Súťaž "Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás"

     • Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné školy.

      Pre základnú školu súťaž prebieha v týchto kategóriách: 

      1.    Výtvarná kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok výtvarného charakteru, napr. maľba, koláž, komiks.

      2.    Literárna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok literárneho charakteru, napr.  esej, poviedka, báseň. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 3 normostrany.

      3.    Audiovizuálna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok audiovizuálneho charakteru, napr. video, krátky animovaný film. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 5 minút.

      V rámci týchto kategórií je súťaž vyhlásená osobitne pre aj cieľové skupiny: 1. stupeň základnej školy a 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom).

      Do súťaže je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára.

      Termín prihlásenia sa je 15. október 2021 (vrátane).

      Zdroj, bližšie informácie nájdete na: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/vyhlasenie-sutaze-europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas.html

       

       

     • Oznam o antigénových testoch

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavili záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Vzhľadom na veľké množstvo požiadaviek zo všetkých škôl Slovenska Vás budeme včas informovať o presnom dátume doručenia testov. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

     • Slávnostné otvorenie školského roka a imatrikulácia prvákov

     • Na multifunkčnom ihrisku základnej školy v Rusovciach sa učiteľom a takmer štyrom stovkám žiakov, vrátane prváčikov a ich rodičov najskôr prihovoril nový riaditeľ prof. Ľudovít Hajduk, poverený vedením školy. Vo svojom príhovore podčiarkol skutočnosť, že školský rok sa začína prezenčne a nie na diaľku, čo je nevyhnutné pre plnohodnotné vzdelávanie a výchovu detí.

      „Škola nie je len o učive, žiaci potrebujú osobný kontakt s učiteľom, spolužiakmi. Potrebujú komunikovať a socializovať sa“, uviedol okrem iného riaditeľ Ľ. Hajduk. Na slávnostnom otvorení školy tiež ostatní žiaci odobrali so svojimi učiteľmi do tried, viac ako štyridsať prváčikov s rodičmi čakala v slávnostne vyzdobenej telocvični školy „imatrikulácia“. Za nových žiakov školy  ich symbolickým mečom „pasovala“ starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová, ktorá vyjadrila nádej, že vyučovanie bude v tomto školskom roku prebiehať prezenčnou formou.

      Na otvorenie školského roka prišla do Rusoviec aj bývalá premiérka, prof. Iveta Radičová, ktorá ponúkla spoluprácu pri realizácii projektu tzv. “technickej škôlky“. Tento typ vzdelávania detí sa osvedčil vo viacerých materských školách a  v niektorých základných školách aj na Slovensku. Prínosom tejto metodiky technickej škôlky je nielen výchova k zručnostiam ale aj smerovanie k analytickému a kritickému mysleniu mladej generácie.

      Základnú školu s materskou školou v Rusovciach bude v tomto školskom roku navštevovať  spolu 505 detí, z toho 384 v škole a 121 v materskej škole. Aj tento rok sa potvrdzuje, že Rusovce budú musieť  v dohľadnom čase rozšíriť kapacitu základnej aj materskej školy, ktoré doslova  praskajú „vo švíkoch“.  Záujem rodičov o umiestnenie detí v tunajšej  škole a škôlke narastá. Ako uviedla starostka Lucia Tuleková Henčelová, tento rok museli odmietnuť prijať približne stovku detí z kapacitných dôvodov.

     • Úspech našej žiačky

     • Naša škola sa v júni tohto roku prvýkrát zapojila do celoslovenskejvýtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“.

      Do 7. ročníka súťaže sme zaslali 21 výtvarných prác.

      Odborná porota udelila našej žiačke Amy Gracie Kupcovej 2. miesto v kategórii detí vo veku 7 - 11 rokov.

     • Anglická súťaž English Star

     • Naša škola sa tento rok po prvýkrát zapojila do medzinárodnej anglickej súťaže s názvom English Star. Testovanie prebehlo na celom Slovensku 17. júna 2021. Na súťaži sa zúčastnilo 60 žiakov našej školy, ktorí boli rozdelení do príslušných kategórií podľa ročníkov a testy písali počas hodín angličtiny pod dohľadom učiteľov. Pri obrovskej konkurencii z celého Slovenska bola priemerná úspešnosť v riešení úloh našej školy 79,93% v kategórii od 50 do 70 žiakov.

      Všetci účastníci obdržia diplom, a tí, ktorí získali 80% a viac, dostanú diplom s vyobrazenou zlatou medailou. V každej kategórii boli udelené 3 ceny. Základným kritériom bolo dosiahnutie najvyššieho počtu bodov.

      Z našich žiakov dosiahli 100% v kategórii 3 (3. ročník): Amy Gracie Kupcová a v

      kategórii 4 (4. ročník): Maxim Šarišský.

      Pri rovnakom bodovom skóre, boli výhercovia žrebovaní. Vďaka nemu získala žiačka Amy Gracie Kupcová 3 cenu.

      Naším žiakom srdečne blahoželáme!

      Diplomy a všetky ceny budú na školu distribuované v priebehu prvých dvoch septembrových týždňov.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že v školskom roku 2021/2022 sa opäť zúčastnime.

     • Príchod žiakov dňa 3. septembra

     • Žiačky a žiaci 1. stupňa - príchod do budovy ZŠ cez hlavný vchod od 7.00 h

      Žiačky a žiaci 2. stupňa - príchod do budovy ZŠ cez bočný vchod zo smeru od Kovácsovej ulice od 7.40 h

     • Organizačné pokyny k testovaniu žiakov kloktacími testami

      1. Prihlásený žiak (prípadne rodič / zákonný zástupca) prevezme krabičku s testom od triedneho učiteľa dňa 3. septembra 2021 na konci vyučovania. Testy sú určené len prihláseným žiakom.
      2. Žiak sa otestuje doma v nedeľu večer 5. septembra alebo v pondelok ráno 6. septembra  podľa inštrukcií v príbalovom letáku vo vnútri krabičky testu a priloženého inštruktážneho videa. Krabičky prosíme nevyhadzovať, lebo budú slúžiť na odovzdanie materiálu.
      3. Rodičia / zákonný zástupca vyplní priložené tri tlačivá.
      4. Žiak / rodič odovzdá v pondelok ráno  6. septembra 2021 materiál v krabičke spolu s vyplnenými tlačivami. Zber materiálu je v pondelok 6. septembra od 7.45 do 8.30 h.
      5. Zdravotný pracovník prevezme materiál.
      6. Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov.

      Otázky ohľadom samotného priebehu testovania a doručenia výsledku testu, prípadne ďalšie otázky zodpovedajú samotní poskytovatelia služby: 

      Školy v Bratislavskom samosprávnom kraji:

      Názov poskytovateľa služby: CYTOPATHOS, spol. s.r.o.

      Tel.: +421 907 665 035

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie