• pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
   • POĎAKOVANIE
   • Vážení rodičia,
    k dnešnému dňu sme opäť otvorili našu školu pre deti prvého stupňa (1.-4. ročník).
    Za doterajšiu spoluprácu, trpezlivosť ako aj pomoc pri otvorení ďakujeme všetkým, ktorí sa k tomu pripojili.
    Chceme poďakovať vedeniu mestskej časti, pani starostke L. Tulekovej Henčelovej, ktorá darovala pre deti malé pozornosti k ich sviatku – MDD.
    Taktiež vďaka patrí aj poslancom mestskej časti, rodičom a priateľom školy, ktorí škole pomohli akýmkoľvek spôsobom.
    Rastislav Kunst, riaditeľ školy
   • INFORMÁCIA pre rodičov budúcich prvákov v ZŠ v šk.r. 2020/2021
   • V zmysle platnej legislatívy budú rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do I. ročníka ZŠ zasielané do elektronických schránok Slovensko.sk do 30. 06. 2020
 • Vážení rodičia predkladáme Vám dotazník na vyjadrenie k online výučbe počas obdobia prerušeného vyučovania

  v našej ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce.

   

  Otvoriť online anketu

 • SKVELKO

  Vážení rodičia, na tomto mieste máte možnosť objednať a zakúpiť pre dieťa pomôcky pre nový školský rok. Ak využijete možnosť "prijať balíčky do školy", budete mať dopravu zdarma, dodané budú v priebehu augusta a Vaše dieťa dostane balíček hneď na začiatku septembra.

  Túto možnosť môžu žiaci druhého až deviateho ročníka využiť do 31.07.2020.

  Pre budúcych prvákov škola učebné pomôcky už objednala.

  Pomôcky môžete objednať tu: https://www.daffer.sk/11822 

   

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

   

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  Pred-vyplnené tlačivo

  Ďalšie informácie na stránke 2%

 • STRAVOVANIE

  Vážení rodičia !

  Oznamujem rodičom žiakov, detí  ktorí sa stravujú diétne, že od 1.6.2020 do 30.6.2020 nie je povolené pripravovať diétnu stravu a ani nie je možné si takúto stravu priniesť do školy ani do materskej školy a skladovať ju.

  Prihlasovanie na stravu: skontrolujte si prosím, či je Vaše dieťa, ktoré by malo nastúpiť 1.6.2020 do školy alebo, prihlásené na obedy a či máte dostatočný kredit.  

  Ak do školy nenastúpi, odhláste ho.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie