• Outdoorova trieda

    • Začala sa výstavba altánku, ktorý je realizovaný aj vďaka naším žiakom, ktorí sa zapojili do projektu "Deti pre Bratislavu" s cieľom vybudovať učebňu pre vzdelávanie v prírodnom prostredí.

    • Marec - mesiac knihy

    • Literárno-hudobné dopoludnie

     21. marca sa žiaci zo 4. A a 4. B triedy zúčastnili literárno-hudobného dopoludnie v hasičskej zbrojnici v Rusovciach, kde nám  predstavili knižku „Strom" od slovenskej poetky, prozaičky, dramatičky, autorky mnohých básní, rozprávok, poviedok a divadelných hier Alexandry Salmely. Súčasťou tejto edukačnej aktivity pre mládež bolo aj eko-filozofické divadelné predstavenie

      „Košatý príbeh o strome".

     Je to alegorický dobrodružný príbeh o ľudskej krátkozrakosti a nenásytnosti  so silným ekologickým posolstvom.

      Inscenácia sa zaoberá témou vzťahu človeka k prírode a životnému prostrediu.

      Scéna a bábky vznikli z odpadu, prírodných materiálov a vecí, ktoré dostali „druhú šancu".


      Hra nás presvedčila, že niekedy je lepšie „byť" ako „mať".

    • Prírodovedno-vlastivedná vychádzka 5.B

    • 18. marca 2022 sa žiaci 5.B triedy opäť zúčastnili prírodovedno-vlastivednej vychádzky po chránených územiach v okolí Bratislavy. Tento raz sme navštívili Čunovské jazerá. 

     Prešli sme sa krásnym lužným lesom v ktorom už rastie medvedí cesnak. Na jazerách sme mali možnosť vidieť labute a kormorány. Trošku sme vyrušili miestnych rybárov a po prestávke na jednej krásnej lúke sme sa vydali na spiatočnú cestu. Pozornejší mali možnosť zazrieť aj veveričku a kačky v zámockom parku. Ešte malá prestávka v okolí zámku a náš turistický výlet sme ukončili návratom do školy.

     Všetci sa už tešíme na ďalšiu vychádzku napriek tomu, že niektorých boleli nohy.

    • Divadelné predstavenie

    • Dňa 17.3.2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení Škaredé káčatko. 

     Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo a odniesli si veľa pekných zážitkov. 

     Divadlu Oskar ďakujeme za skvelý zážitok. 

    • Výchova k partnerstvu

    • V stredu 9. marca sa žiaci 9. A zúčastnili plánovanej aktivity v rámci prevencie sociálno-patologických javov pod vedením zamestnancov psychologickej poradne.

     Témou stretnutia bolo budovanie zdravých partnerských vzťahov, vytváranie vzájomnej úcty, rešpektu a zodpovednosti.

     Stretnutie bolo pre žiakov prínosom, o čom svedčia slová jedného zo žiakov, Vasyla Nebyliuka:

     „Rozprávali sme sa so psychológmi o vzťahoch, rodine a o tom, ako to má byť. Mali sme rôzne aktivity. Napríklad sme rozoberali a diskutovali o tom, ako by malo vyzerať prvé rande. Mohli sme sa pýtať rôzne otázky týkajúce sa vzťahov. Psychológovia boli veľmi príjemní, každého z nás vypočuli a na naše otázky odpovedali ochotne, jasne a obsažne.

     Všetkým spolužiakom sa toto stretnutie páčilo a boli by sme radi, keby podobných aktivít bolo viac.“

    • Zápis žiakov do 1. ročníka

    • Milí budúci prváčikovia a rodičia,

     srdečne vás pozývame na ZÁPIS do našej školy,

     ktorý sa bude konať v dňoch 1. – 2. apríla 2022. (piatok od 15,00 do 18,00 hod. , sobota od 8,00 do 12,00 hod.).

     Sprevádzať deti počas zápisu budú rozprávkové postavičky z Rozprávkova, ktoré majú pripravené zaujímavé prekvapenie.

     Tešíme sa na vás!


     Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňujú zákonní zástupcovia.

     Ďalšie informácie ...

    • PRIESTORY PRE UTEČENCOV Z UKRAJINY SÚ PRIPRAVENÉ

    • Vážení rodičia,

     momentálne žijeme vojnovým konfliktom prebiehajúcim v susednom štáte. Ovplyvňuje životy nás všetkých. Som osobne presvedčený, že dnes je správne pomáhať utekajúcim a poskytnúť im zázemie. Prichádzajú vyčerpaní, vydesení, ale aj s pocitom úľavy, že sú konečne v bezpečí. Naša solidarita môže mať rôzne podoby, jej zmyslom však má byť pomoc a podpora. Mestská časť Bratislava - Rusovce sa tiež zapoja do systému pomoci s dočasným ubytovaním utečencov z Ukrajiny. V prípade potreby a rozhodnutia Okresnému úradu Bratislava, ktorý koordinuje prideľovanie ubytovania v rámci kraja by boli ľudia, ktorí to potrebujú a utekajú pred vojnou dočasne ubytovaní v priestoroch našej školskej telocvične, keďže je to jediný objekt mestskej časti spĺňajúci hygienické kritériá.

     Na základe aktuálnych informácií od zriaďovateľa, nebude zatiaľ telocvičňa základnej školy využitá pre potreby ubytovania vojnových utečencov z Ukrajiny. Výchovno-vzdelávací proces bude v priestoroch telocvične aj pohybového štúdia v materskej škole prebiehať aj naďalej podľa rozvrhu. V prípade aktuálnych zmien Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom EduPage.

      

     Mgr. Rastislav Kunst

     riaditeľ ZŠ s MŠ

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
    • 31781845
    • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie