• Plánované aktivity v ŠKD v školskom roku 2019/2020

     

    Aktivita

    Mesiac

    Zodpovednosť

    Deň jablka - projekt

     

    október

    p. Jurčová, Mgr. Holúbková, Avuková  všetky vychovávateľky spolu s TU I. stupňa

    Plody a dary jesene

    október

    p. Šemšejová,  p. Sobotová

    p. vychovávateľky

    Babka a dedko sú mi všetko

    október

    p.Ďurďovičová , p. vychovávateľky

    Vianočná výzdoba školy, vianočné dielne

    december

    p.Avuková, p.Šemšejová

    všetky p.vychovávateľky

    Pexesiáda, poznám peniaze?

    (finančná gramotnosť)

    január

    p. Šemšejová, p. vychovávateľky

    Fašiangy- karneval

    február

    p. Sobotová, p. vychovávateľky

    Noc v knižnici

    marec

    všetky p. vychovávateľky spolu s TU

    I. stupňa

    Príprava darčekov na zápis prvákov

    marec

    všetky p. vychovávateľky

    Zápis detí do 1. ročníka

    apríl

    všetky p. vychovávateľky

    Deň Zeme - projekt

    apríl

    všetky p. vychovávateľky s vyučujúcimi I. stupňa

    Hry v prírode

    máj

    všetci

    Deň detí

    jún

    všetci

    Výlet za poznaním a oddychom

    jún

    p. vychovávateľky ročníkov: I. - IV.

    Športový deň

    jún

    všetky p. vychovávateľky

    Letný klubový tábor ŠKD

    júl

     p. Jurčová, p. vychovávateľky

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie