• Všetky informácie nájdete v priečinku "O škole 2%" ďakujeme.Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozh
 • Úradné hodiny sekretariátu ZŠ s MŠ počas mesiacov júl - august

  Od 1.7. 2024 do 12.7.2024 denne od 8:30 do 14:00 h

  Od 5.8. 2024 do 8.8. 2024 denne od 9:00 do 13:00 h

  Od 19. 8. 2023 do 23. 8. 2023 denne od 8:30 do 14:00 h

     • Novodobo so Shakespearom

      Úspešná reprezentácia našich žiačok v okresnom kole recitačno-speváckej súťaže v anglickom jazyku “Novodobo so Shakespearom“.

      Dňa 19. apríla 2024 sa naše žiačky šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili na okresnom kole recitačno-speváckej súťaže „Novodobo so Shakespearom“.

      Dievčatá nás reprezentovali v prednese poézie, prózy a speve v angličtine od britských a amerických autorov. Všetky sa veľmi zodpovedne pripravovali, konkurencia bola veľká. V každej kategórii sa zapojilo do súťaže okolo 20 žiakov.

     • Zbierka na Deň narcisov

      Naša škola ZŠ s MŠ Rusovce sa zapojila do každoročnej zbierky ku Dňu narcisov, ktorá sa tento rok konala 18.4.2024. Žiačky zo školského parlamentu len na našej škole odovzdali vyše 150 narcisov. Počas zbierky zavítali aj do materskej školy, do školskej jedálne, prešli naprieč Rusovcami, Jarovcami a taktiež zavítali do ZŠ v Jarovciach.

     • Školské majstrovstvá v orientačnom behu

      22 žiakov zo siedmych tried druhého stupňa našej školy sa v stredu, 17. apríla 2024, vybralo do bratislavskej Dúbravky, aby preukázalo svoje zručnosti v orientačnom behu na školských majstrovstvách.

      Do okresného kola obvodu Bratislava V sme nastúpili premiérovo ako nováčikovia, no hneď sme aj ukoristili obe postupové pozície pre družstvá v kategórii Žiaci ZŠ za 1. a 2. miesto. Okrem toho sa jednému z našich šiestakov, Maximiliánovi Rusnákovi (6.A), podarilo zabehnúť celkovo druhý najlepší čas a priniesol si tak aj striebornú medailu z individuálneho hodnotenia.

     • Deň narcisov - zbierka

      Milí rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy,

      Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť. Žiaci tak budú môcť urobiť v škole počas vyučovania, kedy ich obehnú žiačky zo školského parlamentu.

     • Novodobo so Shakespearom

      Dňa 8.4. sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku – Novodobo so Shakespearom. Žiačky druhého stupňa mali možnosť ukázať svoj talent v speve, recitovaní básní či prednese prózy v angličtine.

      Všetky súťažiace podali výborný výkon a do okresného sa podarilo postúpiť:

      Viktórií Farkasovej (5.A), Sáre Holešovskej (6.A), Emme Puhovichovej (7.A), Emme Bohers (7.A) a Sáre Slovákovej (8.B).

     • Turnaj vo florbale - dievčatá

      Dňa 3.4.2024 dievčatá z druhého stupňa úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole vo florbale.

      Priniesli striebro.

      Všetkým, ktorí nám fandili ďakujeme.

      Baranová Barbora
      Gálová Saša
      Gömöry Natália
      Janigová Karolína
      Kleinová Gréta
      Medovčíková Adriana
      Mitošinková Nina
      Szigetiová Diana
      Urbancová Viktória

      Varoschová Bianca

     • Noc v knižnici - Willyho Wonku

      Dňa 21.03.2024 sa na našej Základnej škole v rámci mesiaca Marec – mesiac knihy, konalo školské podujatie s názvom Noc v knižnici. Tematikou tohto ročníka bol príbeh Willyho Wonku a továreň na čokoládu. Išlo už o 5. ročník. Tento rok bolo prihlásených 217 žiakov z celej našej školy.

      Žiaci prišli tematicky oblečení, ako postavičky z tejto rozprávky. Boli rozdelení do 10 skupín, mali 10 stanovíšť. Každá skupina si zvolila 1 zástupcu, ktorý dostal medailu. Na medailu si zapisovali body, ktoré získali za splnené aktivity. Po škole sa pohybovali s p. učiteľkami alebo s p. vychovávateľkami podľa daného plánu.

     • Hľadanie zlatých kupónov Willyho Wonku

      Trieda 5.A dňa 27.3. nadviazala na tému tohtoročnej Noci v knižnici a vydala sa do Starého mesta hľadať zlaté kupóny Willyho Wonku pod záštitou Staromestskej knižnice. Deti na mieste dostali písomné inštrukcie a zlaté kupóny hľadali v skupinkách. Deťom sa v priebehu polhodiny podarilo nájsť všetky zvyšné kupóny, za ktoré následne dostali malú odmenu od organizátorov.

     • ŠKOLSKÝ SWAP kníh

      Dňa 15.3. 2024 v spolupráci so školským parlamentom v rámci mesiaca kníh na našej škole zorganizovali SWAP kníh. Deti si mohli do školy priniesť knihy, ktoré si chcú vymeniť a zameniť si ich za nové iné knihy. Ostatné deti si knihy mohli zakúpiť za symbolickú cenu. Zo školského SWAP-u z predaných kníh vyzbieral žiacky parlament finančné príspevky , ktoré budú požité pre činnosť parlamentu. Tešíme sa na ďalšie swapovanie.

    • Detský tábor Babinec
     • Detský tábor Babinec

      Babinec je letná kreatívna univerzita pre dievčatá vo veku 7-10 rokov.

      Program je navrhnutý tak, aby sa dievčatá každý deň naučili niečo nové, tvorivé a zároveň aby načerpali energiu z prírody.

      Dievčatá sa môžu tešiť na:

      • výroba vlastného mydla
      • kurz varenia celého obedového menu
      • prácu v tíme
     • Zasadnutie Rady školy

      Vážení rodičia.

      Chceli by sme vás informovať, že dňa 3.4.2024 o 17:00 sa uskutoční zasadnutie Rady školy v priestoroch ZŠ.

      Plánovaný program zasadnutia:

      1. Otvorenie zasadnutia
      2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2024 a prognózy rozpočtu na roky 2025 - 2026 a skrátenú dôvodovú správu (dokument bol zaslaný vopred mailom na na preštudovanie)
      3. Zápis a počet tried pre MŠ a pre I. ročník školského roka 2024/2025 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
      4. Informácia o priestorových kapacitách školy
      5. Občianske združenie pri ZŠ
      6. Iné
      7. Záver

     • Exkurzia do Nitry a Oponíc

      Dňa 20. marca sa naši siedmaci zúčastnili exkurzie do Nitry a Oponíc. O histórii Nitry a Nitrianskeho hradu sa dozvedeli zábavnou formou. Hľadali totiž stratený poklad Nitrianskeho hradu. Aby sa k nemu dostali, museli pozorne počúvať výklad lektorky a riešiť rôzne úlohy.

      Z Nitry sa vydali do Oponíc. V Apponyiovskom kaštieli sa v rámci podujatia Gutenbergova knižnica dozvedeli viac o Gutenbergovi, vynálezcovi kníhtlače, ale aj o rodine Apponyiovcov. V knižnici mohli obdivovať vzácne diela. Niektoré sú naozaj staré, majú viac ako päťsto rokov.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  •  

  • Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby

   +421 513 816 111
   +421 259 765 111

  • Jedálny lístok

   • Pondelok15. 07.
   • Desiata
    3.007 Chlieb na desiatu (55/65/75/90)
    2.028 Nátierka liptovská (20/26/32/40)
    2.086 Zeleninová obloha - paprika (15/19/22/30)
    1.005 Čaj ovocný (lesná zmes) (150/200/200/250)
   • Obed
    5.083 Polievka kuracia (180/200/220/250)
    4.003 Cestovina (13/15/17/20)
    15.031 Palacinky s džemom (180/240/300/360)
    1.016 Mlieko plnotučné (150/200/200/250)
   • Olovrant
    3.011 Pečivo tukové (grahamové) (50/70/80/100)
    2.067 Nátierka z ovsených vločiek s kápiou (20/26/32/40)
    1.011 Čaj ovocný, nesladený (broskyňa) (150/200/200/250)
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124
    0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
    riaditeľ školy
    zsrusovce@zsrusovce.sk
    +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská
    02/62859124
    0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová
    diana.petrovicova@zsrusovce.sk
    tel.: 02/62 859 301
    +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová
    e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
    mobil:+421 0911 236 681
    Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
    Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková
    Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová
    jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk
    02/62859124
    +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová
    predsedníčka ZO OZ
    e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie