• OZNAM

   LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR
   je plne obsadený a ďalšie prihlášky už neprijímame.

     • McDonald cup

     • 27.4 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili na okresnom kole futbalového turnaja McDonald cup, kde zaznamenali 1 remízu a 2 prehry čo znamenalo 4. miesto.

     • Školský pohár SFZ

     • 22. 4. 2022 sa mladší žiaci zúčastnili futbalového turnaja „Školský pohár SFZ“, kde z troch zápasov zaznamenali tri prehry a nepostúpili do ďalšej fázy turnaja.

     • Čerstvé hlavičky

     • Dobrý deň, milí rodičia,

      naša škola sa zaregistrovala do 4. ročníka projektu Čerstvé hlavičky.

      Má možnosť získať ovocie a zeleninu na týždennej báze počas celého školského roka 2022/2023 a podarí sa jej to, ak  pri verejnom hlasovaní získa čo najväčšiu podporu.  

      Informácie k hlasovaniu:

      Hlasovanie bude prebiehať od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk

      Hlasovať:

      - môže ktokoľvek po tom, čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

      - je možné každý deň  zahlasovať raz za školu

      - môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny

      Držím palce a verím, že vyhráme.

      Pekný deň prajú pani učiteľka M. Kuzmová a riaditeľ školy R. Kunst

     • Rimania a Slovensko

     • Dňa 12. apríla žiaci 9. ročníka navštívili výstavu Rimania a Slovensko na Bratislavskom hrade. Naši deviataci so záujmom počúvali rozprávanie kurátora výstavy, ktorý ich zapájal hlavne v časti výstavy, kde sa spomínala Gerulata ako súčasť Rímskej ríše. A keďže Gerulata sa nachádza v našej mestskej časti, naši žiaci sa živo zaujímali o vystavené exponáty a vedeli odpovedať aj na otázky, ktoré im kurátor kládol.

      Výstava obohatila vedomosti žiakov z dejín nielen Slovenska, ale aj miesta, kde mnohí žijú a chodia do školy.

      Lýdia Koniarová, triedna učiteľka

     • 3D modelovanie so 6.A

     • Do projektu ROBOCOOP sme zapojili už aj žiakov 6.A triedy, ktorí si vyskúšali tvorbu 3D modelov a oboznámili sa aj s 3D tlačiarňami. Niektorí zostali aj po skončení vyučovania, len aby si mohli počkať na vytlačenie svojho modelu.

      V najbližšom možnom termíne bude takýto workshop pripravený aj pre žiakov zo 6.B triedy.

     • Včelári z Rusoviec

     • V stredu 13.4. 2022 triedy 2.A a 2.B privítali pánov včelárov z Rusoviec, ktorí deťom zábavnou a pútavou prednáškou priblížili život včiel. Všetkým sa prednáška veľmi páčila a odniesli si nielen nové poznatky, ale aj sladký včelí medík.

     • Triedny časopis

     • Malí mravčekovia z 2.A opäť ožili a pripravili už druhé číslo svojho triedneho časopisu "Mravčekovia". Je plný zážitkov a veselých príbehov.

     • Futbalové turnaje

     • Dňa 8. 4. 2022 sa naši žiaci 4 ročníka zúčastnili Futbalového turnaja McDonald cup a podarilo sa im postúpiť do ďalšej fázy turnaja.

     • Minihádzaná

     • Dňa 7. 4. 2022 sa žiaci ktorí navštevujú krúžok minihádzanej zúčastnili turnaja v Dome športu a podarilo sa im obsadiť 1. aj 2. miesto, keďže sme mali v hre až dve mužstvá.

     • Matematický klokan

     • 11. 4. sa súťaže Matematický klokan zúčastnilo 48 žiakov I. stupňa a 12 žiakov II. stupňa.

      Úlohy boli zábavné, ale aj náročné. Všetkým súťažiacim držíme palce! Mgr. M. Poprocká, Mgr. E. Habalová

     • Konzultácie pre rodičov – triedne aktívy pripomienka

     • Vážení rodičia/zákonní zástupcovia,

      dňa 20.4.2022 (streda) sa budú konať v čase od 17:00 hod. do 18:30 hod. v jednotlivých triedach konzultačné triedne aktívy prezenčne. Pre plynulé zabezpečenie konzultácií je lepšie dohodnúť si presný čas s triednym učiteľom.

      Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

     • Kurz korčuľovania

     • V týždni 4. - 8. apríla 2022 sa 80 žiakov prvého stupňa zúčastnilo výcviku korčuľovania na Hokejovom štadióne v Petržalke. Cieľom tohto výcviku bolo získanie a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností, prekonanie obáv z ľadu a nácvik korčuliarskej techniky.

      Nechýbali ani hry na ľade, z ktorých mali deti veľkú radosť. Po absolvovaní kurzu, každý žiak získal madailu.

      Tešíme sa na kurz korčuľovania opäť budúci rok!

     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • Dňa 04.04.2022 naša škola organizovala už po 4 x súťaž okresného kola Šaliansky Maťko (prednes slovenskej ľudovej povesti). Súťaž sa konala už druhým rokom v SĽUK-u, v Rusovciach.

      Do súťaže sa zapojilo 10 ZŠ : ZŠ Nobelovo nám.6, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Vývojová 228, ZŠ Lachova, ZŠ Holíčska 50, ZŠ Tupolevova 20, SŠ Sv.Rodiny Gercenova 10, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Pankúchova 4

      Súťaž i vyhodnotenie bolo rozdelené do 3 kategórii.

      I. kategória (2. – 3. roč.): 1. miesto: Karolína Balážová , ZŠ Nobelovo nám 2. miesto: Zoe Bachratá, ZŠ Holíčska 50 3. miesto: Zuzana Murínová, ZŠ Lachova 1

      II. kategória (4. – 5. roč.): 1. miesto: Martina Mičanová, ZŠ Pankúchova 4 2.miesto : Silvia Bártová, ZŠ Holíčska 50 3. miesto: Barbora Vígľašská, ZŠ Gessayova 2

      III. kategória (6. – 7. roč.): 1. miesto: Daniela Havierová, ZŠ Pankúchova 4

      2.miesto: Sofia A.Boleráčová, ZŠ Tupolevova 20 3.miesto: Romana Kondríková, ZŠ Budatínska 61

      Veríme, že sa Vám v SĽUKU páčilo. Všetkým ďakujeme za účasť. Víťazom prajeme úspešné reprezentovanie v krajských kolách.

      Mgr. Tatiana Pravdová

     • Exkurzia siedmakov v SPŠS

     • Dňa 06.04., v stredu sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie na Strednej priemyselnej škole strojníckej, kde sa oboznámili s prácou a výrobkami 3D tlačiarne a rôznou technickou terminológiou.

     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Dňa 29.03. sa naši žiaci zúčastnili  Okresného kola Hviezdoslavov Kubín, kde žiačka 6.B triedy Dianka Vaceková získala Čestné uznanie za prednes prózy v II. kategórii.

     • Prírodovedno-vlastivedná vychádzka 5. ročník

     • 6. apríla 2022 sa žiaci 5.A a 5.B triedy opäť zúčastnili prírodovedno-vlastivednej vychádzky po chránených územiach v okolí Bratislavy. Tento raz sme navštívili Rusovské rameno.

      Prešli sme sa okolo Rusovského jazera, kde sa na nás prišla pozrieť zvedavá labuť. Z hrádze sme videli zasnežené vrcholky Álp a pozreli sme si hausboty v Jarovskom ramene.

      Konečne nasledovala desiatová prestávka pri hlavnom toku Dunaja. Pokračovali sme okolo Rusovského ramena pri lužnom lese, ktorý rozvoniaval medvedím cesnakom. Na hlavnom toku plávali nielen nákladné lode, ale videli sme aj jednu výletnú. Správcovia vodného toku na svojom motorovom člne monitorovali dno Dunaja a svoje potápačské umenie nám predviedol jeden kormorán.

         Po dlhej pauze pri hrádzi, kde sme sa dostatočne vybehali, sme pokračovali cez les a zámocký park späť do školy. Čerešničkou bolo zastavenie sa na zmrzline, či osviežujúcej ovocnej šťave.

      Bol to super deň a mnohí sa nevieme dočkať ďalšej vychádzky. Už aby to bolo :)

     • Vlastivedno–prírodovedná vychádzka 4.A

     • Žiaci 4. A triedy našej školy sa v stredu 6. apríla formou tematického vyučovania oboznámili s vybranými historickými udalosťami na našom území a poznávali flóru a faunu Horského parku v Bratislave.

      Navštívili sme vojnový pamätník Slavín, ktorý pripomína oslobodenie mesta Červenou armádou v apríli 1945. Žiaci sa oboznámili s faktmi o druhej svetovej vojne.

      O prvej svetovej vojne sme hovorili pri pamätníku jej obetiam na Murmanskej výšine.

      Povesť o Bratislavskom hrade sme si pripomenuli v areáli hradu a žiaci získali aj nové vedomosti o histórii hradu.

      Počas prírodovednej vychádzky v Horskom parku v Bratislave sme poznávali dreviny, byliny a živočíchy, ktoré sa v ňom vyskytujú. Získané poznatky doplnia žiaci z encyklopédií o ďalšie zaujímavé informácie k zastúpeným druhom, o ilustrácie a spracujú projekt.

    • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • Úspešní riešitelia:

      - Teodor Zezulák (4.A)

      - Alžbeta Pačová (4.C)

      - Jakub Wencl (4.C)

      - Vanessa Meggyesi (5.A)

      - Maxim Šarišský (5.B)

      - Barbora Baranová (6.A)

       

      K výsledku blahoželáme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Batislava
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie