• Projekt ENTER

  • Projekt ENTER od roku 2020 umožnil žiakom slovenských škôl digitálne sa vzdelávať a zoznámiť sa s programovaním hardvéru prostredníctvom mini počítača micro:bit.

   Na našej škole sme sa s micro:bitom zoznámili už v školskom roku 2017/2018 vďaka OZ Aj Ty v IT, ktoré podporuje dievčatá a ženy v IT oblasti. OZ nám micro:bity zapožičalo a žiačky 8. ročníka po absolvovaní úvodných hodín práce, sa nakoniec zúčastnili záverečného stretnutia v spoločnosti Microsoft, kde prezentovali svoje projekty, vytvorené a naprogramované za použitia micro:bitu.

   V školskom roku 2018/2019 vedenie školy zakúpilo micro:bity pre našu školu, čím prispelo k tomu, že mohla byť práca s nimi zaradená do výuky informatiky pre žiakov 8. ročníka.

   V školskom roku 2019/2020 sa na hodinách informatiky s micro:bitom zoznamovali okrem ôsmakov, aj žiaci siedmeho ročníka, ktorí boli zapojení aj do rakúsko-slovenského projektu ROBOCOP. Súčasťou projektu, okrem iných IT aktivít,  bol aj dvojdňový workshop zameraný na prácu s micro:bitom.

   V školskom roku 2020/2021 sme využili možnosť zapojenia sa do projektu ENTER a poskytnuté finančné prostriedky sme využili na zakúpenie rozširujúcich komponentov pre micro:bity. Žiaci 8. ročníka po základnom zoznámení s novými komponentami, venovali mnoho hodín tímovej práce na svojich vlastných projektoch, ktoré boli zamerané najmä na využitie a programovanie rôznych senzorov, ktoré sa využívajú v inteligentných domácnostiach. Členovia krúžku Robotika, pomocou nových komponentov, prepojili Lego robotov s micro:bitom. Úvod do programovania s micro:bitom sme zaradili už do výuky informatiky v 6. ročníku.


   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie