• Všetky informácie nájdete v priečinku "O škole 2%" ďakujeme.Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozh
 • Úradné hodiny sekretariátu ZŠ s MŠ počas mesiacov júl - august

  Od 1.7. 2024 do 12.7.2024 denne od 8:30 do 14:00 h

  Od 5.8. 2024 do 8.8. 2024 denne od 9:00 do 13:00 h

  Od 19. 8. 2023 do 23. 8. 2023 denne od 8:30 do 14:00 h

     • Súťaž mladých záchranárov

      7. mája sa naši žiaci Alexis Mikulová, Zuzana Jánošová, Šimon Novomeský a Peter Kováč zúčastnili Okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaž sa konala v areáli školy Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi. Žiaci si vyskúšali nasadenie a použitie ochrannej masky, rozoznávali varovné signály, museli ošetriť úraz a uhasiť malý požiar, a taktiež si odskúšali streľbu zo vzduchovky. Za premiérovú reprezentáciu našej školy im ďakujeme a držíme palce do ďalších ročníkov.

     • Žiacky kurz prvej pomoci

      V živote sa niekedy ocitáme v situáciách, ktoré od nás vyžadujú okamžitú reakciu.

      Dôležitá je pripravenosť a konanie bez paniky.

      Z uvedeného dôvodu sa 7. 5. 2024 žiaci 6.– 9. ročníka prakticky cvičili v postupe vyhodnotenia krízovej situácie, v ktorej sa možno ocitnúť, v prvej pomoci a privolaní záchrany.

     • MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2024

      Milí rodičia,

      na našej škole bude vďaka žiačkam školy tento piatok 17.5. prebiehať zbierka MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2024. Zbierka je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Na svete sú milióny detí, ktoré idú každý večer spať hladné.

      Podporiť zbierku môžete aj vy zaslaním SMS v tvare MODRY GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €) alebo cez www.modrygombik.sk. Prípadne prispením do zbierky našim žiačkam v uliciach Rusoviec a Jaroviec v piatok počas vyučovania. Za Váš dobrý skutok veľmi pekne ďakujeme. Príspevkom do tejto zbierky pomôžete hladujúcim deťom.

     • FAST HEROES

      Žiaci 3. B triedy sa v mesiacoch marec - apríl 2024 zapojili do 4. ročníka nadnárodného projektu FAST HEROES. Táto vzdelávacia iniciatíva sa zameriava na zvýšenie povedomia o príznakoch mozgovej príhody a potreby našej rýchlej reakcie. Počas 5 týždňov sa žiaci, hravou a zábavnou formou, naučili základy o príznakoch a spôsobe záchrany života svojho starkého, či starkej.
      Viac informácií nájdete na internetovom portáli https://sk-sk.fastheroes.com

     • Školské a okresné kolo Slávik 2024

      Dňa 24. apríla sa na našej škole konalo školské kolo v speváckej súťaži Slávik 2024.

      Súťažilo sa v III. kategóriách: I. kat. (1. - 3.roč.) : 5 žiakov, II. kat. (4. – 6.roč.) : 9 žiakov

      III. kat. (7. – 9. roč.) : 1 žiak.

      Naši žiaci zaspievali dve piesne. Prvá pieseň bola ľudová pieseň zo Spevníka, druhá pieseň bola ľubovoľná ľudová pieseň. Porota sa skladala z troch členov : predseda poroty pani Jarmila Gajdošechová (riaditeľka ZUŠ), Mária Iglarčíková, Tatiana Pravdová.

     • DEŇ EURÓPY 2024

      9.5.2024 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili v rámci predmetu OBN podujatia DEŇ EURÓPY 2024 v Bratislave v Starej tržnici.

      Pre účastníkov boli pripravené infostánky členských krajín EÚ, Európskej komisie, Európskeho parlamentu a ďalších organizácií v pôsobnosti EU, workshopy, hry, kvízy a súťaže, ...

      Žiaci plnili zadania z vybraných tém týkajúcich sa života v EU a tvorivou interaktívnou formou získavali informácie, ktoré budú prezentovať na hodinách OBN.

     • Minipenalta

      Dňa 7.5.2024 sa naši žiaci a žiacky zúčastnili futbalového turnaja Minipenalta, kde obsadili v konkurencii deviatich škôl z Petržalky konečne 3. miesto.

     • Ako vzniká divadelné predstavenie

      Dňa 26. apríla, žiaci 2.A triedy mali možnosť na vlastnej koži zažiť, ako vzniká divadelné predstavenie. V priestoroch Štúdia Olympia na Novej scéne si cca 50 detí v štyroch skupinách pod vedením hercov DNS v priebehu hodiny a pol, vymysleli a naskúšali krátke predstavenie spolu s triedou 6.A ZŠ Stupava. Predstavenie predviedli žiakom z iných skupín a pani učiteľkám.

     • Vyučovanie inak - Deň Zeme

      Dňa 22. apríla sa na I. stupni opäť vyučovalo „inak“.

      Deň začínal rannou chôdzou – pešibusom. Celý prebiehal tematickým učením sa, na tému: Deň Zeme, prostredníctvom rozhovoru, diskusií, zážitkového učenia a praktických zručností. Niektorí žiaci sa zúčastnili prednášky o vzniku, histórií a význame Dňa Zeme. Pracovali v skupinách, vo dvojiciach, získavali poznatky o recyklácií a spoločnými silami hľadali spôsoby ako našej planéte pomôcť prostredníctvom problémových úloh.

     • Čerstvé hlavičky - hlasovanie

      Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      od 25.4. začína na webstránke www.cerstvehlavicky.sk hlasovanie verejnosti v súťaži Čerstvé hlavičky, ktoré potrvá do 29.5.2024. Z hlasovania vzíde 79 základných škôl a 79 materských škôl, ktorým organizátori súťaže budú od septembra poskytovať 1x/týždenne čerstvé ovocie alebo zeleninu. Naša ZŠ s MŠ sa do súťaže zapojila za školu a aj za škôlku zvlášť, a preto vás všetkých chceme poprosiť, aby ste za školu a škôlku (zvlášť) hlasovali.

     • Návšteva v Základnej umeleckej škole

      Dňa 17.4. trieda 1.A absolvovala výlet do Základnej umeleckej školy Macharova v Petržalke v rámci nášho triedneho programu - Povolania rodičov.

      Riaditeľka SZUŠ pani Záhorová pre nás pripravila pútavý program i malé občerstvenie.

      Deťom boli sprístupnené rôzne učebne na hudobné nástroje, či spev, súťažili a plnili zábavné kvízy a sútaže. Mali možnosť si zahrať na množstvo hudobných nástrojov (niektoré nástroje nie sú bežne dostupné) a taktiež súčasťou bol aj harfový koncert. Tento deň si deti veľmi užili a dozvedeli sa množstvo informácií hravou formou a zároveň upevnili vzťahy v kolektíve.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  •  

  • Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby

   +421 513 816 111
   +421 259 765 111

  • Jedálny lístok

   • Pondelok15. 07.
   • Desiata
    3.007 Chlieb na desiatu (55/65/75/90)
    2.028 Nátierka liptovská (20/26/32/40)
    2.086 Zeleninová obloha - paprika (15/19/22/30)
    1.005 Čaj ovocný (lesná zmes) (150/200/200/250)
   • Obed
    5.083 Polievka kuracia (180/200/220/250)
    4.003 Cestovina (13/15/17/20)
    15.031 Palacinky s džemom (180/240/300/360)
    1.016 Mlieko plnotučné (150/200/200/250)
   • Olovrant
    3.011 Pečivo tukové (grahamové) (50/70/80/100)
    2.067 Nátierka z ovsených vločiek s kápiou (20/26/32/40)
    1.011 Čaj ovocný, nesladený (broskyňa) (150/200/200/250)
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124
    0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
    riaditeľ školy
    zsrusovce@zsrusovce.sk
    +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská
    02/62859124
    0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová
    diana.petrovicova@zsrusovce.sk
    tel.: 02/62 859 301
    +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová
    e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
    mobil:+421 0911 236 681
    Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
    Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková
    Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod.
    Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod.
    Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová
    jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk
    02/62859124
    +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová
    predsedníčka ZO OZ
    e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie