Navigácia

Navigácia

  Úspechy naších žiakov

  Tanec v duši

  Dňa 10.05.2017 sa dievčatá D.Ďorďová, A. Červenková,G. Kleinová, L.Kristová , P.Recká , A.Vaškorová a A. Žáčková z ŠKD zapojili do projektu petržalských ZŠ „ Tanec v duši“.

  Pod vedením p. vychovávateliek G.Šemšejovej a K.Karácsonyiovej a šikovných žiačok 8. ročníka E.Mekotovej a D. Stejskalovej predviedli svoje pohybové nadanie a lásku k tancu.

  Za skvelé vystúpenie získali pohár a sladkú odmenu.

  Vložené: 15.05.2017

  Tanec v duši 1 Tanec v duši 2 Tanec v duši 3 Tanec v duši 4 Tanec v duši 5 Tanec v duši 6

   

  Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)

  Po absolvovaní školského kola sa žiaci dňa 22.3.2017 zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala na ZŠ Gessayovej v Bratislave. Zo zúčastnených žiakov sa úspešne umiestil Marko Krčmár (1. miesto - poézia), ktorý ďalej postupuje na krajské kolo a Matúš Mekota (2. miesto - próza). Víťazom gratulujeme, pochvala samozrejme patrí aj všetkým zúčastneným žiakom!

  Vložené: 27.03.2017
   

  Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)

  Dňa 6.3. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslav Kubín. Súťažilo sa v troch kategóriách.

  Prvú kategóriu tvoril 1.-4. ročník, druhú kategóriu 5.-6.ročník, tretiu kategóriu 7.-9. ročník.

  V prvej kategórii súťažilo 14 detí. Prvé miesto v tejto kategórii v prednese prózy vyhrali Kotláriková, Hlasná. V prednese poézie prvé miesto Jesenická.

  V druhej kategórii v prednese prózy Mekota, v prednese poézie Revayová.

  V druhej a tretej kategórií súťažilo 15 detí. V prednese prózy prvé miesto Hudecová, v prednese poézie prvé miesto Krnčák.

  Žiaci boli pekne pripravení, mali zaujímavé texty.

  Víťazom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým rodičom i pedagógom pri príprave tejto súťaže.

  Vložené: 24.03.2017
   

  PYTAGORIÁDA - tento rok sa začal 38. ročník matematickej súťaže.

  Aj žiaci našej školy sa zapojili do školského kola (7.12. - 8.12.2016), aby bojovali o postup do obvodného kola. sa v 6 kategóriách a celkovo sa súťaže zúčastnilo 40 žiakov z 3. až 8. ročníka. Na vyriešenie 15 úloh mali iba 60 minút, a aby boli na listine úspešných riešiteľov, bolo potrebné získať minimálne 10 bodov za správne vyriešené úlohy a navyše sa mohli body pripísať aj za ušetrený čas.

  Tento rok sa to podarilo 5 žiakom a sú teda pozvaní do vyššieho kola, ktoré sa bude konať v marci 2017.

  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za nasadenie pri riešení náročných úloh a úspešným riešiteľom touto cestou srdečne blahoželáme k postupu.

  5. ročník - Štefan Kotlárik a Marko Markovič
  6. ročník - Daniel Kubica a Katarína Póňová
  8. ročník - Jessica Olivia Kleinová

   

  Vložené: 20.12.2016

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Fotogaléria