Navigácia

Navigácia

  Informácie

  Školská jedáleň:

  Vedúca jedálne: Anna Anger
  e-mail: jedalen@zsrusovce.sk
  mobil: 0911 236 681
  Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00
   

  Odhlásenie zo stravy:

  • osobne: denne do 8:00,
  • SMS správou na číslo  0911 236 681 v tvare: Meno Priezvisko žiaka, trieda, čas odhlásenia stravy, odhlásiť stravu (Jano Mrkvicka, 1.A, 18.9-22.9.2017, Odhlasit stravu)
  • telefonicky na t.č.: 02/62859 107 do 8.00 hod.
  • cez edupage stránku školy - sekcia Školská jedáleň

   

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o výške príspevku  v školách a školských zariadeniach

  Rozpis výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce na školský rok 2018/2019

   

  MANUÁL:

  EDUPAGE (webová stránka)

  EDUPAGE (mobilná aplikácia)

   

  Dôležité informácie pre stravníkov.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria