• Online Triedne aktívy RZ

      Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

      na základe pandemickej situácie COVID – 19 a v zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR budú dňa 19. 01. 2022 (STREDA) prebiehať TRIEDNE AKTÍVY (Rod. združ.) ONLINE cez Microsoft Teams.

      Triedne aktívy budú prebiehať v nasledovných časoch:

      • o 16,30 I. stupeň podľa jed
     • RODIČIA, HLASUJTE ZA K PARK PRE VAŠE DETI!

      Mestská časť Bratislava-Rusovce sa zapojila do súťaže o K PARK od spoločnosti Kaufland, ktorý ponúka možnosti na zmysluplné využitie voľného času pre vaše deti. K Park bude správnym miestom na stretnutia s priateľmi a spoločný čas strávený športom alebo inou aktivitou na čerstvom vzduchu.

      I napriek tomu že sme menšia mestská časť, nemusíme sa obávať, že pri hlasovaní budeme bez šancí. Počet odovzdaných hlasov sa prepočíta na počet obyvateľov, takže možnosti na výhru sú vyrovnané. Potrebujeme však aj vaše hlasy a potrebuje ich každý deň až do 16. februára. Zapojte preto seba, vaše deti, starých rodičov, priateľov a známych a spoločne hlasujme za ďalšie športovisko pre naše deti! Ďakujeme.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Jedálny lístok

   • Pondelok24. 01.
   • Desiata
    zatiaľ žiadne údaje
   • Obed
    zatiaľ žiadne údaje
   • Olovrant
    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie