• Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné školy.

     • Rada školy

      Z dôvodu zmeny aktuálnej covid situácie viď.: vyhláška 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, sa rada školy v súčinnosti so zriaďovateľom dohodli na zmene miesta a podmienok účasti pri výberovom konaní 22.09.2021.

      - na základe zvýšeného záujmu verejnosti je zmena miesta v kultúrny dom

      - účasť maximálne 75 osôb, ale vrátane komisie, kandidátov a servisné zabezpečenie, čo je kapacita pre verejnosť 55 osôb

     • Voľba riaditeľa

      https://www.bratislava-rusovce.sk/skolstvoMili rodičia a priatelia ZŠ a MŠ Rusovce tak ako sme vam pred časom avizovali, blíži sa deň 22sept. 2021, kedy Rada školy vykoná nové výberové kolo na pozíciu riaditeľa našej školy a škôlky.Slubili sme vam, že bude opätovne za účasti verejnosti, zdá sa že záujem prejavili aj Transparency International a Slovenská komora učiteľov.Je možné sa oboznámiť, kto sú kandidáti, ich životopis a koncepcie nájdete na stránke “mestská časť Rusovce”

     • Projekt Rady Európy pre učiteľov

      Projekt Rady Európy

      Rada Európy ponúka učiteľom základných škôl projekt tréningov z oblasti aplikácie kompetencií pre demokratickú kultúru vo výchove a vzdelávaní na základných školách. Ide o aplikáciu hodnôt ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, hodnôt demokracie, spravodlivosti, slušnosti, rovnosti a právneho štátu do výchovno-vzdelávacej praxe v základnej škole.

     • Projekt rozvoja odborného rastu učiteľov

      V piatok 10. septembra 2021 sa uskutočnilo za účasti nášho zriaďovateľa starostky mestskej časti Bratislava-Rusovce Lucie Tulekovej Henčelovej, Ľudovíta Hajduka, povereného vedením školy rokovanie popredných osobností a odborníkov z oblasti komunikačno-prezentačných zručností na tému rozvoja odborného rastu učiteľov základnej školy. Autori a lektori projektu prof. Božidara Turzonovová, doc. Eva Chudinová a Dr. Jozef Bohunický ponúkli škole projekt overený na vyše dvadsiatich základných školách Slovenska, zameraný na výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, na rozvoj spisovného jazykového prejavu, ako aj na komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Jedálny lístok

   • Pondelok13. 09.
   • Desiata
    Chlieb na desiatu (3.007) (55/65/75/90)
    Nátierka vajcová (2.061) (20/26/32/40)
    Mlieko plnotučné (1.0131)* (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka gulášová (5.025) (180/200/220/250)
    Cestovina bez posýpky (15.006) (145/185/210/270)
    Posýpka kakaová na cestoviny (16.001) (23/30/35/40)
    Čaj ovocný (1.005) (150/200/200/250)
    Jablká (22.011) (100/150/150/200)
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka tvarohová s mrkvou (2.057) (20/26/32/40)
    Čaj ovocný (1.005) (150/200/200/250)
   • Utorok14. 09.
   • Desiata
    Pečivo vodové (3.012) (50/70/80/100)
    Maslo (2.006) (15/20/25/30)
    Zeleninová obloha - rajčiaky (2.089) (19/22/27/36)
    Mlieko kakaové (1.0121)* (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka brokolicová krémová (5.004) (180/200/220/250)
    Bravčové stehno na horčici (7.006) (86/112/133/154)
    Zemiaky varené (17.033) (120/150/200/250)
    Zeleninová obloha - kapusta, mrkva, kukurica (24.074) (40/60/60/80)
    Pitná voda
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka syrová pena (2.039) (20/26/32/40)
    Čaj čierny (1.008) (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. poverený vedením školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lucia Vargová lucia.vargova@zsrusovce.sk 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie