• Zoznam vychovávateliek v šk. roku 2019/2020

    Jarmila Ďurďovičová – vedúca vychovávateľka
    jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk

    Katarína Avuková
    katarina.chrenkova@zsrusovce.sk

    Mgr. Adriana Holúbková

    Alena Jurčová
    alena.jurcova@zsrusovce.sk

    Barbora Almášiová
    barbora.almasiova@zsrusovce.sk

    Gabriela Šemšejová
    gabriela.semsejova@zsrusovce.sk

     

    Poplatok za školský klub v školskom  roku 2019/2020 je 25,00 EUR / mesiac

    Platba je možná iba bankovým prevodom  do 10. dňa v mesiaci alebo trvalým príkazom. Posledná platba prebehne v mesiaci jún 2020

    Číslo účtu, na ktorý budú zasielat rodicia uhradu vo výške 25,00 € za ŠKD je :.

    IBAN SK22 5600 0000 0094 0267 5001.

    Ak ŠKD navštevujú súrodenci platba sa realizuje iba  pod jedným variabilným symbolom, ktorý sa pridelí mladšiemu súrodencovi a sumou zvyšujúcou sa počtom súrodencov napr.:
    50,00 € = 2 súrodenci, 75,00 € = 3 súrodenci, atď. Do poznámky prosím uviesť priezvisko detí a triedu.

     

    VZN_1_2019_strava_SJ_a_Kuchyna.pdf

     

    Prevádzková doba:
    6:30 - 8:00 a 11:30 - 17:00 (pondelok - piatok)

     

    OZNAM:

    Vážení rodičia!
    V zmysle schváleného vnútorného poriadku ŠKD je možné prevziať svoje dieťa ihneď po skončení vyučovania  do 14,00 hodiny  a následne až od 15.00 hodiny.

    Za pochopenie ďakujeme.

     


    Činnosti v školskom klube
    Deti sa počas pobytu v školskom klube pripravujú do školy a vykonávajú rôzne odpočinkové, rekreačné a záujmové činnosti. Tí žiaci, ktorí majú poobedňajšie krúžky v priestoroch ZŠ, sú z klubu v čase krúžkov automaticky uvoľnení.

     

  • pripravujem

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie