• OZNAM Vzdelávanie žiakov od 01. 02. 2021

      • Aktualizácia dňa 29. 01. 2021

       Pokračuje dištančné vzdelávanie

      Vážení rodičia

      Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Tomuto riešeniu predchádzalo niekoľko intenzívnych rokovaní k návratu žiakov do škôl s epidemiológmi a odborníkmi. Epidemiologická situácia je však po skríningovom testovaní naďalej vážna a neklesá ani počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach.

      Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 01. 02. 2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Školský klub detí je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      „Ak sa situácia zlepší, očakávame, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, návrat ďalších skupín žiakov k prezenčnému vzdelávaniu od 8. februára,“ priblížil minister Gröhling. Na ministerstve školstva sa preto pripravuje aktualizácia manuálu, ktorý bude zverejnený začiatkom budúceho týždňa.

      Rovnako dôležitou informáciou pre školy a rodičov je termín jarných prázdnin. Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa ich termín meniť nebude. Jarné prázdniny sa uskutočnia v riadnych termínoch“, doplnil šéf rezortu školstva.

      O ďalšom postupe v priebehu ďalších týždňov Vás budeme informovať prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.


      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2021 sa naša žiačka 8. ročníka, Adelka Hlasná, zúčastnila okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, kde súťažila v kategórii 1B, pre žiakov 8. - 9. ročníka, ktoré sa uskutočnilo online.

      Adelka sa umiestnila na veľmi peknom 2. mieste. GRATULUJEME!

      Učitelia ANJ

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 25.1.2021

      • Aktualizácia dňa 22. 1. 2021

       

      Pokračuje dištančné vzdelávanie

      Vážení rodičia

      Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú aj naďalej dňom 25.1.2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz, na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

       

      Školský klub detí je umožnený deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Platí to pre žiakov prvého stupňa.

      O ďalšom postupe v priebehu ďalších týždňov Vás budeme informovať prostredníctvom našej školskej stránky a cez Edupage.


      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

       

     • INFORMÁCIA MČ RUSOVCE o víkendovom celoplošnom testovaní

     • RUSOVCE budú mať štyri odberné miesta

      Milé Rusovčanky, milí Rusovčania,
       

      zimné kolo celoplošného testovania (skríning) prebieha v období od 18. do 26. januára 2021. Na otestovanie je možné využiť ktorékoľvek odberné miesto v rámci SR (antigénové aj PCR). V závislosti od výsledkov testovania sa môže skríning opakovať.
      Od 27. januára bude podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Testovania by sa mali zúčastniť predovšetkým osoby, ktoré aj naďalej dochádzajú do práce (nie školáci, dôchodcovia nad 65 rokov a ľudia pracujúci na tzv. home-office). Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Výnimku z testovania majú aj osoby, ktoré majú lekárske potvrdenie o tom, že prekonali ochorenie Covid-19 (nie staršie ako 90 dní). Vláda SR zároveň predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára 2021.


      ČASOVÝ HARMONOGRAM TESTOVANIA
      23. – 24. 01. 2021 (sobota, nedeľa)
      08.00 – 13.00 hod.
      14.00 – 20.00 hod.
      Posledný odber : 19:30 hod.

      ODBERNÉ MIESTA
      ODBERNÉ MIESTO A a B – areál základnej školy na Vývojovej ulici
      ODBERNÉ MIESTO C a D – parkovisko pri zdravotnom stredisku
      Oproti pôvodne avizovaným trom odberným miestam, sa nám podarilo vytvoriť aj štvrté - na parkovisku pri zdravotnom stredisku.
      ODPORÚČANÉ ODBERNÉ MIESTA PODĽA ULÍC (platí pre sobotu aj nedeľu)
       

      • Odberné miesto A: Balkánska smer od Jaroviec po kaštieľ, Kovácsova smer od Jaroviec po cintorín, Laury Henckel, Pohraničníkov, Vývojová
        
      • Odberné miesto B: Ágosta Sőtéra, Aladára Radnótiho, Colnícka, Gerulatská, Hájenka, Hájová, Irkutská, Jána Dekana, Lesnícka, Ľudmily Kraskovskej, Maďarská, Radoslava Hošeka, Vojtecha Ondrucha, Zdravotnícka
        
      • Odberné miesto C: Antická, Attidova, Auréliova, Dolichénska, Domicánova, Firmova, Fláviovska, Hadriánova, Kananefatská, Longobardská, Mínešská, Pri gaštanovej aleji, Pri pieskovom hone, Pri Rusovskom ramene, Pri žrebčíne, Septimiova, Severovcov, Starorímska, Svébska, Tibériova, Trajánova, Valentiniánova
        
      • Odberné miesto D: Balkánska od kaštieľa smer Čunovo, Bronzová, Druidská, Ilýrska, Keltská, Kovácsova od cintorína smerom po obratisko, Laténska, Lónyaiova, Pri vodnej veži, Švajčiareň

      Odberné miesto zriadené pri zdravotnom stredisku bude od budúceho týždňa fungovať ako stále mobilné odberné miesto (MOM) počas celého týždňa v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. Podrobnosti upresníme.
      Na testovanie je potrebné priniesť si so sebou občiansky preukaz. V prípade, ak sa testovania zúčastnia aj deti mladšie ako 15 rokov, tieto sa preukazujú preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.
      Priebežne vám budeme poskytovať bližšie a detailnejšie informácie, vrátane informácií o vyťaženosti jednotlivých odberných miest, prostredníctvom našich komunikačných kanálov:
      • FB Mestská časť Bratislava-Rusovce
      • Aplikácia Správy o meste – Rusovce: Na stiahnutie aplikácie stačí zadať do App Store pre iOS a do Google Play pre Android zariadenia názov “Rusovce”. Aplikácia je bezplatná.

       

      Napriek najlepšej snahe sa pravdepodobne čakaniu v radoch nevyhneme, rozdelenie je odporúčané, keďže platí, že opätovne sa môže zúčastniť testovania ktokoľvek kdekoľvek. Buďme preto, prosím, navzájom ohľaduplní a trpezliví a v rade uprednostnime osoby so zdravotným postihnutím, tehotné ženy, starších ľudí a onkologických pacientov.
      Za nás môžeme sľúbiť, že sa budeme snažiť, aby bol celý proces čo najplynulejší.


      Ďakujeme, spoločne to zvládneme!

    • PROJEKTY
     • PROJEKTY

     • Naša škola bola úspešná aj v súčasnej neľahkej pandemickej situácii a podarilo sa nám získať finančné zdroje v projekte:

      1. Projekt Nová budúcnosť : Nadácia Pontis, grant v hodnote 994,05 €

      Projekt vypracoval Ing. Martin Hlubocký

     • OZNAM - Vzdelávanie žiakov od 18.1.2021

      • Aktualizácia  dňa 15. 01. 2021

      Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

      Na základe informácií  zo dňa 14. 01. 2021 a rozhodnutia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu sa deti a žiaci od pondelka 18. 1. 2021 do materských a  základných škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak je umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

      Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení.

      Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú dňom 18.1.2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz na základe upraveného rozvrhu hodín zverejneného na stránke školy.

      Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1.  nás bude ministerstvo školstva  opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“.

       Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ

     • Hodnotenie žiakov II. stupňa

     • Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí žiaci!

      V súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 vydanému 09. 12. 2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce dňa 21. 12. 2020 Vám oznamujem, že žiaci druhého stupňa nebudú z predmetov telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova a technika v prvom polroku školského roka 2020/2021 celkovo hodnotení. Na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvedie namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval/neabsolvoval. Dôvodom nehodnotenia sú nedostatočné podklady k celkovému hodnoteniu týchto predmetov. 

      Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ Rusovce  

     • OZNAM

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa, ktorí sú zamestnaní v kritickej infraštruktúre 

      (zamestnanci v zdravotníctve, profesionálny hasič, policajt)

      Na základe materiálu MŠVVaŠ SR môže základná škola od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 otvoriť ŠKD pre deti rodičov zdravotníkov a kritickej infraštruktúry.

      Po dohode so zriaďovateľom základná škola môže otvoriť ŠKD pre deti (navštevujúce ŠKD) rodičov, ktorí  pracujú ako zdravotníci a pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Prosíme rodičov, ktorých sa táto výnimka týka, aby prípadný záujem/nezáujem o ŠKD prejavili nahlásením prostredníctvom e-mailu triednym učiteľom alebo pani vychovávateľkám jednotlivých oddelení do piatka 8. januára  2021 do 10:00 hod. :

      “ Záujem o ŠKD v čase od 11.01.2021 do 15.01.2021“ .

      Na základe pokynov MŠVVaŠ SR škola zabezpečí pre žiakov výchovno - vzdelávaciu činnosť v čase od 7:00 hod. do 16:30 hod .

      Po vyhodnotení záujmu a potrieb, budeme  kontaktovať rodičov, ktorí prejavia záujem o ŠKD a poskytneme im podrobnejšie informácie o organizácii výchovy a vzdelávania ich detí.

      Na základe aktualizovaného rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 05. 01. 2021 nie je možné pre deti v ZŠ ktoré by mali záujem byť v ŠKD od 11.01.2021 - 15.01.2021 zabezpečiť stravovanie (obed) v školskej jedálni.

      V prípade nízkeho záujmu zákonných zástupcov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre, nebude ŠKD z ekonomických a organizačných dôvodov od 11. januára 2021 v prevádzke.

      O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

      Ďakujeme za Vašu spoluprácu

      Vedenie ZŠ s MŠ

       

     • Vzdelávanie žiakov od 11.1.2021

     • Návrat žiakov od 11.1.2021

       

      AKTUALIZÁCIA dňa 5.1. 2021

      Vážení rodičia !

      Žiaci 2. stupňa pokračujú dňom 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz.

      Žiaci 1. stupňa sa budú minimálne do 15.1.2021 vzdelávať dištančne. 

      Prezenčne (zabezpečená ŠKD s vyučovaním) sa budú vzdelávať len deti rodičov, pracujúcich v zdravotníctve a kritickej infraštruktúre o tejto možnosti budeme ešte bližšie informovať. 

      Informácia pre rodičov detí, ktoré navštevujú 1. stupeň: podľa vyjadrenia ministra školstva (viď odkaz dole) budú od 11.1. do 18.1.2021 vyplácané pandemické OČR.

      Analyzujeme všetky mediálne vyjadrenia ministra školstva a informácie uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ a ihneď, ako budú známe podrobnosti budeme Vás informovať prostredníctvom Edupage. 

       

      Vyjadrenie ministra školstva

      Návrat do škôl_2021

      Zákon č.45/2011 o kritickej infraštruktúr

      Termíny

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Oznam k vianočným prázdninám

      Vážení rodičia!

      Oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa vianočné prázdniny uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

      O spôsobe návratu detí do školy Vás budeme informovať hneď, ako dostaneme definitívne informácie.

       

       

      S pozdravom,

       

      Mgr. Rastislav Kunst
      riaditeľ

     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Žiaci II.B sa zapojili do dobrovoľnej akcie a obdarovali VIANOČNOU POŠTOU  seniorov v domovoch dôchodcov v Bratislave - Ružinove a Hriňovej. Obdarovali ich tým najcennejším pocitom, že je na svete niekto, kto na nich myslí. Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku a preto veríme, že naše vianočné pozdravy im vyčaria úsmev na tvári.

     • Filmový kabinet deťom

     • Dňa 11.12. sme sa my, žiaci 4.B triedy, zapojili do zaujímavého projektu : FILMOVÝ KABINET DEŤOM. Hravou formou sme sa dozvedeli všetky informácie o animácii a slovenských tvorcoch, ktorí tvoria animované filmy.

      Keďže sú dnes kiná zatvorené, rozhodli sa pani lektorky prísť za nami online – priamo do našej triedy cez MS TEAMS. Na ich „ príchod“ sme sa vzorne pripravili – pozreli sme si animované pásmo zložené zo súčasnej tvorby úspešného slovenského animátora Martina Snopeka (MONŠTRUM), z ocenenej práce študentky Natálie Zabákovej (NEŠŤASTNÍK) a populárneho seriálu Veroniky Kocourkovej (TRESKY PLESKY). Všetko to boli príbehy, ktoré v sebe sústreďujú zaujímavé témy na rozhovor, ako napríklad šikana, moc, dodržiavanie pravidiel, zdravý životný štýl, rozmanitosť prírodných javov, z ktorej sa deti môžu naučiť, čo všetko má pre ľudstvo pripravené mocná príroda. Druhá časť pásma bola venovaná cenami ovenčenému animovanému filmu slovenského režiséra Martina Smatanu ŠARKAN spolu s filmom o filme Making of. Okrem pôsobivej bábkovej animácie príbeh deťom láskavým spôsobom sprostredkoval chvíle, keď zo života každého z nás niekto musí odísť.

      Ďakujeme za veľmi zaujímavú a poučnú prednášku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

       

       

       

      Do galérie Filmový kabinet boli pridané fotografie.

     • Výtvarná súťaž

     • Úspech nášho žiaka v medzinárodnej výtvarnej súťaži

       

      Naša škola sa v októbri zapojila do medzinárodnej výtvarnej súťaže pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl a základných umeleckých škôl s názvom Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona.Do súťaže sme zaslali  30 výtvarných prác.Žiak našej školy Adam Horváth z 3.A triedy získal v tejto medzinárodnej súťaži cenu vydavateľstva Slovart.Jeho práca bude v decembri spolu s ostatnými ocenenými prácami vystavená na samostatnej výstave ocenených prác výtvarnej súťaže. „Zázračné divadlo“ v Piešťanoch.Adam Horváth prevzal ocenenie dňa 9. 12. 2020 na slávnostnom vyhodnotení súťaže spojenej s vernisážou výstavy.

     • Zbierka pre seniorov

     • Aj tento rok sme sa rozhodli zapojiť do krásneho projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Veríme, že naše malé darčeky urobia veľkú radosť seniorom a ich tohtoročné Vianoce budú plné lásky a radosti.

      Nech vianočný čas poteší každého z nás.

      Žiaci 4.B triedy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie