• Všetky informácie nájdete v priečinku "O škole 2%" ďakujeme.Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozh
 • Úradné hodiny sekretariátu ZŠ s MŠ počas mesiacov júl - august

  Od 1.7. 2024 do 12.7.2024 denne od 8:30 do 14:00 h

  Od 5.8. 2024 do 8.8. 2024 denne od 9:00 do 13:00 h

  Od 19. 8. 2023 do 23. 8. 2023 denne od 8:30 do 14:00 h

     • Hodina prvouky inak

      Dňa 15.3. si trieda 1.A a 1.B pozvala na hodinu prvouky vzácnu návštevu - kurátora z Prírodovedného múzea v Bratislave, pána Juraja Čačaného.

      Prišiel im obohatiť výklad učiva o zvieratách a nezabudol ani priniesť živú ukážku - hada (korálovku) a mnohonôžku. Deti mali možnosť si zvieratká chytiť a dozvedieť sa o nich mnoho zaujímavostí. V prezentácii sa dozvedeli aké druhy zvierat v prírode môžeme nájsť a koľko existuje na svete zatiaľ objavených živých druhov (je to viac ako 1,5 milióna druhov), ako sú na sebe rôzne druhy závislé, čo by sa stalo keby niektorý druh v potravinovom rebríčku vyhynul a mnoho ďalších zaujímavostí.

     • Formy šikany

      Po jarných prázdninách sme mali v škole neobvyklého hosťa. V rámci preventívneho programu navštívila tretí a piaty ročník príslušníčka policajného zboru SR. Všetci žiaci boli v napätom očakávaní, čo sa bude diať.

      V úvode ich policajtka ich oboznámila s témou šikany. Vysvetlila im význam slova a prejavy nevhodného – šikanujúceho správania sa. Žiakom položila otázky, či rozumejú významu pojmu šikana. Vhodným spôsobom objasnila žiakom psychický, fyzický a zmiešaný spôsob šikany. V rozhovore žiaci zdieľali vlastné skúsenosti so šikanou.

     • Návšteva z Univerzity Komenského

      V priebehu utorka, 27. februára, sme na našej škole privítali návštevu. Do troch tried piateho a šiesteho ročníka prijala pozvanie vysokoškolská vyučujúca, doktorka Popovičová Sedláčková z Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Žiaci si vopred pripravili svoje otázky a pani doktorka, pre zmenu, svoje odpovede, ktoré rozdelila do troch oblastí vrátane zaujímavostí slovenského jazyka, o živote na univerzite, ale aj o dôvodoch, pre ktoré je cesta vyučujúcej slovenského jazyka zaujímavou.

     • Preteky v orientačnom behu

      Na sklonku februára sa počas víkendu žiaci piateho a šiesteho ročníka našej ZŠ zúčastnili v sobotu 24. 2. menších tréningov a výletu v rámci prípravy na orientačný beh a následne v nedeľu 25. 2. aj oficiálnych pretekov Yeti Zima Cup v orientačnom behu. Preteky sa konali v areáli Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste a pre deti šlo o prvú „generálku“ na školské preteky, ktoré ich čakajú v apríli. Preteky absolvovali v rýchlom tempe a preukázali, že sú nielen schopnými bežcami, ale aj nadaní v orientácii na mape. Spomedzi našich žiakov najlepšie výsledky dosiahli Matyáš Kukan (5.A), Oskar Petrovič (5.B) a Patrik Ondejka (6.A).

     • Fašiangová výzdoba na ZŠ Rusovce

      Počas mesiaca február zdobili naši žiaci a žiačky v rámci tradícií svoje triedy fašiangovou výzdobou. Jednotlivé triedy boli následne ohodnotené školským parlamentom.

      Hodnotenie prebehlo v 2 kategóriách. Nižšie si môžete pozrieť výsledky súťaže. Víťazi súťaže boli odmenení malou dobrotou :)

      za 1. stupeň vyhrali:

     • KARNEVAL v BelluGym

      Pekný deň milí rodičia,

      pripravila som pre Váše detičký tématický týždeň na tréningy a ich obľúbený karneval od 18-23.3.2024. Prosím, aby ste deťom pribalili masky na tréning či už zakúpené, alebo vyrobené. Budeme mať súťaž o najkrajšiu masku/ kráľovnú karnevalu, súťaze a iné prekvapenia.

      Teším sa na dievčatá ;0)
      Mgr. Lucia Belušková - riaditeľka BelluGym

     • Karneval v ŠKD

      Dňa 9. februára 2024 sa na našej škole v priestoroch telocvične ZŠ uskutočnil tradičný karneval pre deti z ŠKD. Deti v pestrých maskách mali o zábavu postarané – súťažili, tancovali, zabávali sa pod vedením animátora a pani vychovávateliek. Na záver karnevalu sa deti občerstvili šiškami, ktoré im upiekli naše kuchárky zo školskej jedálne a džúsikom.

    • Okresné kolo Biologickej olympiády
     • Okresné kolo Biologickej olympiády

      Žiaci ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, Timotej Fric a Matej Krška z 9.A triedy sa dňa 13.2.2024 zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády.

      Timotej Fric sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

      Matej Krška sa stal úspešným riešiteľom a obsadil 5. miesto.

      Obaja preukázali svoje kvalitné vedomosti.

     • Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO

      Aj v tomto školskom roku 2023/2024 naša škola organizovala okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. februára 2024.
      Súťaže sa zúčastnilo 26 žiakov postupujúcich zo školských kôl, ktorí súťažili v troch kategóriách.
      Súťaž otvoril pán riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr.Mgr. Rastislav Kunst, štvorčlennú porotu tvorili: p. Jozef Šimonovič - predseda poroty, p. Viola Holzhauserová, Mgr.Tatiana Pravdová a Mgr. Magdaléna Šuchterová.

      Víťazi v jednotlivých kategóriách :

      I. kategória: 1. miesto - Ema Hronská - ZŠ Pankúchová 4,
      2. miesto - Zoja Ptačin - ZŠ Nobelovo nám. 6,
      3. miesto - Samuel Vajčovec - ZŠ Znievska,

      II. kategória: 1. miesto - Karolína Balážová - ZŠ Nobelovo nám. 6
      2. miesto - Sabina Mikušiak - ZŠ Znievska
      3. miesto - Ela Holková - ZŠ Gercenova 10

      III. kategória: 3. miesto - Sára Urbanovičová - ZŠ Budatínska 61

      Postupujúcim súťažiacim do krajs

     • Recykluje celá škola

      Na našich školských chodbách pribudli nové koše na recykláciu odpadu – na papierový, plastový a zmesový odpad. Recyklačné koše a ich správne používanie, ako aj význam recyklácie odpadu odprezentovali deťom aj žiačky školského parlamentu priamo v triedach. Na našej škole taktiež prebieha spätný odber použitých batérií. Deti ich môžu aj naďalej nosiť do školy, nádoba na elektro-odpad sa nachádza vo vestibule.

     • Korčuliarsky kurz

      V dňoch 12.2.- 23.2.2024 sa žiaci I. stupňa zúčastnili korčuliarskeho kurzu na štadióne v Dúbravke. Kurz bol vedený hokejistami a krasokorčuliarmi s dlhoročnými športovými a inštruktorskými skúsenosťami.

      Inštruktori pomáhali žiakom nadobudnúť nové zručnosti, zdokonaľovať ich v technike korčuľovania a vytvárať pozitívny vzťah ku krásnemu zimnému športu. Poskytli našim žiakom každý deň 90 minút korčuľovania s malou prestávku na keksík a teplý čajík.

     • Knižný SWAP

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Ako viete marec je mesiac kníh, a preto aj tento rok parlament organizuje knižný SWAP. SWAP sa bude konať v piatok 15. marca cez vyučovanie. Každý z vás môže prispieť knihami, ktoré už doma nepoužíva. Knihy, ktoré chcete darovať môžete dať pani učiteľke Kamenskej alebo ich odniesť do kabinetu špeciálnych pedagógov. Následne si počas SWAP-u môžete prísť vybrať nové kúsky 🙂

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  •  

  • Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby

   +421 513 816 111
   +421 259 765 111

  • Jedálny lístok

   • Pondelok15. 07.
   • Desiata
    3.007 Chlieb na desiatu (55/65/75/90)
    2.028 Nátierka liptovská (20/26/32/40)
    2.086 Zeleninová obloha - paprika (15/19/22/30)
    1.005 Čaj ovocný (lesná zmes) (150/200/200/250)
   • Obed
    5.083 Polievka kuracia (180/200/220/250)
    4.003 Cestovina (13/15/17/20)
    15.031 Palacinky s džemom (180/240/300/360)
    1.016 Mlieko plnotučné (150/200/200/250)
   • Olovrant
    3.011 Pečivo tukové (grahamové) (50/70/80/100)
    2.067 Nátierka z ovsených vločiek s kápiou (20/26/32/40)
    1.011 Čaj ovocný, nesladený (broskyňa) (150/200/200/250)
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124
    0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
    riaditeľ školy
    zsrusovce@zsrusovce.sk
    +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská
    02/62859124
    0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová
    diana.petrovicova@zsrusovce.sk
    tel.: 02/62 859 301
    +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová
    e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
    mobil:+421 0911 236 681
    Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
    Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková
    Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová
    jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk
    02/62859124
    +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová
    predsedníčka ZO OZ
    e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie