• HALLOWEEN
     • HALLOWEEN

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      oznamujeme Vám,  že v piatok 25. 10. 2019 sa bude v priestoroch školy konať Halloween. Akciu organizuje žiacky parlament. Prvé tri vyučovacie hodiny vyplníme veselými aktivitami pre prvý stupeň a zvyšné dve vyučovacie hodiny budú venované zábave pre druhý stupeň. Počas veľkej prestávky môžu žiaci vyhrať skvelé ceny v tombole. Oceníme, ak deti prídu do školy v maskách.

      Viete, že pôvod slova Halloween je odvodený od All Hallows’ Even alebo All Hallows’ Evening, čo znamená Predvečer všetkých svätých (31. október)? Napriek katolíckemu názvu sa tomuto sviatku pripisuje nekresťanský pôvod. Teórií je viac: niekedy sa dáva do súvislosti s rímskym sviatkom Pomony (bohyne ovocia a semien) či s Parentaliami (sviatkom zosnulých), najčastejšie však s keltským sviatkom Samhain či Samuin - koniec leta. Bol to sviatok, ktorým sa začínali prípravy na prichádzajúce zimné a teda aj tmavšie mesiace. Nebola to slávnosť venovaná jednému konkrétnemu božstvu, ale skôr všeobecne všetkým nadprirodzeným silám (vrátane duší zomrelých).

     • Zelená pedagogika

     • Do galérie Zelená pedagogika boli pridané fotografie.

      Trieda 4.B sa zúčastnila projektu Zelená pedagogika na Železnej studničke 10. októbra 2019. Žiaci si s pani učiteľkou  vybrali tému  Dolu hlavou – netopiere.

      Celým projektom sprevádzal, poskytoval prírodovedné informácie a ukážky priamo v prírode, lektor, pán Noga. Žiaci videli živé živočíchy - srny, veverice a vtáky. Spoznávali ich podľa sfarbenia srsti, peria a zvukov, ktoré vydávali. Podľa stôp určovali, ktoré živočíchy sú nablízku a môžu ich stretnúť. S baterkou v ruke v bunkri pozorovali miesta netopierov. Dozvedeli sa veľa o stavbe tela, živote netopierov počas celého roka a aké búdky im pripravujú na prežitie mladí prírodovedci. Zisťovali, ktoré pomôcky potrebuje mladý vedec, ak chce netopierov skúmať a pozorovať.

      Projekt sa žiakom veľmi páčil a odchádzali zo Železnej studničky plný vedomostí a zážitkov.

       

                                                           PaedDr. Beáta Valkovičová

     • Noc výskumníkov

     • Do galérie Noc výskumníkov boli pridané fotografie.

      V septembri už tradične navštevujeme Noc výskumníkov v Starej tržnici, ktorá poskytuje priestor pre prezentáciu nových technológií a príležitosť nahliadnuť do kuchyne slovenských  výskumných pracovísk.

     • Európsky deň jazykov

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

       

      Tak ako minulý školský rok tak i v tomto školskom roku oslavujeme na našej škole Európsky deň jazykov, ktorý Rada Európy iniciovala už v roku 2001. Učitelia cudzích jazykov pri tejto príležitosti už každoročne na vyučovacích hodinách diskutujú so žiakmi o význame štúdia cudzích jazykov, pripravujú rôzne aktivity, prezentácie a podporujú ich kladný vzťah k učeniu i nacvičovaním krátkych divadelných predstavení v angličtine.

      Žiaci 5.B triedy si naštudovali divadielko o malom medvedíkovi pod názvom“ Little Bear“ a zahrali toto predstavenie pre žiakov tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Nacvičovanie si skutočne užívali a presvedčili nás i o svojich hereckých kvalitách. Na predstavenie sa prišli pozrieť aj niektorí rodičia.

      I žiaci 4.B triedy si pripravujú divadelné predstavenie, ktoré zahrajú v ostatných triedach. Toto bude „O lenivom medveďovi“. Naše deti si nielen rozšíria slovnú zásobu z angličtiny, ale zároveň sa učia vystupovať pred obecenstvom.

      Všetkým deťom, ktoré účinkovali a účinkujú v divadielkach patrí veľká pochvala.

      Napísala: Koniarová

     • LingvaFest 2019

     • Do galérie LingvaFest 2019 boli pridané fotografie.

       

      Dňa 27.9.2019 sa naši siedmaci zúčastnili na podujatí LingvaFest, ktoré sa konalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

      Cieľom festivalu bolo predstaviť rôzne cudzie jazyky a kultúry, zvýšiť záujem o cudzie jazyky a motivovať k učeniu sa cudzích jazykov. A to bol dôvod prečo sme sa na tomto festivale zúčastnili. Nebolo jednoduché vybrať si z veľkého množstva prednášok, workshopov a jazykových rýchlokurzov. Okrem toho v stánkoch boli pre účastníkov prichystané rôzne info-materiály, súťaže a aj kvíz do ktorého sa naši siedmaci zapojili. Žiaci si mali možnosť vyskúšať ukážkovú hodinu Best English, ktorá sa im veľmi páčila.

      V druhom bloku si niektorí vybrali tému“ Život zahraničného študenta v Japonsku“, iní si vypočuli motivačný koncert a ďalší si skúsili posedieť v posluchárni na hodine latinčiny. Deti boli disciplinované a v prestávkach riešili kvíz a zaujímali sa o jednotlivé stánky zamerané na učenie sa jazykov. Posledný výber prednášky sa nám veľmi nevydaril, lebo nebol určený pre žiakov ZŠ, čo však téma“ Drviť sa slovíčka na test? Nie(len)“ neprezrádzala.

      Napriek tomu sa deti dozvedeli veľa informácií počas dňa  a môžeme tento deň označiť, že bol prínosom pre motiváciu učiť sa cudzí jazyk.

       

      Napísala: L.Koniarová

     • Protidrogová prevencia

     • 25. septembra sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili multimediálneho predstavenia v DK Zrkadlový háj, ktoré bolo zamerané na protidrogovú prevenciu.

      Predstavenie pod názvom „DROGY – CESTA DO TMY (THE DARK TRIP)“ uviedlo občianske združenie Metamorfozis.

      Divadelná inscenácia jedného herca, ktorý ju sám napísal a sám obdobný príbeh prežil, veľmi atraktívnym spôsobom vysvetľuje riziko užívania drog.

      Ohlasy žiakov na predstavenie boli veľmi pozitívne a podľa ich vyjadrení, ešte nikdy sa takého  perfektného predstavenie na danú tému nezúčastnili.

      Viac sa dozviete na http://metamorfozis.sk/.

     • Doplňujúce voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,oznamujeme Vám, že sa budú konať doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutočnia dňa 24.októbra 2019 od 15,00 do 17,00 hod. pre voľbu zástupcu rodičov za materskú školu, v priestoroch budovy Materskej školy, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce.

       

      Máte chuť byť nápomocný, hľadať riešenia, poskytnúť svoje nápady ako čo zlepšiť?  Týmto vyzývame rodičov z materskej školy, ktorí majú záujem kandidovať v doplňujúcich voľbách za člena do Rady školy,aby svoju prihlášku zaslali najneskôr do 16.10.2019 do 24,00 hod. na mailovú adresu radaskoly@zsrusovce.sk

      Prihláška kandidáta musí obsahovať: titul, meno a priezvisko, bydlisko a ďalej môže obsahovať triedu dieťaťa, vek, fotografiu, povolanie, stručný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, text pre voličov.

       

      Za Vašu účasť na doplňujúcej voľbe člena do Rady školy Vám ďakujeme.

     • Šikana a kyberšikana

     • Do galérie Šikana a kyberšikana boli pridané fotografie.

      V 4.B triede 26. septembra 2019 prebiehala počas dvoch vyučovacích hodín beseda s príslušníčkou policajného zboru, kpt. Mgr. Gabrielou Grisovou,  na tému Šikana a kyberšikana.

      Prvá vyučovacia hodina bola zameraná na tému Šikana. Žiakom bolo vysvetlené čo je šikana, akým spôsobom môže šikanovanie prebiehať, že je šikana trestným činom, ako sa zachovať a riešiť šikanovanie.

      Na druhej vyučovacej hodine sa príslušníčka polície zamerala na kyberšikanu. Priebeh kyberšikany prostredníctvom mobilov a iných moderných technológií môže zanechať vážne dôsledky na živote mnohých mladých ľudí. Bolo vysvetlené, kto je agresor, kto je obeť, ako sa brániť a chrániť, ako môže byť postihnutý agresor a jeho rodičia, ktorí za vlastné deti zodpovedajú. Na ukážkach zo skutočného života detí, ktoré prežívali kyberšikanu, žiaci najviac pochopili, ako sa cíti obeť, aké kruté následky môže kyberšikana zanechať na živote dieťaťa, kto väčšinou býva agresorom a na koho sa obrátiť, keď sa cíti žiak osamelý a myslí si, že ho nikto nemá rád.  

      Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, sami spolupracovali pri riešení mnohých situácií a so záujmom načúvali radám, ktoré im boli poskytnuté.

      Veľká vďaka patrí pani kapitánke Mgr. Grisovej, ktorá si našla čas a trpezlivo podrobne tieto témy podrobne rozobrala a vysvetlila nielen následky, ale aj poradila, ako všetkým týmto nepríjemným situáciám predísť a zachovať si pekné radostné detstvo.

                                                                   PaedDr. Beáta Valkovičová

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
    • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Prihlásenie