• pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
   • Krúžková činnosť
   • Vážení rodičia, v zmysle aktualizovaného manuálu pre ZŠ (vydaný MŠVVaŠ SR) nie je dňom 12.10.2020 povolená krúžková činnosť do odvolania a do ďalších vydaných usmernení a opatrení.
 • Prosba o 2% pre OZ Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava - Rusovce

  Milí rodičia, priaznivci OZ a podporovatelia

  Na našich deťoch nám určite záleží, preto by sme privítali váš príspevok 2% z dane na vylepšovanie zázemia v škole a škôlke. Prosíme vás aj o drobnú, ale významnú pomoc, aby sa nám tento cieľ podarilo zrealizovať.  Tento krát je úsilie smerované do oblasti skvalitnenia vybavenia na oddych žiakov a  prípadnú alternatívu vzdelávania v exteriéroch:
  -    učebňa a altánok v priestoroch areálu školy a škôlky
  -    podpora aktivít našich detí

  Pomáhať našim deťom je možné formou  poskytnutia ľubovoľného vkladu na účet:  SK13 5600 0000 0051 8025 1001, alebo nám môžete venovať 2%

   

  „Chlapci a dievčatá z Rusoviec,
  do školy chodia,
  veselé to deti sú,
  keď sa nie len v super škole a škôlke učia,
  ale aj správne relaxujú.
  No na to aj našu finančnú pomoc potrebujú.“

   

   


  Potrebné predvyplnené tlačivá nájdete na:  https://skolarusovce.edupage.org/percenta2/
  S pozdravom a Ďakujem Vám v mene OZ
  Predseda rady školy Ing. Heister Slavomír

   

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  Predvyplnené tlačivo (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Prepisovateľný PDF súbor.)

  POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

   

  Ďalšie informácie na stránke 2%

     • Novodobo so Shakespearom

      Vážení rodičia, v týždni od 26.4. do 30.4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie, prózy a v speve v angličtine pod názvom NOVODOBO SO SHAKESPEAROM. Súťaž sa konala online.

      Žiaci súťažili v kategóriách:

      1A, B, C = žiaci ZŠ 5. a 6. ročníka

      2A, B, C = žiaci ZŠ 7., 8. a 9. ročníka

     • DEŇ ZEME

      Dňa 22.4.sme na našej škole oslavovali DEŇ ZEME. Uvedomujeme si, že je mimoriadne dôležité pripomínať si závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša planéta ZEM poskytuje a zároveň pochopiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na našej planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Preto sme sa pri tejto príležitosti rôznymi edukačnými aktivitami , vedomostnými kvízmi a zábavnými hrami snažili čo najviac dozvedieť o ochrane našej planéty, klimatickej zmene a o tom, čo môže urobiť každý z nás.
      Žiaci 1. ročníka si vytvorili papierové koruny. Vyrobili knihu ku Dňu Zeme zloženú
      z pracovných listov z matematiky a slovenského jazyka, maľovaného čítania a omaľovaniek
      s tematikou ochrany životného prostredia. O dôležitosti triedenia a recyklácie odpadu sa dozvedeli z náučného videa Recyklónia a formou skupinovej aktivity „triedili odpad“ do správnych kontaj

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      dňa 9. 4. 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Štvorčlenná porota hodnotila predovšetkým výber ukážky, výrazný prednes, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich prostredníctvom videozáznamov, ktoré nám súťažiaci poslali.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Jedálny lístok

   • Pondelok22. 02.
   • Desiata
    Chlieb na desiatu (3.007) (55/65/75/90)
    Maslo (2.006) (15/20/25/30)
    Pitná voda
    Mlieko plnotučné (1.0131)* (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka hrachová s párkom (5.032) (180/200/220/250)
    Granadiersky pochod s údenou slaninou (14.007) (170/240/300/350)
    Šalát z hlávkovej kapusty s mrkvou (24.053) (60/90/90/120)
    Čaj ovocný s medom (1.006) (150/200/200/250)
    Jablká (22.011) (100/150/150/200)
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka z tuniaka (2.071) (20/26/32/40)
    Čaj čierny s citrónom (1.010) (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Tajomníčka : Iveta Urbanová Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie