• Metodickom seminári pre učiteľov ANJ

      Dňa 19.5. 2022 som sa zúčastnila na Metodickom seminári pre učiteľov anglického jazyka, organizovanom vydavateľstvom Oxford University Press. Seminár bol rozdelený na dve časti. Pre prvý stupeň: Ciele a princípy pri osvojovaní si cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní. Prednášajúca, Prof. Zuzana Straková PhD., informovala učiteľov ANJ o transformácii kurikulárnych dokumentov, ktorá sa v súčasnosti realizuje, upriamila pozornosť na prehodnotenie cieľov pre jednotlivé cykly vzdelávania.

     • Florbal - chlapci

      Dňa 17. 5. 2022 žiaci druhého stupňa po dvoch výhrach v skupine, prehre v semifinále a dramatickej výhre v súboji o 3. miesto (nájazdy), úspešne reprezentovali školu na MO vo florbale.

     • Vybíjaná

      Dňa 13. 5. 2022 sa dievčatá zo 6. ročníka zúčastnili na turnaji vo vybíjanej. Po dvoch prehrách sa im však nepodarilo postúpiť do vyraďovacej fázy turnaja.

     • Vlastivedná vychádzka

      Žiaci 4.A triedy našej školy sa v stredu 18. mája formou vlastivednej vychádzky v centre mesta oboznámili s históriou niektorých historických budov v centre Bratislavy.

      Navštívili Dóm sv. Martina, v ktorom obdivovali sakrálne umenie, boli im priblížené názvy častí chrámu, atribúty sv. Martina, jeho život a gotický sloh. Vnímali krásu vitráže a stavbu organu. Pripomenuli si Rakúsko – Uhorsku a korunováciu Márie Terézie.

    • Testovanie T9
     • Testovanie T9

      Výsledky školy:

      SJL 65,3% (celoslovenský priemer 59,1%)

      MAT 65,4% (celoslovenský priemer 53,2%)

      SJL + 6,2%

      MAT + 12,2%

      Gratulujeme žiakom 9. ročníka a všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na tomto výsledku.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
  • Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby

   +421 513 816 111
   +421 259 765 111

  • Jedálny lístok

   • Pondelok16. 05.
   • Desiata
    Chlieb na desiatu (3.007) (55/65/75/90)
    Nátierka z tuniaka (2.070) (20/26/32/40)
    Mlieko plnotučné (1.016)* (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka kuracia (5.083) (170/185/205/233)
    Cestovina (4.003) (13/15/17/20)
    Halušky so syrom a smotanou * (14.010) (160/210/240/310)
    Šk. ovocie-Jablková šťava (200)
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka maslová s čokoládou (2.029) (20/26/32/40)
    Čaj ovocný, nesladený (1.011) (150/200/200/250)
   • Utorok17. 05.
   • Desiata
    Pečivo vodové (3.012) (50/70/80/100)
    Maslo (2.006) (15/20/25/30)
    Zeleninová obloha - paprika (2.086) (15/19/22/30)
    Biela káva (1.002)* (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka zeleninová s drožďovými haluškami (5.121) (180/200/220/250)
    Bravčový rezeň belehradský zo zemiakmi(7.031) (36/42/48/54)
    Pitná voda
   • Olovrant
    Chlieb na desiatu (3.007) (55/65/75/90)
    Nátierka avokádová (2.007) (20/26/32/40)
    Čaj ovocný (1.005) (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie