• Otecko a mamička, viete čo by som mal/-a vedieť ako budúci prvák/prváčka?

   • samostatne sa obliecť a obuť,
   • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
   • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC, nepomočovať sa,
   • správne vyslovovať všetky hlásky, mal/-a by som mať dostatočnú slovnú zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľne, rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
   • mal/-a by som poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku),  pomenovať bežné zvieratá, rastliny, časti tela,
   • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších  vetách,
   • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
   • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
   • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať koráliky,
   • poznať základné farby a geometrické tvary,
   • spočítať predmety najmenej do "päť",
   • vedieť naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
   • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
   • orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo), orientovať sa v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo),
   • mal/-a by som vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,  začatú prácu alebo hru dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať od práce alebo hry,
   • na nové prostredie a osoby si zvykať bez väčších problémov (neplakať, neskrývať sa za rodičov, neutekať),
   • vedieť si po sebe upratať hračky a nemať problém hračky požičať,
   • vedieť rozoznať hru od povinnosti, vedieť spolupracovať, nemal/-a by som mať problémy povedať svoje želania, prípadne starosti, ktoré ma trápia,
   • vedieť skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce,
   • väčšinou sa hrávať spoločne s deťmi, nestrániť sa ich spoločnosti, nebyť bojazlivý/-á  a plačlivý/-á,
   • nebyť agresívny/-a, spory s deťmi dokázať riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
   • nemať zaužívané zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
   • nezajakávať sa pri reči.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie