• pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
   • POĎAKOVANIE
   • Vážení rodičia,
    k dnešnému dňu sme opäť otvorili našu školu pre deti prvého stupňa (1.-4. ročník).
    Za doterajšiu spoluprácu, trpezlivosť ako aj pomoc pri otvorení ďakujeme všetkým, ktorí sa k tomu pripojili.
    Chceme poďakovať vedeniu mestskej časti, pani starostke L. Tulekovej Henčelovej, ktorá darovala pre deti malé pozornosti k ich sviatku – MDD.
    Taktiež vďaka patrí aj poslancom mestskej časti, rodičom a priateľom školy, ktorí škole pomohli akýmkoľvek spôsobom.
    Rastislav Kunst, riaditeľ školy
   • INFORMÁCIA pre rodičov budúcich prvákov v ZŠ v šk.r. 2020/2021
   • V zmysle platnej legislatívy budú rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do I. ročníka ZŠ zasielané do elektronických schránok Slovensko.sk do 30. 06. 2020
 • Vážení rodičia predkladáme Vám dotazník na vyjadrenie k online výučbe počas obdobia prerušeného vyučovania

  v našej ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce.

   

  Otvoriť online anketu

 • SKVELKO

  Vážení rodičia, na tomto mieste máte možnosť objednať a zakúpiť pre dieťa pomôcky pre nový školský rok. Ak využijete možnosť "prijať balíčky do školy", budete mať dopravu zdarma, dodané budú v priebehu augusta a Vaše dieťa dostane balíček hneď na začiatku septembra.

  Túto možnosť môžu žiaci druhého až deviateho ročníka využiť do 31.07.2020.

  Pre budúcych prvákov škola učebné pomôcky už objednala.

  Pomôcky môžete objednať tu: https://www.daffer.sk/11822 

   

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

   

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  Pred-vyplnené tlačivo

  Ďalšie informácie na stránke 2%

 • STRAVOVANIE

  Vážení rodičia !

  Oznamujem rodičom žiakov, detí  ktorí sa stravujú diétne, že od 1.6.2020 do 30.6.2020 nie je povolené pripravovať diétnu stravu a ani nie je možné si takúto stravu priniesť do školy ani do materskej školy a skladovať ju.

  Prihlasovanie na stravu: skontrolujte si prosím, či je Vaše dieťa, ktoré by malo nastúpiť 1.6.2020 do školy alebo, prihlásené na obedy a či máte dostatočný kredit.  

  Ak do školy nenastúpi, odhláste ho.

    • O Z N A M
     • O Z N A M

      Vážení rodičia a návštevníci školy !

      Vedenie ZŠ a MŠ Vám bude k dispozícii počas letných prázdnin v dňoch :

      1. júla - 10. júla a 17. augusta - 28. augusta, denne od 8:00 hod. do 12:00 hod.

      V ostatné dni si zamestnanci školy čerpajú dovolenky a škola je zatvorená.

      Prevádzka Materskej školy je v mesiaci júl v čase od 7:00 hod. do 16.30 hod.

    • SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK 2019 /2020
     • SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK 2019 /2020

      Vážení učitelia, žiaci našej školy!

      Opäť je posledný júnový deň a my všetci si odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe poďakovaní a kvetov. Vyľakaní prváci v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov našej školy. To, že máte za sebou desať mesiacov veľkého snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci, zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. No a milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na iných školách či príprava na zamestnanie. Lúčime sa teda s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať príjemné spomienky.

     • Letný klubový denný tábor

      Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou Vývojová 228

      Bratislava – Rusovce

      zriaďuje

      LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

      Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou Vývojová 228

      Bratislava – Rusovce

      zriaďuje

      LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR

      Termín: 02. 07. až 10. 07. 2020 (7 dní)

     • Základná škola II. stupeň od 22. 06. 2020

      Informácia pre 5. - 9. ročník ZŠ

      Škola pre 5. - 9. ročník od 22. júna 2020

      Vážení rodičia,

      v masmédiách informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR o otvorení vyučovania aj v 6. - 9. ročníku s účinnosťou od 22. júna 2020. Pre bezproblémové zabezpečenie prevádzky školy Vás žiadam, aby ste Vaše dieťa záväzne prihlásili na vzdelávanie v škole u triedneho učiteľa a stravovanie v Školskej jedálni u vedúcej ŠJ a K najneskôr do 18.6.2020 do 12:00 hod. Vzdelávanie bude prebiehať 5 hodín podľa rozvrhu triedy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Jedálny lístok

   • Utorok30. 06.
   • Desiata
    Pečivo vodové (3.012) (50/70/80/100)
    Maslo (2.006) (15/20/25/30)
    Zeleninová obloha - rajčiaky (2.089) (19/22/27/36)
    Biela káva *((mlieko plnotučné, kávovinová zmes, cukor)) (1.0011) (150/200/200/250)
   • Obed
    Polievka zemiaková s kôprom (5.133) (180/200/220/250)
    Rizoto so zeleninou a syrom (14.028) (180/230/280/330)
    Kyslá uhorka (24.001) (50/70/70/100)
    Pitná voda
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka džemová (2.014) (20/26/32/40)
    Čaj ovocný (1.005) (150/200/200/250)
   • Streda01. 07.
   • Desiata
    Cereálne výrobky s mliekom (2.003) (160/210/260/320)   • Obed
    Polievka slnečná (5.177) (180/200/220/250)
    Bravčové rezne prekladané (7.007) (66/83/100/120)
    Zemiaky varené - nové s maslom (17.043) (120/150/200/250)
    Zeleninová obloha - uhorky šalátové, paprika, rajčiaky (24.079) (40/60/60/80)
    Voda s ovocným sirupom s 50% ovocnej zložky a citrónom (1.027)
    (200/200/200/250)
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55/65/75/90)
    Nátierka vajcová (2.061) (20/26/32/40)
    Čaj čierny (1.008) (150/200/200/250)
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výcvik
   • Predškoláci
   • Workshop "Školská slávnosť 89/90"
   • Minihádzaná
   • Workshop Hour of Code
   • Etiketa
   • Regionálne kolo FIRST LEGO League.
   • Vianočný koncert
   • Mikuláš a šport
   • Pytagoriáda - školské kolo
   • Maňušky
   • Bienále ilustrácií Bratislava
   • junior ambasádori
   • Vianočné tvorivé dielne
   • Mikuláš
   • Workshop s OZOBOTom
   • MO vo florbale
   • ZBIERKA PRE SENIOROV
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie