• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • 13. marca 2019
      bude prebiehať na našej škole tematické vyučovanie v triedach. Je možné nahliadnuť do kmeňových tried, prejsť si priestory školy, telocvičňu, školskú jedáleň a odborné učebne v rámci vyučovania.
      Príďte medzi nás, dvere školy sú pre rodičov, žiakov iných škôl,
      budúcich prváčikov a našich priaznivcov v tento deň otvorené v čase od 8.00h do 11.35h.
      TEŠÍME SA NA VÁS! 

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Jarné prázdniny 

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 25. 02. 2019 - 01. 03. 2019 v čase jarných prázdnin nebude Základná škola a ŠKD pri ZŠ v Bratislave - Rusovciach v prevádzke. Začiatok prevádzky po prázdninách v bežnom režime je od 04. 03. 2019 v pondelok. Materská škola je v prevádzke aj počas jarných prázdnin. Školská jedáleň s kuchyňou je v prevádzke počas jarných prázdnin iba pre stravníkov MŠ. 

     • Microsoft programovanie

     • Do galérie Microsoft programovanie boli pridané fotografie.

      30. januára 2019 sa dvanásť žiačok 6. až 8. ročníka zúčastnilo workshopu „Základy programovania s Minecraftom“. Podujatie organizovalo občianske združenie „Aj Ty v IT“, ktoré podporujeme a motivujeme dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore. Dievčatá boli skutočne nadšené a organizátorov odmenili potleskom a hlasným ĎAKUJEME.

       

    • FLL
     • FLL

     • Do galérie FLL boli pridané fotografie.

      FIRST LEGO League

      11. januára sa žiaci robotického krúžku zúčastnili regionálneho kola medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League, ktorá bola vyvrcholením ich viac ako štvormesačnej prípravy. Súťaže sa zúčastnilo štrnásť tímov, ktoré museli absolvovať štyri povinné časti, Robot Game, Robot Design, Výskumná úloha a Tímová práca.

      Tento rok náš tím v celkovom hodnotení obsadil 8. miesto a v Tímovej práci získal 3. miesto.

      Ak sa chcete o súťaži dozvedieť viac, navštívte stránku www.fll.sk.

     • O Z N A M

     • Náhradný termín

      Dobrý deň, Vážení rodičia oznamujeme Vám, že dňa 9.1.2019 - streda sa nebude konať triedny aktív 3. A triedy z dôvodu PN p. učiteľky Királyovej. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať. Vedenie školy.

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Triedny aktív

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 9.1.2019 o 17.00 hod., v stredu sa uskutočnia v Základnej škole triedne aktívy.

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Vianoce sú,...

      keď rozlúskneme orechovú škrupinku a pod tanier si dáme z kapra šupinku,...

      keď na oplátky rozdáme si med, keď máme vieru, že je krajší svet,...

      keď do daru si dáme lásku, pohodu, keď sa na seba usmievame a máme dobrú náladu,...

      keď ľudia k sebe blízko sú...

      Vianoce sú,...

      pohladenie pre dušu...

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • - v piatok 21. 12. 2018 v súlade s § 150 ods.5 zákona č. 245/2008  poskytujem žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou   školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

       

      - v piatok 21. 12. 2018 bude Materská škola zatvorená z prevádzkových dôvodov

       

      Vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ sú v termíne 27. 12. 2018 – 07. 01. 2019

       

      Nástup žiakov ZŠ do školy po prázdninách je v utorok 08. 01. 2019

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27.12.2018 – 06.01.2019 bude prerušená prevádzka Materskej školy. Prevádzka MŠ v bežnom režime bude obnovená v pondelok 07.01.2019.

       

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27. 12. 2018 – 07. 01. 2019   vrátane bude prerušená prevádzka Školského klubu detí, Školskej jedálne s kuchyňou pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

       

      Prevádzka ŠJaK v bežnom režime bude obnovená v pondelok

      07. 01. 2019 len pre Materskú školu.


      Prevádzka ŠKD v bežnom režime bude obnovená po vianočných prázdninách v utorok  08.01. 2019.

       

       

                                                                                 Mgr. Rastislav Kunst

                                                                                      riaditeľ ZŠ s MŠ

    • 1. ŠKOLSKÝ PLES
     • 1. ŠKOLSKÝ PLES

     • 9. 2. 2019 o 19:00 hod
      v kultúrnej sále miestneho úradu, Vývojová 8, Bratislava - Rusovce.

      Vstupné 39 EUR
      Dress code: smart casual
      V cene pozvánky je prípitok,hlavné jedlo, polnočné jedlo a káva.
      Večerom vás bude sprevádzať DJ, kapela a latino tanečníci.

    • Školský ples
     • Školský ples

     • ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce vás pozýva na 1. ŠKOLSKÝ PLES 9.2.2019 o 19:00 hod., v kultúrnej sále Miestneho úradu Vývojová 8 Bratislava - Rusovce.

      Vstupné : 39 EUR

      V cene vstupného je prípitok, hlavné jedlo, polnočné jedlo a káva. Večerom vás bude sprevádzať DJ, kapela a latino tanečníci.

      Lístky na ples sa dajú zakúpiť na sekretariáte Základnej školy v dňoch pondelok - piatok v čase 08.00 - 16.00 hod., dňa 20. 12. 2018 a po vianočných prázdninách od 08. 01. 2019, prípadne rezervovať e-mailom : tajomnicka@zsrusovce.sk 

       

    • O Z N A M
     • O Z N A M

     • Riaditeľské voľno, Vianočné prázdniny

                                                       
      - v piatok 21. 12. 2018 v súlade s § 150 ods.5 zákona č. 245/2008  poskytujem žiakom

      1. –9. ročníka Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      Vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ sú v termíne 27. 12. 2018 - 07. 01. 2019.

      Nástup žiakov ZŠ do školy po vianočných prázdninách je v utorok 08.01.2019.

      - v piatok 21. 12. 2018 bude Materská škola zatvorená z prevádzkových dôvodov.

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27. 12. 2018 – 06. 01.2019 bude prerušená prevádzka Materskej školy. Prevádzka MŠ v bežnom režime bude obnovená v pondelok 07.01.2019.

      - počas vianočných prázdnin v dňoch 27. 12. 2018 – 07. 01. 2019   vrátane bude prerušená prevádzka Školského klubu detí, Školskej jedálne s kuchyňou pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

      Prevádzka ŠJaK v bežnom režime bude obnovená v pondelok 07. 01. 2019 len pre Materskú školu.
      Prevádzka ŠKD v bežnom režime bude obnovená po vianočných prázdninách v utorok  08. 01. 2019.

      Mgr. Rastislav Kunst

      riaditeľ ZŠ s MŠ

    • TESTOVANIE 5 2018
     • TESTOVANIE 5 2018

     • TERMÍN TESTOVANIA - 21. november 2018 (streda) TESTOVANIE JE URČENÉ  žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami TESTOVANÉ PREDMETY - matematika + slovenský jazyk a literatúra TESTOVANÉ UČIVO  - obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

      ČAS RIEŠENIA TESTOV:

      • 60 minút – matematika – 30 úloh,  z toho  20 úloh s  
      • krátkou číselnou odpoveďou  a 10 úloh s výberom  
      • odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je  
      • vždy iba jedna správna
      • 60 minút – vyučovací jazyk – 30 úloh z toho  10 úloh s  
      • krátkou odpoveďou a 20 úloh s výberom odpovede z  
      • možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna

      povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk nepovolené: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika  výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk

      Výsledky: elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2018                výsledkové listy žiakov a škôl - január 2019

      - žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) sa do testovania zapájajú- žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú- žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

      Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
   • zsrusovce@zsrusovce.sk
   • martin.rimbala@zsrusovce.sk
   • +421 x 62859124 0911 229 127
   • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
   • 31781845
   • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
   • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
   • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
   • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
   • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
   • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
   • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
   • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
  • Prihlásenie