• Informácie potrebné pre zápis do 1. ročníka ZŠ

  • školského roku 2019/2020, ktorý bude prebiehať v priestoroch školy:

   5. apríla 2019 od 15:00 do 18:00 hodiny

   6. apríla 2019 od 08:00 do 12:00 hodiny

   Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca.

   Pri zápise je potrebné predložiť:

   - občiansky preukaz zákonného zástupcu,

   - rodný list dieťaťa,

   - v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

   - ak malo dieťa odklad školskej dochádzky doklad o odklade z minulého roku.

    

   Sprevádzať Vás budú rozprávkové postavičky, psíček a mačička. Už teraz sa na Vás tešíme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie