Navigácia

Navigácia

  Zoznam učební a kabinetov

  Názov Skratka

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria