Navigácia

Navigácia

  Členovia

  Novozvolení členovia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

  Funkčné obdobie členov rady školy začína dňom 11. 10. 2016:

  • Mgr. Ida Nosková - člen RŠ (za pedagogických zamestnancov ZŠ)
  • Monika Bobková - člen RŠ (za pedagogických zamestnancov MŠ)
  • Ing. Juraj Urban - člen RŠ (za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ)
  • JUDr. Miroslav Repka - člen RŠ (za rodičov MŠ)
  • Zuzana Vámošová Miščíková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
  • Mgr. Miroslava Vaceková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
  • Mgr. Lucia Schusterová - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
  • Mgr., PhD. Lucia Tuleková Henčelová - člen RŠ (za zriaďovateľa)
  • Mgr. Veronika Vandrašeková - člen RŠ (za zriaďovateľa)
  • Radovan Jenčík - člen RŠ (za zriaďovateľa)
  • František Lošonský - člen RŠ (za zriaďovateľa)

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
  • +421 x 62859124
   0911 229 127

  Podporili nás