Navigácia

Navigácia

  Krúžky

  Krúžky ZŠ s MŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov 2018/2019

   

   

  Atletika (1.-4.roč)                                                               pondelok       13.45 – 15.15

   

  Hokejbal (2.-4.ročník)                                                        utorok            13.45 – 15.15

   

  Minihádzaná , vybíjaná , dogeball (3.-6.roč)                 štvrtok           13.45 – 15.15

   

  Futbal, futsal (5.-9.ročník)                                                 piatok             13.30 – 15.00

   

  Volejbal (5.-9.roč.)                                                             streda            14.30 – 15.30

   

  Tanečný krúžok (1. – 4.ročník)                                         utorok            13.45 – 15.15

   

  Malí redaktori (3.B)                                                           streda            14.45 – 16.00

   

  Loptové hry (4. roč.)                                                          streda            13.15 – 14.30

   

  Anglický jazyk (1.roč.)                                                       pondelok       13.45 – 15.15

  /3 skupiny/                                                                          utorok            13.45 – 15.15

                                                                                                 štvrtok           13.45 – 15.15

             

  Žiacky parlament                                                                utorok            13.45 – 15.15          

  Robotika (5. – 9.roč.)                                                         pondelok       13.45 – 15.15                       

  Príprava na Testovanie 9 (9.roč.)                                     pondelok       13.45 – 15.15                                                                                                                     

  Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava - Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

   

  Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava – Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

   

  Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, - Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

   

  BENITIM - zážitkové kurzy pre deti

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria