• ŠKOLSKÝ PLES

     • Milí rodičia

      ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce plánuje 2. ročník školského plesu, ktorý sa bude konať v sobotu 25. 1. 2020 v kultúrnej sále Miestneho úradu v Rusovciach. Všetkých Vás srdečne pozývame, rezervujte si termín. 

      REZERVÁCIA LÍSTKOV 

      Lístky si môžete rezervovať na sekretariáte ZŠ Rusovce osobne alebo e-mailom : tajomnicka@zsrusovce.sk

      ORGANIZÁCIA PLESU

      Rodičia, ktorí máte záujem podieľať sa na organizácii plesu rôznym spôsobom - máte nápady, referencie, otázky, chcete sa zúčastniť organizácie, prosíme prihláste sa p. Petre Lakatošovej e-mailom : 

      plakatosova@gmail.com

      Vaša pomoc je vítaná.

      DARY DO TOMBOLY

      Súčasťou školského plesu je TOMBOLA.

      Každý z Vás môže prispieť k dobrej veci, či už sa na ples chystáte alebo nie. 

      Výťažok z tomboly poputuje pre ZŠ s MŠ v Rusovciach.

      Preto ak máte možnosť získať alebo darovať nejaké ceny do tomboly, budeme vám veľmi povďační.

       

      Organizačný tím plesu

     • Malé Karpaty

     • Do galérie Malé Karpaty boli pridané fotografie.

      Jesenná prírodovedno-vlastivedná vychádzka

      18. októbra 2019 sa žiaci 9. ročníka opäť zúčastnili prírodovedno-vlastivednej vychádzky po chránených územiach v okolí Bratislavy. Tentokrát sme navštívili Malé Karpaty, konkrétne časť Kamzík, Kačín a Železnú studničku.

      Jesenné Karpaty boli farebne očarujúce. Škoda, že túto krásu svojimi lúčmi nepodporilo slniečko. Prešli sme 14 km, počas ktorých sme najskôr po ceste trolejbusom stúpali z Koliby na Kamzík. Tu sme si pozreli jednu kavernu z 1. svetovej vojny, ktorá slúžila najmä ako sklad munície pre delostrelcov ktorí mali brániť Bratislavu. Zážitkom bola aj cesta lanovkou do stanice Snežienka. Následne sme opäť trochu stúpali do kopca až na častý výletný cieľ – Kačín. Po krátkej prestávke sme sa vrátili na Železnú studienku a popri  rybníkoch a posledných mlynoch sme prišli až na Partizánsku lúku a k Červenému mostu. Tu sme našu turistiku ukončili a autobusmi sme sa vrátili do Rusoviec.

      Ak sa chcete o tomto území dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.planetslovakia.sk/relax/294-zelezna-studnicka-bratislava.

     • Občianska náuka inak

     • 17.10.2019 mala IX. A netradičnú hodinu občianskej náuky. Témou bola Nežná revolúcie, ktorú formou prezentácie a následnej besedy sprostredkovala p. Plánovská. Zaujímavo skĺbila svoj pohľad v tom čase dvanásťročnej dievčiny a svoj súčasný pohľad politologičky.

     • Dary Jesene

     • Do galérie Dary Jesene boli pridané fotografie.

      PLODY - DARY JESENE

      Čo Vás prvé napadne, keď počujete slovo JESEŇ ?

      Nás deti, rodičov a pedagógov  v ZŠ – Rusovce napadne  festival farieb a tvorivých nápadov.

      Cez víkend si deti na náš podnet naplánovali  s rodičmi výlet do prírody.  Hľadali tam plody jesene a inšpiráciu na zábavný podvečer. S rodičmi ako aj s vychovávateľkami v ŠKD  si spoločne z nájdených jesenných darov vytvorili krásne dielka. Všetci  potrebovali len trochu: fantázie, lepidielko, špagátik, špáradla a farbičky. Svoje výtvory  priniesli do školy a s pani vychovávateľkami nainštalovali výstavku. Pravdaže  sa chceli pochváliť, že sú všetci šikovní  a v ŠKD pod láskyplným vedením ukázali, že vedia skrášliť  triedy a chodbu našej školy.

      Mali ste možnosť vidieť napríklad  tekvičky, ktoré zapožičali svoj tvar rôznym bytostiam.  Z tekvicových semienok sa dalo vytvoriť slniečko, z patizónu pavúk, z kukurice stonožka, z cukiny chobotnica  a z gaštanov vykúzlili aj známeho Ferdu Mravca s červenou mašličkou.

      Celá akcia mala pre nás veľký význam : stráviť s rodičmi spoločný  užitočný víkend a dozvedieť sa, že príroda nám poskytuje množstvo príležitostí na hru aj poučenie. V oddeleniach ŠKD  si navzájom pomáhali a povzbudzovali, aby sa výstava „ Plody - dary jesene “páčila všetkým, ktorí sa prišli na ňu pozrieť.

      Na budúci rok , Vás opäť s niečím novým prekvapíme.

                                                                                                    Kolektív vychovávateliek ŠKD

    • HALLOWEEN
     • HALLOWEEN

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      oznamujeme Vám,  že v piatok 25. 10. 2019 sa bude v priestoroch školy konať Halloween. Akciu organizuje žiacky parlament. Prvé tri vyučovacie hodiny vyplníme veselými aktivitami pre prvý stupeň a zvyšné dve vyučovacie hodiny budú venované zábave pre druhý stupeň. Počas veľkej prestávky môžu žiaci vyhrať skvelé ceny v tombole. Oceníme, ak deti prídu do školy v maskách.

      Viete, že pôvod slova Halloween je odvodený od All Hallows’ Even alebo All Hallows’ Evening, čo znamená Predvečer všetkých svätých (31. október)? Napriek katolíckemu názvu sa tomuto sviatku pripisuje nekresťanský pôvod. Teórií je viac: niekedy sa dáva do súvislosti s rímskym sviatkom Pomony (bohyne ovocia a semien) či s Parentaliami (sviatkom zosnulých), najčastejšie však s keltským sviatkom Samhain či Samuin - koniec leta. Bol to sviatok, ktorým sa začínali prípravy na prichádzajúce zimné a teda aj tmavšie mesiace. Nebola to slávnosť venovaná jednému konkrétnemu božstvu, ale skôr všeobecne všetkým nadprirodzeným silám (vrátane duší zomrelých).

     • Zelená pedagogika

     • Do galérie Zelená pedagogika boli pridané fotografie.

      Trieda 4.B sa zúčastnila projektu Zelená pedagogika na Železnej studničke 10. októbra 2019. Žiaci si s pani učiteľkou  vybrali tému  Dolu hlavou – netopiere.

      Celým projektom sprevádzal, poskytoval prírodovedné informácie a ukážky priamo v prírode, lektor, pán Noga. Žiaci videli živé živočíchy - srny, veverice a vtáky. Spoznávali ich podľa sfarbenia srsti, peria a zvukov, ktoré vydávali. Podľa stôp určovali, ktoré živočíchy sú nablízku a môžu ich stretnúť. S baterkou v ruke v bunkri pozorovali miesta netopierov. Dozvedeli sa veľa o stavbe tela, živote netopierov počas celého roka a aké búdky im pripravujú na prežitie mladí prírodovedci. Zisťovali, ktoré pomôcky potrebuje mladý vedec, ak chce netopierov skúmať a pozorovať.

      Projekt sa žiakom veľmi páčil a odchádzali zo Železnej studničky plný vedomostí a zážitkov.

       

                                                           PaedDr. Beáta Valkovičová

     • Noc výskumníkov

     • Do galérie Noc výskumníkov boli pridané fotografie.

      V septembri už tradične navštevujeme Noc výskumníkov v Starej tržnici, ktorá poskytuje priestor pre prezentáciu nových technológií a príležitosť nahliadnuť do kuchyne slovenských  výskumných pracovísk.

     • Európsky deň jazykov

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

       

      Tak ako minulý školský rok tak i v tomto školskom roku oslavujeme na našej škole Európsky deň jazykov, ktorý Rada Európy iniciovala už v roku 2001. Učitelia cudzích jazykov pri tejto príležitosti už každoročne na vyučovacích hodinách diskutujú so žiakmi o význame štúdia cudzích jazykov, pripravujú rôzne aktivity, prezentácie a podporujú ich kladný vzťah k učeniu i nacvičovaním krátkych divadelných predstavení v angličtine.

      Žiaci 5.B triedy si naštudovali divadielko o malom medvedíkovi pod názvom“ Little Bear“ a zahrali toto predstavenie pre žiakov tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Nacvičovanie si skutočne užívali a presvedčili nás i o svojich hereckých kvalitách. Na predstavenie sa prišli pozrieť aj niektorí rodičia.

      I žiaci 4.B triedy si pripravujú divadelné predstavenie, ktoré zahrajú v ostatných triedach. Toto bude „O lenivom medveďovi“. Naše deti si nielen rozšíria slovnú zásobu z angličtiny, ale zároveň sa učia vystupovať pred obecenstvom.

      Všetkým deťom, ktoré účinkovali a účinkujú v divadielkach patrí veľká pochvala.

      Napísala: Koniarová

     • LingvaFest 2019

     • Do galérie LingvaFest 2019 boli pridané fotografie.

       

      Dňa 27.9.2019 sa naši siedmaci zúčastnili na podujatí LingvaFest, ktoré sa konalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

      Cieľom festivalu bolo predstaviť rôzne cudzie jazyky a kultúry, zvýšiť záujem o cudzie jazyky a motivovať k učeniu sa cudzích jazykov. A to bol dôvod prečo sme sa na tomto festivale zúčastnili. Nebolo jednoduché vybrať si z veľkého množstva prednášok, workshopov a jazykových rýchlokurzov. Okrem toho v stánkoch boli pre účastníkov prichystané rôzne info-materiály, súťaže a aj kvíz do ktorého sa naši siedmaci zapojili. Žiaci si mali možnosť vyskúšať ukážkovú hodinu Best English, ktorá sa im veľmi páčila.

      V druhom bloku si niektorí vybrali tému“ Život zahraničného študenta v Japonsku“, iní si vypočuli motivačný koncert a ďalší si skúsili posedieť v posluchárni na hodine latinčiny. Deti boli disciplinované a v prestávkach riešili kvíz a zaujímali sa o jednotlivé stánky zamerané na učenie sa jazykov. Posledný výber prednášky sa nám veľmi nevydaril, lebo nebol určený pre žiakov ZŠ, čo však téma“ Drviť sa slovíčka na test? Nie(len)“ neprezrádzala.

      Napriek tomu sa deti dozvedeli veľa informácií počas dňa  a môžeme tento deň označiť, že bol prínosom pre motiváciu učiť sa cudzí jazyk.

       

      Napísala: L.Koniarová

     • Protidrogová prevencia

     • 25. septembra sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili multimediálneho predstavenia v DK Zrkadlový háj, ktoré bolo zamerané na protidrogovú prevenciu.

      Predstavenie pod názvom „DROGY – CESTA DO TMY (THE DARK TRIP)“ uviedlo občianske združenie Metamorfozis.

      Divadelná inscenácia jedného herca, ktorý ju sám napísal a sám obdobný príbeh prežil, veľmi atraktívnym spôsobom vysvetľuje riziko užívania drog.

      Ohlasy žiakov na predstavenie boli veľmi pozitívne a podľa ich vyjadrení, ešte nikdy sa takého  perfektného predstavenie na danú tému nezúčastnili.

      Viac sa dozviete na http://metamorfozis.sk/.

     • Doplňujúce voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,oznamujeme Vám, že sa budú konať doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutočnia dňa 24.októbra 2019 od 15,00 do 17,00 hod. pre voľbu zástupcu rodičov za materskú školu, v priestoroch budovy Materskej školy, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce.

       

      Máte chuť byť nápomocný, hľadať riešenia, poskytnúť svoje nápady ako čo zlepšiť?  Týmto vyzývame rodičov z materskej školy, ktorí majú záujem kandidovať v doplňujúcich voľbách za člena do Rady školy,aby svoju prihlášku zaslali najneskôr do 16.10.2019 do 24,00 hod. na mailovú adresu radaskoly@zsrusovce.sk

      Prihláška kandidáta musí obsahovať: titul, meno a priezvisko, bydlisko a ďalej môže obsahovať triedu dieťaťa, vek, fotografiu, povolanie, stručný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, text pre voličov.

       

      Za Vašu účasť na doplňujúcej voľbe člena do Rady školy Vám ďakujeme.

     • Šikana a kyberšikana

     • Do galérie Šikana a kyberšikana boli pridané fotografie.

      V 4.B triede 26. septembra 2019 prebiehala počas dvoch vyučovacích hodín beseda s príslušníčkou policajného zboru, kpt. Mgr. Gabrielou Grisovou,  na tému Šikana a kyberšikana.

      Prvá vyučovacia hodina bola zameraná na tému Šikana. Žiakom bolo vysvetlené čo je šikana, akým spôsobom môže šikanovanie prebiehať, že je šikana trestným činom, ako sa zachovať a riešiť šikanovanie.

      Na druhej vyučovacej hodine sa príslušníčka polície zamerala na kyberšikanu. Priebeh kyberšikany prostredníctvom mobilov a iných moderných technológií môže zanechať vážne dôsledky na živote mnohých mladých ľudí. Bolo vysvetlené, kto je agresor, kto je obeť, ako sa brániť a chrániť, ako môže byť postihnutý agresor a jeho rodičia, ktorí za vlastné deti zodpovedajú. Na ukážkach zo skutočného života detí, ktoré prežívali kyberšikanu, žiaci najviac pochopili, ako sa cíti obeť, aké kruté následky môže kyberšikana zanechať na živote dieťaťa, kto väčšinou býva agresorom a na koho sa obrátiť, keď sa cíti žiak osamelý a myslí si, že ho nikto nemá rád.  

      Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, sami spolupracovali pri riešení mnohých situácií a so záujmom načúvali radám, ktoré im boli poskytnuté.

      Veľká vďaka patrí pani kapitánke Mgr. Grisovej, ktorá si našla čas a trpezlivo podrobne tieto témy podrobne rozobrala a vysvetlila nielen následky, ale aj poradila, ako všetkým týmto nepríjemným situáciám predísť a zachovať si pekné radostné detstvo.

                                                                   PaedDr. Beáta Valkovičová

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
    • zsrusovce@zsrusovce.sk
    • martin.rimbala@zsrusovce.sk
    • +421 x 62859124 0911 229 127
    • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • 31781845
    • Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ školy zsrusovce@zsrusovce.sk +421 911 229 124
    • Mgr. Lenka Krišpinská 02/62859124 0911 229 127
    • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
    • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
    • e-mail: clenradyskolyms@gmail.com
    • Tajomníčka: Zuzana Nováková Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
    • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Mgr. et Mgr. Eva Belanová predsedníčka ZO OZ e-mail: zovyvojova228@gmail.com
   • Prihlásenie