• Prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) od 4.10.2021 žiakmi ZŠ

    • Pre žiakov základných škôl rúška nie sú povinné a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok je naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety).

     Nosenie rúšok u detí je naďalej odporúčané, nakoľko je odborníkmi považované za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • Medzinárodný deň školských knižníc – bol vyhlásený v r. 1999 prezidentkou IASL. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu.

     Žiaci 1. – 4. ročníka so svojimi učiteľmi dnes venovali časť vyučovacích hodín knihám. Diskutovalo sa o tom, prečo sú knihy pre človeka dôležité a akú radosť nám čítanie prináša. Ako sa zázraky, sny či hrdinovia kníh  stávajú súčasťou nášho života, ako nás môžu knihy nadchnúť, ale hlavne poučiť.  

     Pani učiteľky si pre žiakov pripravili množstvo aktivít: čítací maratón, literárny kvíz, ilustrácia obľúbenej knihy, čítanie vlastných kníh, vyrábanie záložiek, aktivity na čítanie s porozumením, literárny karneval. 

    • Rusovské príbehy II.

    • V utorok 26.10. 2021 pokračovalo naše dobrodružstvo v Rusovciach. Navštívili sme poľnohospodárske družstvo, kde sme mali možnosť vidieť zajačiky, odviesť sa na poníkovi a vidieť aj dropy na poliach.

    • Fantastický svet Roalda Dahla v knižnici

    • Žiaci 4. A triedy našej školy v pondelok 25. 10. 2021 v Miestnej knižnici v Rusovciach poznávali Fantastický svet Roalda Dahla. Týmto  svetom ich viedla pani knihovníčka Biznárová.

     V úvode sa deti oboznámili s detstvom spisovateľa Roalda Dahla, ktoré nebolo radostné, zaujímavými informáciami o ňom a cestou, ktorá ho priviedla ku písaniu kníh.

     Žiaci prostredníctvom tvorivej dramatiky, rozhovoru a kresieb prešli príbehom hlavného hrdinu z knižky Roalda Dahla Minpinkovia - malého Billyho.

     Hlavnou témou bolo prekonávanie strachu, pomoc druhým, hrdinstvo.

     Podujatie sa konalo v rámci vzdelávacieho projektu Zázračné kľúče od hravého čítania - ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre.

    • Týždeň zdravej výživy a zdravého životného štýlu

    • V  dňoch 18. – 22. októbra prebiehala na našej škole aktivita s názvom Týždeň zdravej výživy a zdravého životného štýlu a aktivita Deň jablka.

     Žiaci sa počas vyučovania a v školskom klube detí formou rôznych aktivít (vedomostné kvízy, diskusia, čítanie literárnych diel, maľba, kresba, koláž, tance, literárna tvorba, dramatizácia, návrh billboardu a plagátu, fit recepty, príprava ovocných a zeleninových šalátov, počúvanie piesní a športové aktivity) oboznamovali s témou zdravá výživa a zdravý životný štýl a ich význam pre zdravie človeka.

     Deti počas aktivít získali vedomosti o odporúčanom zložení stravy, pyramíde zdravej výživy, zdravej príprave stravy a o zdravom životnom štýle.

     Dozvedeli sa, že správna výživa a životospráva sú dôležité v prevencii chorôb.

     A tento týždeň mal na našej škole aj farebné dni. V pondelok bol biely deň, v utorok zelený deň, nasledovali dni žltý, červený a modrý.  Podľa farieb ovocia a zeleniny, na ktoré boli tieto dni zamerané.

     Ďakujeme rodičom žiakov, ktorí počas Týždňa zdravej výživy a zdravého životného štýlu pripravovali svojim deťom  na desiatu veľa ovocia a zeleniny, celozrnné pečivo, syry, jogurty a nesladené nápoje a obliekli deti podľa farby dňa.

    • Jablkový deň

    • 21.10. si žiaci v 3.A užili jablkový deň naplno: napísali si diktát o jabĺčku, pochutnali si na jablkovych dobrotach a ukončili deň jablkovou party.

    • Workshop 3D tlače

    • Aj v tomto školskom roku sme žiakom 8. ročníka zabezpečili kurz o 3D modelovaní a práci s 3D tlačiarňou. Čo žiaci robili a ako sa im táto aktivita páčila, si môžete prečítať nižšie vo vybraných správach, ktoré žiaci o kurze napísali.

     Workshop 3D tlače

     Workshop bol super, robili sme si prívesky na kľúče, záložky do kníh. Pracovali sme s tlačiarňami sami. Náš nový kamarát Matej bol super, pomáhal nám keď sme niečo nevedeli. Chválim ho. Priniesol nám aj jedlo, cez prestávky nás ponúkol nápojmi, ovocím, rajčinami, no proste bolo to dobré. Mne osobne sa Workshop veľmi páčil, rada by som si ho zopakovala, pretože ma to priviedlo k práci s počítačmi a tvorení vecí na 3D tlačiarňach. Bavilo ma to, ľahko sa mi pracovalo. Ja som si urobila dokopy tri prívesky, a strašne sa mi páči ako to tá tlačiareň tlačila. Naučila som sa niečo nové, no aj tak to ešte neviem všetko. Bola to zábava.

     Simona, žiačka 8.A

      

     Workshop bol zameraný na 3D tlačiarne. Tento workshop som zažila prvýkrát na tejto škole. Bolo to veľmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa základne informácie o 3D tlačiarňach a taktiež sme si to vyskúšali. Maťo, náš sprievodca, nás nechal naprogramovať si vlastné kúsky. Naučil nás programovať v aplikácii Tinkercard. Ukázal nám ako čo robiť a potom sme si mohli naprogramovať vlastné kúsky. Na workshope sme mali dve 3D tlačiarne. Naše naprogramované modely sme si mohli taktiež vytlačiť. Bol veľmi milý a doniesol nám občerstvenie. Domov sme si odniesli vlastne naprogramované a taktiež vytlačené modely. Na konci workshopu nám dal menši testík v ktorom sme mali vyplniť svoje pocity o tomto dni. Boli tam taktiež otázky čím chceme byť a či chceme naďalej pracovať s programovaním. Mala som nový zážitok a aj keď viem že programovaní sa nechcem venovať odborne, skúsila by som to znova.

     Lenka, žiačka 8.A

    • Testovanie pohybových zručností

    • 19. a 20.10.2021 sa uskutočnilo testovanie pohybových zručností 1. a 3. ročníka v rôznych disciplínach. Testovanie prebehlo veľmi úspešne. Deti mali z pohybu veľkú radosť.

    • Október, mesiac úcty k starším

    • Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starých rodičov. Deti v našom školskom klube vyrábali v jednotlivých oddeleniach pekné darčeky a pozdravy pre svojich blízkych. Deti z 1.A sa v ŠKD naučili aj básničku, ktorú venovali všetkým babičkám a deduškom. Vedieme naše deti k tomu, že nielen v mesiaci október, ale aj počas  roka si s láskou spomenieme na svojich starých rodičov.

    • Rusovské príbehy

    • Triedy 2.A a 2.B sa v piatok 15.10. 2021 zúčastnili na exkurzii ,,Rusovské príbehy". Počas vychádzky deti spoznávali zaujímavé miesta v Rusovciach (knižnica, budova SĽUK-u, kostol, pošta, hasičská zbrojnica), pričom hľadali indície a vyriešili 1. časť tajničky. Strávili sme pekný deň plný zážitkov.

     Triedne učiteľky Grigová, Šuchterová.

    • Deti pre Bratislavu

    • Ide o súťaž spojenú so vzdelávacím cyklom určenú pre žiakov vo veku 7 – 15 rokov, ktorá pútavo podporuje realizáciu detských nápadov.

     Na jar roku 2021 sme podali prihlášku a vypracovali projekt na základe, ktorého sme uspeli v projekte a bude nám pridelená na túto aktivitu finančná suma vo výške 2 000 Eur.

     Vytvorili sme jeden tím žiakov zo 4.B a 9.A triedy. Ktorí svojou aktivitou navrhnú ako by naša vonkajšia učebňa mohla vyzerať.

     Finančný príspevok, ktorý nám má byť pridelený je podmienený absolvovaním určených workshopov, ktoré pre nás zabezpečuje Metropolitný inštitút Bratislavy.

      

     Vo štvrtok 14. októbra sa náš tím stretol s mentormi v meste, ktorí nás sprevádzali úvodným workshopom. Pozreli sme si mestské hradby, pocket park na Židovskej ulici, park pri Svoradovej a prechádzku sme ukončíme na dvore ZŠ M. Hodžu, kde nám pán učiteľ ukázal ich fóliovník, ktorý urobili minulý rok v rámci projektu Deti pre Bratislavu.

      

     Čaká nás systematická práca na našom projekte outdoorová učebňa a záverečná prezentácia pred odbornou komisiou. Po prvom workshope sú naše deti odhodlané všetko zvládnuť na výbornú aby náš projekt bol úspešne ukončený.

    • 5. ročník a chránené územia v našom okolí

    • 12.10.2021 sme preverili výdrž piatakov vychádzkou do bažantnice v Jarovciach. Počasie k nám  bolo zhovievavé, postrašilo nás jemným dáždikom, potešilo dúhou. Vychádzka bola úvodom do poznávania Bratislavy bohatej na históriu aj prírodné krásy. Už teraz sa určite tešia na ďalšie zaujímavé chránené územia.

     Chránený areál, Jarovská bažantnica, je vyhlásený z dôvodu významnosti ekologického a ako jediný kompaktne zachovaný barokový krajinný útvar s rozlohou 782 579 m2. Bažantnica bola založená v 17. storočí a chodieval do nej poľovať Jozef II., syn Márie Terézie. Najzaujímavejším barokovým prvkom bol určite zachovalý kamenný most.

   • Stretnutie školských špeciálnych pedagógov
    • Stretnutie školských špeciálnych pedagógov

    • Dňa 12.10.2021 sa naše školské špeciálne pedagogičky zúčastnili stretnutia školských špeciálnych pedagógov, ktoré organizuje CPPPaP Švabinského 7. Hlavným bodom bola diskusia na tému zlepšovania spolupráce medzi školami a poradenskými zariadeniami. Nedostatky, ktoré škola vníma boli odborníkmi objasnené, prijaté boli návrhy na ďalšiu efektívnejšiu vzájomnú spoluprácu. Na tomto stretnutí bola možnosť spoznať aj osobne odborných zamestnancov, ktorí majú v starostlivosti našu základnú školu a s ktorými budeme stále častejšie prichádzať do kontaktu.

   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

    • Dňa 27.09. si žiaci našej školy pripomenuli Európsky deň jazykov.

     Na niektorých hodinách anglického jazyka hrali rôzne kvízy, ochutnali "toast with jam and peanut butter", skúšali jednoduché jazykolamy, mladšie ročníky kreslili obrázky. Na iných hodinách si žiaci vypočuli prezentácie o Ukrajine a Srbsku. Žiaci 7. a 9. ročníka mali možnosť zažiť 45 minút vo Švajčiarsku. Ako? Prostredníctvom zážitkovej hodiny nemeckého jazyka sa dozvedeli z prezentácie o Švajčiarsku, ktorú pripravili deviataci, o prírodných krásach, o najväčších mestách, súčasných športových a historických vedeckých osobnostiach. Svoje jazýčky si potrápili pri trénovaní švajčiarskeho jazykolamu, ktorý nám ukázal rozdiely medzi spisovnou nemčinou a "Schwyzerdütsch" Našou trénerkou nám bola rodená Švajčiarka žijúca na Slovensku :). Pri hymne a pri ochutnávke "Schokofondau" sa všetky naše vnemy naplnili a plní zážitkov sa tešíme na ďalší ročník. 

    • Slávik Slovenska

    • Súťaž Slávik Slovenska 2021 má už svojich víťazov  v základnom - školskom kole.

     Ľudová pieseň znela 05. októbra  v budove základnej školy, ktorá sa stala usporiadateľom

      30. ročníka školského kola Slávik Slovenska 2021 so špecifickým názvom

      

     PIESŇOU PROTI COVIDU.

      

     Do súťaže sa zapojilo 21  žiakov z prvých až siedmych ročníkov v troch kategóriách, ktorí majú radi ľudovú hudbu.

     Garantom školského kola sa stala pani riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Balkánska 87, Mg. Jarmila Gajdošechová, ktorá bola  zároveň aj predsedníčkou poroty.

      Porota v zložení: Mg. Jarmila Gajdošechová, Mgr. Andrea Suchá  a Mgr. Tatiana Pravdová, to ani tento rok nemali ľahké, pretože naše rusovské  deti majú obrovský talent.  Potvrdila to aj odborná porota svojim vyjadrením, že by im bolo potešením častejšie počuť naše nádherné slovenské ľudové piesne. 

     Nakoniec rozhodla nasledovne:

     Zlatým Slávikom  v I. kategórii sa stal Šimon Puhovich  z 2. B triedy.

     Strieborným Slávikom  v I. kategórii sa stala Adelka Hanusová z 1.A triedy.

     Bronzovým Slávikom v I. kategórii sa stali Michaela Ďuricová z 1. B

     a Sára H. Kupcová taktiež  z 1.A triedy.

      

     Zlatým Slávikom v II. kategórii sa stala Zora Konárska zo 6. B triedy.

     Strieborným Slávikom  v II. kategórii sa stali Emma Bohers

      a Vivien Pillanková  zo  4. A triedy.

     Bronzovým Slávikom v II. kategórii sa stali Simona Baánová zo 4. A

      

     Zlatým Slávikom v III. kategórii sa stala Gréta Kleinová zo 7. B triedy.

     Strieborným Slávikom  v III. kategórii sa stala Simona Grambličková taktiež zo 7. B triedy

      

     Srdečne gratulujeme pani učiteľkám aj rodičom, ďakujeme im, že svojim zanietením rozvíjajú interpretáciu ľudovej piesne u svojich mladých spevákov.

     Ďakujeme všetkým zúčastneným za neuveriteľne hlboký umelecký zážitok,  prechovávame k nim veľký obdiv a  ich nadšenie spievať. 

      

     Táto súťaž je postupová a víťaz z každej kategórie, ktorý sa umiestnil na prvom mieste bude reprezentovať našu školu v okresnom kole Slávik Slovenska 2021.

      

     Víťazom gratulujeme a  prajeme úspešnú reprezentáciu školy na jar 2022 v okresnom kole.

   • Matematická súťaž
    • Matematická súťaž

    • Do matematickej súťaže Maksík sa dňa 28.9.2021 zapojilo 33 žiakov 1.stupňa. Riešili rôzne zaujímavé úlohy, v ktorých budú pokračovať počas celého školského roka.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce Slovakia
   • 31781845
   • PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Helena Sekaninová e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
   • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
  • Prihlásenie